Jeżeli najemca mieszkania w Niemczech nie ma dostępu do ciepłej wody, przydatność mieszkania do korzystania z niego zgodnie z umową najmu zostaje zawieszona. Najemca ma zatem prawo do obniżki czynszu zgodnie z § 536 Abs. 1 BGB. Lecz o ile można obniżyć czynsz w Niemczech z powodu braku ciepłej wody?

O ile można obniżyć czynsz w Niemczech z powodu braku ciepłej wody?

Wysokość obniżki czynszu z powodu braku ciepłej wody uzależniona jest od stopnia i czasu trwania utraty wartości przedmiotu najmu. Dlatego też zawsze zależy to od konkretnego przypadku. Na przykład Sąd Lokalny w Kolonii uznał stopę obniżki w wysokości 7,5 % za odpowiednią, ponieważ lokatorzy nie mieli dostępu do ciepłej wody między godziną 22:00 a 7:00 (Sąd Lokalny w Kolonii, wyrok z dnia 24 kwietnia 1995 r., sprawa nr 206 C 251/94). Sąd Okręgowy w Berlinie uznał obniżenie czynszu o 10 % za uzasadnione w przypadku całkowitego braku ciepłej wody (Sąd Okręgowy w Berlinie, orzeczenie z dnia 4 czerwca 1993 r. , sygn. akt 64 T 69/93). Zdaniem Sądu Rejonowego w Ratyzbonie w tej sprawie dopuszczalna była nawet obniżka w wysokości 15% (Sąd Rejonowy w Rendsburgu, wyrok z dnia 17. 02. 1988 r. , sygn. 3 C 551/87).

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

    Praca w Niemczech

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Napisz komentarz!
    Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika