Mandaty w Niemczech: Tyle zapłacisz za wykroczenie drogowe w Niemczech!

12
197657

Poruszanie się samochodem po niemieckich drogach wiąże się z przestrzeganiem niemieckiego kodeksu drogowego [die Verkehrsordnung]. Wysokość grzywny za złamanie przepisu ruchu drogowego jest sprecyzowana w urzędowym katalogu grzywien [der Bußgeldkatalog]. Poniżej znajdzciecie katalog mandatów za wykroczenia drogowe w Niemczech zarówno dla samochodów osobowych (pierwsza tabelka), jak i samochodów ciężarowych (druga tabelka). Ważne: Poszczególne tabelki możecie przewijać w poziomie, aby wyświetlić ich zawartość (istotne szczególnie dla osób przeglądających stronę na smartfonie).

Kalkulator grzywien za wykroczenia drogowe w Niemczech

Z tego miejsca zachęcamy Was do skorzystania z naszego kalkulatora mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech: Kalkulator mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech

Punkty karne w Niemczech

Jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób punkty karne ulegają w Niemczech przedawnieniu, przeczytajcie koniecznie nasz artykuł na ten temat: Punkty karne w Niemczech – kiedy ulegają przedawnieniu?

Przejazd na czerwonym świetle w Niemczech

Jeśli chcecie wiedzieć jakie wyróżniamy wykroczenia związane z przejazdem na czerwonym świetle i z jakimi konsekwencjami się to wiąże, to przeczytajcie następujący artykuł: Przejazd na czerwonym świetle w Niemczech

Mandaty w Niemczech – wykroczenia i ich konsekwencje

Niemiecki katalog grzywien przewiduje następujące mandaty za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym:

Samochody osobowe

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące wysokości mandatów za wykroczenia drogowe popełnione w Niemczech samochodem osobowym:

Parkowanie
Stan techniczny
Wyprzedzanie
Oświetlenie
Zawracanie i skręcanie
Kontrola policyjna
Bezpieczeństwo
Wypadek
Parkowanie

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Parkowanie bez zegara parkingowego lub z zegarem parkingowym wskazującym upłynięcie czasu parkowania lub bez biletu parkingowego---
...do 30 minut10--
...do 1 godziny15--
...do 2 godzin20--
...do 3 godzin25--
...powyżej 3 godzin30--
Parkowanie w wąskich miejscach i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom ratunkowym601-
Parkowanie przed lub na drodze dojazdowej straży pożarnej i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom operacyjnym651-
Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych35--
Zastawienie innego pojazdu20
Parkowanie w strefie dla pieszych albo innych niedozwolonych strefach30
Parkowanie na chodniku albo drodze dla rowerów20
...z utrudnianiem przejazdu30
...ponad godzinę30
...ponad godzinę z utrudnianiem przejazdu35
Zajęcie więcej miejsca niż to konieczne10

Stan techniczny

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Przekroczenie terminu badania technicznego pojazdu powyżej 8 miesięcy601-
Przekroczenie terminu kontroli stężenia spalin powyżej 8 miesięcy601-
Jazda pojazdem na oponach z bieżnikiem mniejszym niż 1,6 mm601-
Jazda pojazdem z uszkodzoną rurą wydechową20--
Jazda pojazdem niedopuszczonym do ruchu50--
Jazda pojazdem bez opon zimowych601-

Wyprzedzanie

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Utrudnienie ruchu drogowego wyprzedzonemu pojazdowi20--
Niezachowanie odstępu podczas dokonywania manewru wyprzedzania (przy prędkości do 80 km/h)30--
Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej801-
Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej z uszkodzeniem mienia1201-
Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta30--
Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta z uszkodzeniem mienia35--
Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem1001-
Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu1201-
Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z uszkodzeniem mienia1451-
Dokonywanie manewru wyprzedzania na przejściu dla pieszych801-
Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności1001

-
Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania1501-
Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu25021 miesiąc
Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z uszkodzeniem mienia30021 miesiąc

Oświetlenie

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Nieużywanie za dnia świateł mijania na terenie miasta, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu25--
Nieużywanie za dnia świateł mijania w terenie poza miastem, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu601-
Nieprzepisowe oświetlenie zatrzymanego samochodu20--
...z uszkodzeniem mienia35--
Jazda w tunelu bez świateł mijania10--
Brak kierunkowskazu przy skręcie 10--
Nieuzasadnione użycie świateł ostrzegawczych lub klaksonu5--
Nieuzasadnione użycie świateł przeciwmgielnych20--

Zawracanie i skręcanie

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Zawracanie w tunelu 601-
...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego751-
...ze spowodowaniem wypadku901
Wykonywanie manewru skrętu połączone ze zjazdem na nieprawidłowy pas ruchu10--
...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego30--
...z uszkodzeniem mienia35--
Wykonywanie manewru skrętu połączone z nie przepuszczeniem nadjeżdżających pojazdów20--
...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego701-
...z uszkodzeniem mienia851-
Wykonywanie manewru skrętu nie zważając na pieszych oraz stwarzając dla nich zagrożenie701-

Kontrola policyjna

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Niezastosowanie się do polecenia policji o zatrzymanie pojazdu701-
Brak podczas kontroli prawa jazdy/dowodu rejestracyjnego10--
Brak trójkąta bezpieczeństwa i apteczki lub kamizelki odblaskowej15--
Brak apteczki5
Brak kamizelki odblaskowej15

Bezpieczeństwo

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Jazda bez pasów (również w autokarach!)30
Przewożenie dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy oraz fotelik)601-
Przewożenie więcej niż jednego dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy i fotelik)701-
Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego lub samochodowego bez zestawu głośnomówiącego1001-
Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w obszarze ograniczonym dla ruchu kołowego751-
Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w strefie ruchu pieszego701-
Ignorowanie zakazu ruchu samochodowego ze względu na alarm smogowy lub inne zarządzenie podane do wiadomości publicznej 801-
Ignorowanie pierwszeństwa przejazdu lub znaku stop z zagrożeniem701-
Jazda przy zbyt głośnej muzyce10

Wypadek

Wykroczenie (samochód osobowy)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Niezabezpieczenie i nieoznaczenie zepsutego samochodu30
Uszkodzenie śladów wypadku przed przyjazdem policji30
Ucieczka z miejsca wypadku3Sprawa karna

 

Pojazdy ciężarowe

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące wysokości mandatów za wykroczenia drogowe popełnione w Niemczech samochodem ciężarowym:

Zakaz jazdy w niedzielę i święta
Wyprzedzanie
Przewożenie niebezpiecznych towarów
Zachowanie odstępu
Spowodowanie wypadku
Czas wolny od pracy
Przekroczenie prędkości na terenie miasta
Przekroczenie prędkości poza miastem
Zakaz jazdy w niedzielę i święta

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Prowadzenie pojazdu ciężarowego w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych120--
Zarządzenie lub zezwolenie na jazdę w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych570--

Wyprzedzanie

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej801-
Zignorowanie znaku "Zakaz wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 ton" (niem. Überholverbot für LKW ab 3,5 t)701-
...z narażeniem na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym851-
...z utrudnieniem ruchu drogowego1051-
...z utrudnieniem ruchu drogowego na przeciwległym pasie ruchu1501-
...z narażeniem na niebezpieczeństwo na przeciwległym pasie ruchu25011 miesiąc
...ze spowodowaniem wypadku30011 miesiąc
Dokonywanie manewru wyprzedzania pojazdem powyżej 7,5 ton, pomimo ograniczonej widoczności z powodu złych warunków atmosferycznych1201-

Przewożenie niebezpiecznych towarów

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Jazda niezgodna ze zleceniem500--
Niezachowanie stopnia objętości, masy, lub temperatury napełnienia250--
Niesprawdzenie szczelności250--
Niezamocowanie pomarańczowej tabliczki ostrzegawczej300--
Brak pisemnej informacji o przewożonym towarze lub przedłożenie nie w czas150--
Brak dokumentu przewozowego lub przedłożenie nie w czas150--
Brak pozwolenia lub przedłożenie nie w czas150 - 400--
Nieprzepisowy załadunek250--
Brak gaśnicy150--
Brak oczyszczenia po rozładunku250--
Niezastosowanie się do zakazu palenia250--
Załadowanie lub rozładowanie w niewłaściwym miejscu100--
Brak dowodu tożsamości ze zdjęciem lub przedłożenie nie w czas150--

Zachowanie odstępu

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Niezachowanie odstępu minimalnego 50 m przy prędkości większej niż 50 km/h na autostradzie federalnej 801-
Niezachowanie odstępu przy prędkości poniżej 80 km/h25
...ze spowodowaniem zagrożenia30
...ze spowodowaniem uszkodzenia35

Spowodowanie wypadku

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Pojazd ciężarowy znajdował się w nieprzepisowym stanie, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Doszło do wypadku 2651-
...podczas przewozu niebezpiecznych towarów3971-
Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż kierowca nie był w stanie go prowadzić. Doszło do wypadku265--
Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż ten znajdował się w nieprzepisowym stanie. Doszło do wypadku390--
...podczas przewozu niebezpiecznych towarów585--

Czas wolny od pracy

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
Skrócenie czasu wolnego od pracy o 1 godzinę30--
Skrócenie czasu wolnego od pracy do maks. 3 godzin30 (firma transportowa 90)--
Skrócnie czasu wolnego od pracy o więcej niż 3 godziny za każdą rozpoczętą godzinę 60 (firma transportowa 180)--
Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu do 15 minut30 (firma transportowa 90)
Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż 15 minut / za każde rozpoczęte 15 minut60 (firma transportowa 180)
Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny30
Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 2 godzin30 (firma transportowa 90)

Przekroczenie prędkości na terenie miasta

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
...do 10 km/h20--
...11-15 km/h30--
...16-20 km/h801-
...21-25 km/h951-
...26-30 km/h14021 miesiąc
...31-40 km/h20021 miesiąc
...41-50 km/h28022 miesiące
...51-60 km/h48023 miesiące
...powyżej 60 km/h60023 miesiące

Przekroczenie prędkości poza miastem

Wykroczenie (ciężarówka)Wysokość mandatu (€)Punkty karneZakaz prowadzenia pojazdów
...do 10 km/h15--
...11-15 km/h25--
...16-20 km/h701-
...21-25 km/h801-
...26-30 km/h951-
...31-40 km/h16022 miesiące
...41-50 km/h24022 miesiące
...51-60 km/h44022 miesiące
...powyżej 60 km/h60023 miesiące

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  12
  Dodaj komentarz

  avatar
  8 Ilość komentarzy
  4 Ilość odpowiedzi do komentarzy
  1 Obserwujący
   
  Najpopularniejszy komentarz
  Najwięcej odpowiedzi
  11 Komentujący
  KlaudiaSylwesterJjjDenisAdmin Ostatnio skomentowali
    Obserwuj  
  najnowszy najstarszy najpopularniejszy
  Powiadom o
  Darek
  Gość
  Darek

  WItam,
  Dlaczego kalkulator mandatów nie pokrywa się z informacjami o wielkosci mandatow w tabelce tematyczniej o mandatach.

  olx
  Gość
  olx

  Czy można skutecznie uzyskać obniżenie wysokości mandatu lub przynajmniej rozłożenie na raty ze względu na wysokość (a raczej niskość 🙂 ) zarobków w Polsce?

  Steve
  Gość
  Steve

  pewnie, piszesz Auftrag auf Ratenzahlung – poszukaj na google, sa przykładowe, lub daj do tłumaczenia komus z OLX – za 15-20zł Ci napisze, i muszą rołożyć.

  dyzioch
  Gość
  dyzioch

  Autostrada. Ciężarowy z naczepą. Niezachowanie dystansu i 108,50€ oraz 1 punkt. Tu jest podane 80€. Skąd taka różnica?

  Makaron
  Gość
  Makaron

  opłata 25 euro
  wydatki 3,50 euro
  co daje nam kwotę 108,50 🙂
  Trzymaj się

  Pizzaman
  Gość
  Pizzaman

  W tabelce wysokość mandatu poza miastem (przekroczenie 51-60) to 440, a kalkulator mówi o 240, skąd ta różnica?

  Denis
  Gość
  Denis

  Należy pamiętać że do każdej kwoty należy dodać koszty operacyjne, za wymianę korespondencji z policją są naliczane opłaty, w moim przypadku zapłaciłem 70 euro mandatu i 30 Euro za urzędnika, to jam działa niemiecka policja to żenada, mandat potrafią ci wlepic dosłownie za puszczenie bąka w parku, totalny brak kompetencji, a jeśli zdąży wam się że ktoś wam coś ukradnie to lepiej odpuście sobie wyzwanie policji, usłyszycie tylko że nie mają środków, i dostaniecie rachunek za wezwanie.

  Jjj
  Gość
  Jjj

  A mandat za brak uprawnień za pierwszym razem

  Sylwester
  Gość
  Sylwester

  Witam jakie są konsekwencje zdarzenia jak zachaczylem znak drogowy i go złamałem. Dodam że odjechałem 200m dalej poza miejsce zdarzenia. Policja przyjechała godzinę później. Ja byłem na miejscu budowy z autem.

  Klaudia
  Gość
  Klaudia

  Mam pytanie : czy mogę coś zrobić w sytuacji, kiedy sąsiedzi mają spór i jedna strona po złości nagminnie używa klaksonu wyjeżdżając oraz wjeżdżając na posesje?! Bo to zaczyna być wkurwiające!…