Masz firmę w Niemczech? Dowiedz się gdzie złożyć wniosek o pomoc w związku z koronawirusem!

  W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem rząd federalny Niemiec i rządy krajowe wspierają dotacjami osoby pracujące na własny rachunek i małe przedsiębiorstwa. Wiele krajów związkowych nie tylko przekazuje firmom fundusze federalne, ale dodatkowo wspiera je środkami z własnych budżetów. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz linki do wszystkich formularzy, które są obecnie dostępne w internecie (stan na dzień 29 marca).

  Pomoc finansowa dla firm w Niemczech w związku z koronawirusem

  Jeśli posiadacie w Niemczech firmę i zamierzacie starać się o pomoc finansową od państwa, to warto skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym, ponieważ wiele krajów związkowych, takich jak Bawaria czy Badenia-Wirtembergia, uzależnia przyznawanie dotacji od istnienia faktycznych problemów związanych z płynnością finansową. Wniosek zawiera wówczas pytania o przyczynę sytuacji ekonomicznej zagrażającej istnieniu przedsiębiorstwa lub braku płynności finansowej.

  Kto może starać się w Niemczech o pomoc finansową w związku z koronawirusem?

  Obecna pomoc rządu federalnego Niemiec udzielana z powodu wystąpienia kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, obejmuje osoby samozatrudnione oraz małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), które otrzymują wsparcie w postaci dotacji, która nie podlega zwrotowi.

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz firmy zatrudniające do 5 pracowników otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości do 9.000 euro na okres 3 miesięcy
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz firmy zatrudniające do 10 pracowników otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości do 15.000 euro na okres 3 miesięcy

  Wiele krajów związkowych zwiększyło pulę środków przeznaczonych na pomoc w związku z kryzysem koronawirusowym dokładając własne środki, w formie bezzwrotnych dotacji lub w formie pożyczek. Dzięki temu ze wsparcia mogą często skorzystać również większe firmy, zatrudniające do 50 pracowników.

  Pomoc w sytuacji kryzysowej dla freelancerów i małych przedsiębiorstw jest często finansowana z funduszy federalnych – ale nie zawsze. Na przykład Berlin i Hamburg sporo dokładają do dotacji federalnych. Ogólnie rzecz biorąc, każdy kraj związkowy w Niemczech ma swoje własne zasady.

  Jak wypełnić wniosek? Oto wskazówki działu prawnego Börsenverein:

  • Liczba pracowników: W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw liczą się właściciele i wspólnicy, co wynika m.in. z wytycznych dla Kraju Saary.
  • Ekwiwalent pełnego etatu: Niektóre kraje związkowe pytając o liczbę pracowników, zwracają szczególną uwagę na tę kwestię – i na konkretne klucze przeliczeniowe. Inne wymagają nawet zaświadczeń, takich jak rejestr płac (miesięczna lista płac dla poszczególnych pracowników).
  • W większości formularzy wymaga się podania informacji, czy wnioskujące przedsiębiorstwo ubiegało się również o inną pomoc państwa (w tym UE).
  • Oświadczenie „de minimis”: Ponieważ UE zakazuje przyznawania dotacji i subsydiów w wysokości przekraczającej 200.000 euro, w oświadczeniu tym należy stwierdzić, że nie otrzymano żadnych innych środków lub że suma wnioskowanych środków nie przekroczy 200.000 euro.

  Poniżej znajdziecie podstawowe informacje dotyczące pomocy finansowej dla firm w Niemczech w związku z koronawirusem z podziałem na poszczególne kraje związkowe oraz z najważniejszymi linkami!

  Bawaria

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Bawarii

  Podstawowe informacje:

  • W Bawarii rozpoczęto już udzielanie pomocy finansowej z powodu krzysu spowodowanego koronawirusem. Wnioski można składać drogą pocztową i za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedury online mają być dostępne w przyszłym tygodniu.
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników, które otrzymały już środki w ramach pomocy w związku z koronawirusem kraju związkowego Bawarii, mogą – o ile środki przyznane w ramach pomocy nadzwyczajnej nie zrekompensują w pełni powstałych problemów dotyczących płynności finansowej – ubiegać się o dodatkowe środki z programu federalnego (trwają uzgodnienia w tej sprawie).
  • Jeżeli wnioskodawca spełnia odpowiednie kryteria zarówno w ramach bawarskiego programu pomocy w związku z koronawirusem, jak i programu federalnego, pierwszeństwo będzie miał program federalny (czyli na szczeblu państwowym). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy program pomocowy kraju związkowego Bawaria byłby korzystniejszy dla wnioskodawcy, niż program szczebla państwowego (federalny).

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Bawarii?

  • Pomoc finansowa w związku z kryzysem koronawirusowym, która jest wypłacana przez kraj związkowy Bawaria, jest przeznaczona dla firm, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w Bawarii (dotyczy firm zatrudniających do 250 pracowników).
  • Dotacje przyznawane są w celu przezwyciężenia sytuacji gospodarczej, która zagraża istnieniu przedsiębiorstwa lub płynności finansowej, a która została wywołana wiosną 2020 roku przez kryzys związany z pandemią koronawirusa.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Bawarii?

  Wysokość pomocy dla firm w związku z koronawirusem jest zależna od ilości pracowników:

  • do 5 pracowników: 5.000 euro
  • do 10 pracowników: 7.500 euro
  • do 50 pracowników: 15.000 euro
  • do 250 pracowników: 30.000 euro

  Gdzie szukać informacji?

  Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki:

  https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/

  Centralne punkty kontaktowe: siedem zarządów okręgów administracyjnych i miasto Monachium jako organy wydające zezwolenia i zarządzające, wszystkie dane kontaktowe znajdują się na poniższej stronie:

  https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/#c72283

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy:

  https://www.stmwi.bayern.de/

  Badenia-Wirtembergia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Badenii-Wirtembergii

  Podstawowe informacje:

  • Własne środki kraju związkowego Badenia-Wirtembergia dostępne są jako uzupełnienie funduszy federalnych. Formularz zgłoszeniowy służący do składania wniosków (za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej) jest dostępny od środy wieczorem (25.03.20).
  • Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Gospodarki, już w piątek (27 marca) miały zostać wypłacone pierwsze środki pomocowe. W razie składania kolejnych wniosków o wsparcie z sektora publicznego, wypłacane obecnie środki muszą zostać uwzględnione w wyliczeniach ograniczeń dotyczących płynności finansowej.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Badenii-Wirtembergii?

  • Przedsiębiorstwa handlowe i społeczne, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedstawiciele wolnych zawodów, w tym artyści, podmioty zatrudniające do 50 pracowników (pod uwagę brany jest odpowiednik pełnego etatu), z siedzibą w Badenii-Wirtembergii.

  Ograniczenie:

  • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż pięciu pracowników są uprawnione do składania wniosków tylko wtedy, gdy ich działalność prowadzona na własny rachunek zapewnia główny dochód lub co najmniej jedną trzecią dochodu netto gospodarstwa domowego.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Badenii-Wirtembergii?

  Wysokość środków w ramach pomocy finansowej dla firm w związku z koronawirusem zależy w Badenii-Wirtembergii od ilości zatrudnianych pracowników:

  • 1 do 5 pracowników: do 9.000 euro na trzy miesiące
  • do 10 pracowników: do 15.000 euro na trzy miesiące
  • do 50 pracowników: do 30.000 euro

  Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:

  https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

  Centralny punkt kontaktowy: Izba Przemysłowo-Handlowa:

  https://www.bw-soforthilfe.de/Soforthilfe/einreichen

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy:

  https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf

  Wsparcie: Regionalne infolinie Izby Przemysłowo-Handlowej, wszystkie numery telefonów znajdują się na stronie:

  https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

  Berlin

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Berlinie

  Podstawowe informacje:

  • Również w Berlinie została już uruchomiona pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem udzielana przez kraj związkowy i rząd federalny. Wnioski można składać od piątku, 27 marca (uwaga: serwer może być przeciążony w początkowym okresie!). Berlin dodatkowo zwiększa środki federalne dla samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw zatrudniających do pięciu pracowników. Dla nich przewidziano 5.000 euro więcej.
  • Pomoc finansowa może zostać wykorzystana na bieżące wydatki operacyjne i finansowe (czynsze, dzierżawa, raty leasingowe itp.).
  • Wnioskodawcy zatrudniający do 5 pracowników mogą również skorzystać z dofinansowania w wysokości do 5.000 euro tytułem wyrównania dochodu przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa (do 6 miesięcy w przypadku samozatrudnienia i do 3 miesięcy w przypadku przedsiębiorstw).

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Berlinie?

  • Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadające firmę zarejestrowaną w Berlinie, jak również przedstawiciele wolnych zawodów z siedzibą w Berlinie.
  • W przypadku programu federalnego, małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) posiadające firmę zarejestrowaną w Berlinie.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Berlinie?

  • Dla przedsiębiorstw zatrudniających do 5 pracowników – 5.000 euro ze środków krajowych i kolejne maksymalnie 9.000 euro ze środków federalnych
  • Dla firm zatrudniających do 10 pracowników – do 15.000 euro z funduszy federalnych

  Centralny punkt kontaktowy: Investitionsbank Berlin

  Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Banku Inwestycyjnego:

  https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html

  i na specjalnej stronie poświęconej kryteriom kwalifikowalności:

  https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/corona-zuschuss.html

  Wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych i federalnych:

  https://ibb.queue-it.net/?c=ibb&e=03&cid=de-DE

  Wsparcie: Infolinia Biura Obsługi Klienta IBB, telefon: 030 / 2125-4747, e-mail: [email protected]

  Brandenburgia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Brandenburgii

  Podstawowe informacje:

  • Brandenburgia także zdążyła już uruchomić program pomocy z powodu koronawirusa. Fundusze federalne dla samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw są już uwzględnione w funduszach krajowych. Pomocą objęto dodatkowo większe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 100 pracowników. Nie ma więc potrzeby, ani możliwości składania podwójnych wniosków.
  • Na poniższej stronie można znaleźć przykład wypełnionego wniosku:

  https://www.ilb.de/media/dokumente/dokumente-fuer-programme/dokumente-mit-programmzuordnung/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/beispielantrag-soforthilfe-corona-brandenburg.pdf.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Brandenburgii?

  • Przedsiębiorstwa handlowe i przedstawiciele wolnych zawodów zatrudniający do 100 pracowników, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w Brandenburgii.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Brandenburgii?

  Wysokość środków w ramach pomocy w związku z koronawirusem jest zróżnicowana w zależności od liczby pracowników (pod uwagę brany jest odpowiednik pełnego etatu) i wynosi:

  • do 5 pracowników: do 9.000 euro
  • do 15 pracowników: do 15.000 euro
  • do 50 pracowników: do 30.000 euro
  • do 100 pracowników: do 60.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Investitionsbank des Landes Brandenburg

  Informacje: na stronie internetowej Banku Inwestycyjnego:

  https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/

  Wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych i federalnych:

  https://www.ilb.de/media/dokumente/dokumente-fuer-programme/dokumente-mit-programmzuordnung/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/antrag-soforthilfe-corona-brandenburg.pdf

  Wsparcie: Infolinia Banku Inwestycyjnego, telefon 0331 – 2318 22 99  (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, w sobotę w godzinach 10-14), e-mail: [email protected]

  Brema

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Bremie

  Podstawowe informacje:

  • W Bremie uruchomiono program pomocy dla firm w związku z koronawirusem, ale obecnie tylko dla wnioskodawców zatrudniających do 9 pracowników (5.000 euro).
  • Wnioski o wyższe kwoty, podobnie jak o środki federalne, powinny być dostępne w 14. tygodniu kalendarzowym (od 30 marca do 3 kwietnia).

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Bremie?

  • Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro oraz osoby wykonujące wolne zawody w Bremie i Bremerhaven
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 10 i mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają dziesięciu milionów euro

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Bremie?

  • do 9 pracowników: 5.000 euro
  • od 10 do 50 pracowników: do 20.000 euro.

  Centralny punkt kontaktowy:  BAB – Förderbank für Bremen und Bremerhaven, dane kontaktowe dostępne na stronie:

  https://www.bab-bremen.de/wachsen/beratung/task-force.html

  Informacje: dostępne na stronie internetowej:

  https://www.bremen-innovativ.de/corona-info-ticker-fuer-unternehmen/

  Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych:

  https://www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-BAB-Corona-Soforthilfe-Programm_v3.pdf

  Wniosek o dofinansowanie ze środków federalnych: bab.contingent.de/

  Uwaga! Wnioski należy przesyłać na różne adresy e-mail. Dla Bremy: [email protected], dla Bremerhaven: [email protected].

  Hamburg

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Hamburgu

  Podstawowe informacje:

  Pomoc świadczona przez władze kraju związkowego Hamburg jako uzupełnienie wsparcia udzielanego przez rząd federalny, zwiększa środki przeznaczone dla małych przedsiębiorstw i obejmuje dodatkowo większe przedsiębiorstwa. Jest ona przyznawana w przypadku wystąpienia problemów z płynnością finansową, które zagrażają ich istnieniu, gdy:

  • ponad połowa zamówień z okresu sprzed 11 marca została utracona z powodu kryzysu, i/lub
  • nastąpił spadek obrotów lub wynagrodzeń w bieżącym i/lub poprzednim miesiącu o co najmniej 50 procent w porównaniu z obrotami z tych samych miesięcy w poprzednim roku (w przypadku nowo założonych firm w porównaniu z poprzednim miesiącem) i/lub
  • możliwości generowania przychodów zostały w znacznym stopniu ograniczone wskutek rozporządzeń wydanych w związku z koronawirusem.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Hamburgu?

  Z pomocy mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa rolne zatrudniające do 250 pracowników (odpowiednik pełnego etatu), osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedstawiciele wolnych zawodów, a także artyści i pracownicy instytucji kulturalnych, które w ramach swojej głównej aktywności

  • prowadzą stałą działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo, osoby wykonujące wolny zawód lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek
  • posiadają siedzibę lub zakład w Hamburgu,
  • są zarejestrowane w niemieckim urzędzie skarbowym i
  • oferowały już swoje towary lub usługi na rynku przed dniem 1 lutego 2020 r.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Hamburgu?

  Hamburg zwiększa środki wypłacane z funduszy federalnych o następujące kwoty:

  • Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą: 2.500 euro (plus środki federalne: 11.500 euro)
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników: 5.000 euro (plus środki federalne: 14.000 euro)
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników: 5.000 euro (plus środki federalne 20.000 euro)
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników: 25.000 euro (finansowanie tylko ze środków kraju związkowego)
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników: 30.000 euro (finansowanie tylko ze środków kraju związkowego).

  Centralny punkt kontaktowy: Hamburgische Investitions- und Förderbank

  Informacje: dostępne na stronie internetowej Banku:

  https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen

  Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych / federalnych:  będzie dostępny począwszy od 30 marca

  https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs

  Wsparcie: Różne infolinie organów administracji gospodarczej, na przykład dla handlu detalicznego oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, wszystkie kontakty znajdują się na tej stronie internetowej:

  https://www.hamburg.de/coronavirus/13727570/2020-03-17-bwvi-hotlines/

  Hesja

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Hesji

  Podstawowe informacje:

  • Pomoc kraju związkowego Hesja uzupełnia środki udzielane przez rząd federalny. Jest to jednorazowa bezzwrotna dotacja. Kraj związkowy Hesja chce w ten sposób zwiększyć dotacje federalne. Aby otrzymać dofinansowanie zarówno ze środków federalnych, jak i krajowych, wystarczy złożyć tylko jeden wniosek.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Hesji?

  • Pomoc ta jest kierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym osoby wykonujące wolne zawody i artyści), mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników (stosuje się odpowiednik pełnego etatu). Składający wniosek muszą mieć siedzibę firmy lub – w przypadku działalności jednoosobowej – miejsce zamieszkania w Hesji.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Hesji?

  Kwoty dotacji uwzględniające fundusze federalne wynoszą:

  • do 5 pracowników: 10.000 euro
  • do 10 pracowników: 20.000 euro
  • do 50 pracowników: 30.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Regierungspräsidium Kassel, https://rp-kassel.hessen.de/

  Informacje: dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:

  https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe

  Wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych i federalnych:  będzie dostępny począwszy od 30 marca:

  http://www.rpkshe.de/coronahilfe/

  Wsparcie: Izba Przemysłowo-Handlowa, dane kontaktowe znajdują się na poniższej stronie internetowej:

  https://www.hihk.de/beantragung-corona-soforthilfe-hessen-4744534

  Meklemburgia-Pomorze Przednie

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

  Podstawowe informacje:

  • Pomoc finansowa dla firm w Meklemburgii-Pomorzu Przednim obejmuje środki z programu federalnego, a także podlegające zwrotowi środki z budżetu własnego landu, przeznaczone na utrzymanie płynności finansowej i gwarancje dla przedsiębiorstw.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim?

  • Pomoc finansowa kierowana jest do małych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki, jak również dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i wykonujących wolne zawody, zatrudniających do 10 pracowników.
  • Jak wynika z wniosku o dofinansowanie, również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim obejmuje się dodatkowo wsparciem większe przedsiębiorstwa.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim?

  • do 5 pracowników (według przelicznika pełnego etatu): jednorazowa wypłata do 9.000 euro na 3 miesiące
  • do 10 pracowników: jednorazowa wypłata do 15.000 euro na 3 miesiące
  • do 24 pracowników: do 25.000 euro
  • do 49 pracowników: do 40.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern:

  https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe

  Informacje: szczegóły dotyczące pakietu pomocowego dostępne są na stronie:

  https://www.hwk-schwerin.de/artikel/corona-hotline-und-hilfspaket-des-landes-19,0,610.html

  Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych / federalnych:

  https://www.lfi-mv.de/Antrag

  Wsparcie: Infolinia Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) w Schwerin, telefon: 0385-588 5588 (w godzinach od 8 do 20)

  Dolna Saksonia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Dolnej Saksonii

  Podstawowe informacje:

  Aby otrzymać pomoc finansową w Dolnej Saksonii, wnioskodawca musi spełniać jedno z trzech poniższych kryteriów:

  • W miesiącu, w którym został złożony wniosek, nastąpił spadek obrotów lub wynagrodzeń o co najmniej 50 procent.
  • Firma została zamknięta na mocy urzędowego nakazu z powodu kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa.
  • Dostępne środki finansowe nie pozwalają na spłatę zobowiązań krótkoterminowych (utrata płynności finansowej).

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Dolnej Sasksonii?

  • Pomoc finansowa jest skierowana do osób pracujących na własny rachunek oraz małych przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników (do 10 mln euro rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej)

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Dolnej Saksonii?

  Wysokość kwot wsparcia jest uzależniona od liczby pracowników (ekwiwalent pełnego etatu).

  • do 5 pracowników: 3.000 euro
  • do 10 pracowników: 5.000 euro
  • do 30 pracowników: 10.000 euro
  • do 49 pracowników: 20.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: NBank

  Informacje: dostępne na stronie NBanku:

  https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy: dostęp tylko przez portal klienta NBanku:

  https://www.nbank.de/Service/Kundenportal/

  Wsparcie: Dział Obsługi Klienta NBanku, telefon: 0511 / 300 31-333 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17), e-mail: [email protected]

  Nadrenia Północna-Westfalia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Nadrenii Północnej-Westfalii

  Podstawowe informacje:

  Kraj związkowy NRW rozpoczął udzielanie pomocy ze środków własnych 27 marca. Rząd landu Nadrenii Północnej-Westfalii podjął decyzję o wzbogaceniu oferty rządu federalnego, obejmując pomocą dodatkowo firmy zatrudniające do 50 pracowników.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w NRW?

  • Pomoc finansowa jest skierowana do osób pracujących na własny rachunek oraz osób wykonujących wolne zawody (w tym artyści), spółek handlowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej zatrudniających do 50 pracowników (w oparciu o ekwiwalent pełnego etatu), które w ramach swojej głównej działalności są stale aktywne na rynku jako przedsiębiorstwa/freelancerzy/osoby pracujące na własny rachunek i które mają swoją siedzibę w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz zaczęły oferować swoje towary lub usługi na rynku przed dniem 1 grudnia 2019 r.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w NRW?

  Kwoty wsparcia uzależnione są od liczby pracowników i wynoszą:

  • 1 do 5 pracowników: 9.000 euro
  • do 10 pracowników: 15.000 euro
  • do 50 pracowników: 25.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Ministerstwo Gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii i władze regionalne okręgów Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster.

  Informacje: szczegóły dotyczące pakietu pomocowego dostępne są na stronie:

  https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

  Wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych i federalnych (wyłącznie w formie elektronicznej):

  https://soforthilfe-corona.nrw.de/lip/authenticate.do

  Formularz jest również dostępny na stronach internetowych pięciu zarządów okręgów administracyjnych (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Kolonia, Münster).

  Wsparcie: Miejscowa Izba Przemysłowo-Handlowa, dane kontaktowe dostępne na stronie:

  https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

  (pod linkiem: Wo bekomme ich beratende Hilfe zum Antragsverfahren?)

  Nadrenia-Palatynat

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Nadrenii-Palatynacie

  Podstawowe informacje:

  • Pomoc Nadrenii-Palatynatu w związku z koronawirusem nosi nazwę „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz”. Program ten stanowi uzupełnienie dotacji rządu federalnego w postaci pożyczek udzielanych na atrakcyjnych warunkach przedsiębiorstwom zatrudniającym do 10 pracowników oraz obejmuje pomocą przedsiębiorstwa zatrudniające do 30 pracowników.
  • Wnioski o dotację federalną można składać za pośrednictwem Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz od przyszłego tygodnia (od 30 marca).  O natychmiastową pożyczkę z budżetu kraju związkowego będzie można ubiegać się w swoim banku w późniejszym terminie.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Nadrenii-Palatynacie?

  • Pomoc finansowa w Nadrenii-Palatynacie jest skierowana do osób pracujących na własny rachunek oraz mniejszych przedsiębiorstw.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Nadrenii-Palatynacie?

  Osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników (ekwiwalent pełnego etatu) w ramach pomocy otrzymają:

  • do 9.000 euro dotacji z programu federalnego
  • do 10.000 euro w razie potrzeby w postaci natychmiastowych pożyczek udzielanych przez kraj związkowy.

  Firmy zatrudniające od 6 do 10 pracowników (ekwiwalent pełnego etatu) w ramach pomocy otrzymają:

  • do 15.000 euro dotacji z programu federalnego
  • do 10.000 euro w razie potrzeby w postaci natychmiastowych pożyczek udzielanych przez kraj związkowy.

  Firmy zatrudniające od 11 do 30 pracowników (ekwiwalent pełnego etatu) w ramach pomocy otrzymają:

  • do 30.000 euro w postaci natychmiastowych pożyczek udzielanych przez kraj związkowy plus dotacja z budżetu kraju związkowego w wysokości 30 procent kwoty pożyczki. Całkowita kwota pomocy wynosi zatem do 39.000 euro.

  Pożyczki natychmiastowe mają sześcioletni okres spłaty, okres karencji obowiązuje do końca 2021 roku.

  Centralny punkt kontaktowy: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz

  Informacje: na stronie Ministerstwa Gospodarki:

  https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/

  oraz stronie internetowej Banku:

  https://isb.rlp.de/home/detailansicht/corona-soforthilfe-kann-in-kuerze-beantragt-werden.html

  Wniosek o udzielenie pomocy ze środków federalnych: będzie dostępny od 30 marca na poniższej stronie internetowej:

  https://isb.rlp.de/home/detailansicht/unterstuetzung-von-kmu-auch-in-krisenzeiten.html

  Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków kraju związkowego: będzie dostępny w późniejszym terminie za pośrednictwem swojego banku

  Wsparcie: Szczegółowych informacji udziela Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu: tel: 06131/16-5110, e-mail: [email protected].

  Kraj Saary

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Kraju Saary

  Podstawowe informacje:

  • Można już skorzystać z pomocy organizowanej przez kraj związkowy Kraju Saary, jako uzupełnienia środków federalnych. Przykład: Kto w pierwszym etapie otrzyma 3.000 euro od kraju związkowego, może następnie otrzymać kolejne środki od rządu federalnego, jednakże tylko do wysokości kwoty dotacji rządu federalnego.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Kraju Saary?

  • Pomoc finansowa jest skierowana do osób pracujących na własny rachunek oraz małych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 pracowników.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Kraju Saary?

  • Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Kraju Saary waha się od 3.000 do 10.000 euro.

  Informacje: https://www.saarland.de/254842.htm i rozporządzenie (czytaj tutaj)

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy: 

  https://www.saarland.de/Antrag

  Wsparcie: Ministerstwo Gospodarki, najlepiej wysłać zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], (Infolinia: 0681-501-4433).

  Saksonia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Saksonii

  Podstawowe informacje:

  • Oprócz pomocy finansowej w związku z koronawirusem udzielanej przez rząd federalny, istnieje możliwość skorzystania z  programu nieoprocentowanych pożyczek w ramach już uruchomionego programu „Sachsen hilft sofort”.
  • W tym celu stolica kraju związkowego Drezno stworzyła program dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób wykonujących wolne zawody. Dotacja: 1 000 euro. Informacje i wniosek można znaleźć na stronie:

  https://www.dresden.de/de/wirtschaft/wirtschaftsservice/soforthilfe-corona.php

  Dla kogo przeznaczony jest program „Sachsen hilft sofort”?

  • Progam przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw i osób wykonujących wolny zawód w Saksonii, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza jednego miliona euro.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Saksonii?

  • Kwota pożyczki może wynieść od 5.000 do 50.000 euro. W wyjątkowych sytuacjach, które wymagają uzasadnienia, po czterech miesiącach istnieje możliwość zwiększenia wysokości nieoprocentowanej pożyczki do 100.000 euro.

  Centralny punkt kontaktowy: Sächsische Aufbaubank SAB

  Informacje: dostępne na stronie internetowej Banku:

  https://www.sab.sachsen.de/meta/sab-news.jsp

  Wniosek o pożyczkę w ramach pomocy nadzwyczajnej:

  https://www.sab.sachsen.de/Antrag

  Wsparcie: Infolinia SAB, telefon: 0351 4910-1100

  Saksonia-Anhalt

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Saksonii-Anhalt

  Podstawowe informacje:

  • Kraj związkowy uruchomi działania w ramach pomocy nadzwyczajnej w poniedziałek 30 marca. Wówczas będzie można pobrać stosowny wniosek.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Saksonii-Anhalt?

  Pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Saksonii-Anhalt skierowana jest do przedsiębiorców i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Saksonii-Anhalt?

  Kwota wsparcia jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa:

  • do 5 pracowników: do 9.000 euro
  • 6 do 10 pracowników: do 15.000 euro
  • 11 do 25 pracowników: do 20.000 euro
  • 26 do 50 pracowników: do 25.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Investitionsbank Sachsen-Anhalt

  Informacje: dostępne na stronie internetowej Banku:

  https://www.ib-sachsen-anhalt.de/temp-coronavirus-informationen-fuer-unternehmen.html

  Wsparcie: Bezpłatna infolinia Banku Inwestycyjnego, telefon: 0800 56 007 57

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy: będzie dostępny od 30 marca

  Szlezwik-Holsztyn

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Szlezwiku-Holsztyn

  Podstawowe informacje:

  • W Szlezwiku-Hoslztyn uruchomiono program pomocy nadzwyczajnej kraju związkowego bazujący na programie federalnym.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Szlezwiku-Holsztyn?

  • Pomoc finansowa skierowana jest do małych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek i wykonujących wolne zawody, zatrudniających do 10 pracowników

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Szlezwiku-Holsztynie?

  • do 5 pracowników (ekwiwalent pełnego etatu): jednorazowa wypłata do 9.000 euro na 3 miesiące
  • do 10 pracowników: jednorazowa wypłata do 15.000 euro na 3 miesiące

  Centralny punkt kontaktowy: Investitionsbank Schleswig-Holstein

  Informacje: dostępne na stronie internetowej Banku:

  https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

  Wniosek o przyznanie pomocy nadzwyczajnej w ramach programu federalnego:

  https://www.ib-sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/arbeitsmarkt_strukturfoerderung/corona/antrag_soforthilfe.pdf

  Wsparcie: informacje można znaleźć na stronie internetowej Banku Inwestycyjnego:

  https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/covid-19-beratung-fuer-unternehmen/

  Turyngia

  Pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Turyngii

  Podstawowe informacje:

  • Działania pomocowe kraju związkowego Turyngia obejmują wsparciem także większe przedsiębiorstwa, uzupełniając w ten sposób program funduszy federalnych. Środki z programu federalnego zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności po zatwierdzeniu przez Radę Federalną. Nie będzie konieczne ponowne składanie wniosku.

  Dla kogo pomoc finansowa w związku z koronawirusem w Turyngii?

  • Pomoc finansowa w związku z koronawirusem jest w Turyngii skierowana do firm zatrudniających do 50 pracowników, z branży handlowej, służby zdrowia, sektora kreatywnego oraz osób wykonujących wolne zawody związane z gospodarką.

  Ile wynosi pomoc finansowa dla firm w związku z koronawirusem w Turyngii?

  Kwota wsparcia jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa:

  • do 5 pracowników: 5.000 euro
  • 6 do 10 pracowników: 10.000 euro
  • 11 do 25 pracowników: 20.000 euro
  • 26 do 50 pracowników: 30.000 euro

  Centralny punkt kontaktowy: Thüringer Aufbaubank

  Informacje:  dostępne na stronie internetowej Banku:

  https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderzweck

  Wniosek o pomoc nadzwyczajną udzielaną przez kraj związkowy:

  https://aufbaubank.de/Antrag

  Uwaga! Wnioski do Aufbaubanku można przesyłać wyłącznie drogą pocztową. Przesyłanie wniosków pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) i izb rzemieślniczych.

  Wsparcie: Infolinia Aufbaubanku, telefon: 0800 534 56 76 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, w sobotę w godzinach od 8 do 13).

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  21 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  21 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Krzysztof

  Witam mam w Niemczech otwarta Gewerbe ale chwilowo jako tako płynność mam. Czy mimo to mogę się starać o to dofinansowanie?

  Ola

  Malo kto dostaje pieniadze.

  Karolina

  Witam czy ktoś jest w stanie dokładnie przetłumaczyć ten formularz który trzeba wypełnić aby starać się o wsparcie finansowe będąc samozatrudnionym?

  wieslaq

  Witaj Karolina…czy otrzymałaś już tą pomoc?

  mateo

  Nie wiecie ile po tym ponownym odblokowaniu składania tych wniosków trzeba czekać na przelew? Ja 24 kwietnia otrzymałem pozytywną odpowiedz i do tej pory pieniędzy nie przelali.

  Krzysztof

  Witam ja tez nie mam tych pieniędzy na koncie a 23 kwietnia dostałem decyzję

  Maria

  ile czekałeś na decyzję od złożenia wniosku?

  Aneta

  Gdzie można złożyć ten wniosek jaki adres

  mateo

  Podobno wszyscy z pozytywami dostaną, tak mi powiedział radca prawny tylko że trzeba czekać. Moim zdaniem to trochę nie teges z tymi co dostali kasę na drugi dzień, no ale zobaczymy. Daj znać Krzysztof jak dostaniesz ja też napiszę jak coś.

  Artur

  I jak dostał już ktoś te pieniądze ja od 24 kwietnia mam pozytywną decyzje i dalej na koncie cisza.?

  Maria

  długo czekałeś na decyzję?

  mateo

  Ja tez nadal nic. Znajoma ze Sparkasse mówiła ze ciągle odzyskują te pieniądze co sobie studenci poskładali wnioski i oczywiście dostali przelewy. Powinni za dupę brać tych co sprawdzali i przyznawali te wnioski. Przecież musieli wpisywać dane dotyczące zameldowanej firmy.

  Artur

  To jest chore. Wczoraj pisałem do nich maila i odpowiedzi tez jeszcze nie dostałem. Nikt nic nie wie a my juz 3 tydzień czekamy.🤬

  Artur

  Udało się ja dzisiaj dostałem.🥳

  mateo

  Wstaw co im napisałeś i na jaki adres to wysłałeś to ja też spróbuję 😁

  Rafal

  a to jest zwrotne do
  finasowanie czy nie zwrotne

  Dawid

  Ja dostałem pieniądze 15 Kwietnia a dzisiaj dostałem info, że mój wniosek został odrzucony. Na szczęście wydałem tylko 500 e z tego… teraz nie wiadomo co dalej… czy będzie trzeba zwrócić… na jakiej zasadzie przelali te pieniądze tez tajemnica, przecież ktoś musiał zaakceptować wniosek i zrobić przelew. Kosmos

  Agnieszka

  Czy, ktoś otrzymał 9000 euro? I czy wiecie na jaki cel można wydać te pieniądze?

  Patryk

  Witam, czy ktoś wie do kiedy można składać te wnioski

  Joanna

  Czy wypłacane są jeszcze pieniadze czy wstrzymane są?Decyzje mam z początku kwietnia pozytywna?

  Tomek

  Czy jeszcze mozna zlozyc wniosek o dotacje

  21
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x