polisa.de
  polisa.de

  Zapisujemy się na kurs języka niemieckiego

  polisa.de

  Aby dobrze opanować język niemiecki, nie obędzie się bez kursu języka niemieckiego. Najlepiej, jeśli macie możliwość odbyć go w Niemczech. Osoby, które dopiero co przeprowadziły się do Niemiec i nie znają jeszcze zbyt dobrze języka, mają wiele możliwości, by się go dobrze nauczyć (Patrz: Nauka języka niemieckiego w Niemczech).

  Jedną z tych możliwości jest kurs języka niemieckiego. W większości przypadków konieczne jest zrobienie testu klasyfikacyjnego. Testy są zazwyczaj oceniane na miejscu i po krótkiej rozmowie z korektorem zostaną Wam zaproponowane odpowiednie kursy języka niemieckiego. Dla tych, którzy w ogóle nie znają języka przygotowałem dialogi, które będą Wam pomocne podczas zapisywania się na kurs języka niemieckiego.

  NiemieckiPolskiWymowa
  Zapisujemy się na kurs języka niemieckiego przez telefon
  A: Sprachschule "Berlin", Kohlhaus, was kann ich für Sie tun?A: Szkoła języków "Berlin", Kohlhaus, co mogę dla pani/pana zrobić?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-1.mp3

  B: Guten Tag, ich heiße Adam Weiss und möchte mich für einen Deutschkurs anmelden.B: Dzień dobry, nazywam się Adam Adamski i chciałbym się zapisać na kurs języka niemieckiego.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-2.mp3

  A: Gerne. Welche Vorkenntnisse haben Sie bereits Herr Adamski?A: Chętnie. Czy zna pan już jakieś podstawy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-3.mp3

  B: Ich habe Deutsch drei Jahre in der Schule in Polen gelernt. Mein Deutsch ist aber nicht so gut.B: Przez trzy lata uczyłem się niemieckiego w szkole, w Polsce. Mój niemiecki jest jednak nie za dobry.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-4.mp3

  A: Das macht nichts, wir helfen Ihnen gerne Ihre Sprachkenntnise zu verbessern. Ich würde Sie aber bitten erstmal einen Einstufungstest zu machen, damit wir das passende Kursniveau ermitteln können.A: Nic nie szkodzi, chętnie pomożemy panu polepszyć pańskie umiejętności językowe. Prosiłabym jednak zrobić najpierw test klasyfikacyjny, żebyśmy mogli określić odpowiedni poziom kursu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-5.mp3

  B: Kann ich den Test auch online machen?B: Czy mogę zrobić ten test przez internet?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-6.mp3

  A: Leider nicht. Den Test können Sie immer montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr in unserer Sprachschule machen. Sie brauchen hierzu keine Voranmeldung. Sie können einfach vorbei kommen und den Test machen.A: Niestety nie. Test może pan zrobić w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 16 do 18 w naszej szkole językowej. Nie potrzebuje pan żadnego terminu. Może pan do nas po prostu przyjść i zrobić ten test.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-7.mp3

  B: Super, mache ich! Vielen Dank für die Info!B: Super, tak zrobię! Bardzo dziękuję za informacje!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-8.mp3

  A: Gern geschehen. Viel Erfolg und auf Wiedersehen!A: Nie ma za co. Powodzenia i do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-9.mp3

  B: Danke, Tschüss!B: Dziękuje, do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-10.mp3

  Przychodzimy na test klasyfikujący
  A: Guten Tag, ich heiße Adam Weiss. Ich wollte den Einstufungstest machen.A: Dzień dobry, nazywam się Adam Adamski. Chciałem zrobić test klasyfikacyjny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-11.mp3

  B: Guten Tag. Ja, klar. Welchen Sprachkurs möchten Sie denn machen?B: Dzień dobry. Tak, pewnie. Jaki kurs językowy chciałby pan robić.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-12.mp3

  A: Ich möchte Deutsch lernen.A: Chcę uczyć się języka niemieckiego.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-13.mp3

  B: Es tut mir sehr Leid, aber der Einstufungstest in Deutsch ist heute leider ausgefallen. Der Dozent, der die Tests auswertet ist heute krank. Sie können aber gerne nächste Woche kommen.B: Bardzo mi przykro, ale test klasyfikacyjny z języka niemieckiego dzisiaj wypadł. Nauczyciel, który ocenia testy jest dzisiaj chory. Może pan jednak przyjść w przyszłym tygodniu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-14.mp3

  A: Das ist sehr schade. Da habe ich keine Wahl. Ich komme dann nächste Woche wieder.A: Szkoda. Nie mam innego wyboru. W takim razie przyjdę w przyszłym tygodniu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-15.mp3

  B: Sehr gerne. Auf Wiedersehen!B: Bardzo chętnie. Do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-16.mp3

  A: Auf Wiedersehen!A: Do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-17.mp3

  Kolejna próba
  A: Guten Tag, ich heiße Weiss und möchte den Einstufungstest in Deutsch machen. Findet er heute statt?A: Dzień dobry, nazywam się Adamski i chciałbym zrobić test klasyfikujący z języka niemieckiego. Czy ma on dzisiaj miejsce?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-18.mp3

  B: Guten Tag. Ja, er findet heute statt. Gehen Sie bitte hierzu in den ersten Stock zu Raum Nummer 24. Die Tür ist offen und die Testunterlagen können Sie sich bei einem der Dozenten abholen.B: Dzień dobry. Tak, test odbywa się dzisiaj. W tym celu proszę się udać na pierwsze piętro do pokoju numer 24. Drzwi są otwarte, a arkusze egzaminacyjne może pan sobie odebrać u któregoś z nauczycieli.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-19.mp3

  A: Alles klar, vielen Dank!A: Wszystko jasne, bardzo dziękuę!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-20.mp3

  B: Bitteschön!B: Proszę bardzo.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-21.mp3

  A: [In dem Raum 24 angekommen] Hallo, ich möchte den Einstufungstest machen.A: [Przybywając do pokoju 24] Witam, chciałbym zrobić test klasyfikujący.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-22.mp3

  D: Hallo, natürlich. Hier sind die Unterlagen. Nehmen Sie sich bitte ein Exemplar und setzen Sie sich irgendwo hin. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie bitte zu mir, dann besprechen wir den Test.D: Witam, naturalnie. Tutaj są arkusze. Proszę sobie jeden zabrać i gdzieś usiąść. Jeśli będzie pan gotowy, proszę do mnie przyjść, to omówimy test.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-23.mp3

  A: Ich habe leider mein Kugelschreiber vergessen. Hätten Sie einen für mich?A: Niestety zapomniałem mojego długopisu. Czy miałby pan dla mnie jakiś?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-24.mp3

  D: Ja, hier, bedienen Sie sich.D: Tak, tutaj, proszę się obsłużyć.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-25.mp3

  A: Vielen Dank!A: Bardzo dziękuję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-26.mp3

  D: Viel Erfolg!D: Powodzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-27.mp3

  A: Danke! Werde ich brauchen!A: Dziękuję! Będę go potrzebował!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-28.mp3

  A: [Nach 40 Minuten] Ich bin fertig.A: [Po upływie 40 minut] Jestem gotowy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-29.mp3

  D: Sehr schön. Lassen Sie mich drüber schauen. [Dozent guck sich den Test an]D: Bardzo ładnie. Proszę pozwolić mi go przejrzeć. [Nauczyciel ogląda test]

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-30.mp3

  D: [Dozent hat den Test ausgewertet] Von 100 möglichen Punkten haben Się 60 erreicht. Dieses Ergebniss entspricht dem Niveau B1. Wir können Ihnen hierzu ein paar Kurse anbieten. Möchten Sie ein Intensivkurs oder eher ein Abendkurs besuchen?D: [Nauczyciel ocenił test] Na 100 możliwych punktów uzyskał pan 60. Wynik ten odpowiada poziomowi B1. Możemy zaproponować panu kilka kursów. Chciałby pan jakiś kurs intensywny, czy bardziej wieczorny?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-31.mp3

  A: Ich arbeite leider in Vollzeit und habe deswegen nicht so viel Zeit. Gibt es auch Wochenendkurse?A: Niestety pracuję na pełen etat i z tego powodu nie mam zbyt wiele czasu. Czy są również kursy w weekend?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-32.mp3

  D: Nein, wir bieten leider keine Wochenendkurse an. Ich kann Ihnen einen Abendkurs zwei mal die Woche anbieten. Ich glaube, dieser wäre für Ihre Ansprüche optimal.D: Nie, niestety nie oferujemy kursów weekendowych. Mogę panu zaoferować kurs wieczorny, dwa razy w tygodniu. Wydaje mi się, iż ten będzie odpowiedni do pańskich wymagań.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-33.mp3

  A: An welchen Tagen findet er denn statt?A: W jakie dni ma on miejsce?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-34.mp3

  D: Er findet immer dienstags und donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr statt.D: Odbywa się zawsze we wtorki i czwartki od godziny 18:00 do 19:30.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-35.mp3

  A: Lassen Sie mich kurz überlegen... Das müsste gehen, da habe ich immer Frühschicht.A: Proszę pozwolić mi się krótko zastanowić… Powinienem dać radę, w te dni mam zawsze pierwszą zmianę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-36.mp3

  D: Prima. Füllen Sie bitte dieses Anmeldeformular aus und bringen Sie es rechtzeitig vorbei. Der Kurs startet in zwei Wochen! Falls Sie Student sind, dann bekommen Sie eine Ermäßigung in Höhe von 30 %. Bringen Sie einfach Ihren Studentenausweis mit und zeigen Sie ihn bei der Anmeldung vor.D: Świetnie. Proszę wypełnić ten formularz zgłoszeniowy i przynieść go w odpowiednim terminie. Kurs zaczyna się za dwa tygodnie! Jeśli jest pan studentem, to dostanie pan zniżkę w wysokości 30 %. Proszę przynieść ze sobą pańską legitymację studencką i ją pokazać przy zapisywaniu się na kurs.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-37.mp3

  A: Alles klar, ich Danke Ihnen!A: Wszystko jasne, dziękuję panu!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-38.mp3

  D: Gern geschehen! Auf Wiedersehen.D: Nie ma za co! Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-39.mp3

  A: Auf Wiedersehen.A: Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Kurs-40.mp3

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Następny artykuł

  4 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  4 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Mario80

  Super strona. Wielki szacunek za chec niesienia takiej pomocy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Mariusz.

  Agnieszka

  To mało powiedziane. Korzystam z tej strony bardzo często i informacje są zawsze rzetelne. Zakres informacji jest imponujący. Dziękuję i pozdrawiam:-)

  mirekptak73

  Nie znając niemieckiego nie ma szans się zapisać na sprachkurs, bez sensu to jest trochę bo przecież po to tam idę żeby sie nauczyć, ja próbuję od lutego sie zapisać i do tej pory mi się nie udało bo nikt nie wiem o co mi chodzi

  Fabian

  Mam pytanie czy jeśli pracuje na umowie mini job czy sprachkurs musze sobie sam opłacić ? Czy jobcenter mi jest w stanie pomoc i gdzie trzeba złożyć wniosek na sprachkurs?

  4
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x