Więcej

  Niemcy: oto ile pieniędzy powinniście mieć teraz na swoim koncie, aby utrzymać obecny standard życia na emeryturze

  polski supermarket w Niemczech

  Dobra książka w jednej ręce, koktajl z parasolką w drugiej i brak jakichkolwiek zmartwień – przynajmniej tych dotyczących finansów: zapewne wielu mieszkańców Niemiec marzy o takiej spokojnej emeryturze.

  Ale sama emerytura nie wystarczy do tego, by udało się spełnić to marzenie. Trzeba dodatkowo oszczędzać samemu, gdzie tylko się da – i pójść o krok dalej, inwestując te oszczędności.

  Bo jeśli ograniczycie się wyłącznie do oszczędzania, trudno będzie zrealizować ten cel, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez platformę finansową Weltsparen. Z dalszej części tego artykułu dowiecie się, ile pieniędzy musielibyście mieć już na swoim koncie, aby utrzymać obecny standard życia na emeryturze.

  O metodzie:

  Obliczenia opierają się na następujących założeniach: rozpoczęcie pracy zawodowej w wieku 25 lat, przejście na emeryturę w wieku 67 lat oraz średnia oczekiwana długość życia wynosząca 81 lat dla mężczyzn i kobiet. Przeciętny czas pozostawania na emeryturze wynosi więc około 14 do 15 lat z tendencją wzrostową. Uwzględniono podatki i inflację. Ponadto, dla lepszego porównania, przy obliczaniu wynagrodzenia netto przyjęto następujące założenia: osoby niezamężne, nieposiadające dzieci, należące do pierwszej klasy podatkowej, mieszkające w jednym z landów zachodnich, objęte obowiązkowym ubezpieczeniem i płacące podatek kościelny.

  Ile pieniędzy powinniście mieć na swoim koncie w wieku 30 lat?

  Jeśli chcielibyście utrzymać obecny standard życia w podeszłym wieku, teoretycznie już dziś musielibyście mieć odłożone na koncie około 53.000 euro. Suma ta jest wynikiem następujących obliczeń:

  30-latkowie zarabiają w Niemczech średnio 45.213 euro brutto rocznie, co po zniesieniu podatku solidarnościowego daje miesięcznie 2.368 euro netto. W przypadku osób niezamężnych i bezdzietnych świadczenie emerytalne wyniesie wówczas 1.392 euro miesięcznie. Aby utrzymać obecny standard życia w starszym wieku, zabraknie średnio niemal 1.000 euro miesięcznie (2.368 euro – 1.392 euro = 976 euro).

  W sumie, przy założeniu 15 lat pobierania emerytury, daje to 181.000 euro po uwzględnieniu inflacji, czyli faktu, że Wasze pieniądze z biegiem lat tracą na wartości.

  Zakładając, że będziecie postępowali zgodnie z zaleceniami ekspertów, którzy sugerują, by co miesiąc odkładać 10% swojej pensji netto, to do czasu przejścia na emeryturę w wieku 67 lat zgromadzicie jeszcze około 128.000 euro (przy założeniu braku odsetek) – o 53.000 euro za mało (181.000 euro – 128.000 euro = 53.000 euro). O tym, co możecie zrobić, by lepiej zagospodarować swoje pieniądze i pomnażać oszczędności, przeczytacie w ostatniej części tego artykułu.

  WiekŚrednie roczne wynagrodzenie bruttoŚrednie miesięczne wynagrodzenie nettoBrakująca kwota*Kwota, którą można jeszcze zaoszczędzić**Kwota, która powinna być już teraz na koncie
  3045.213 euro2.368 euro181.000 euro128.000 euro53.000 euro
  4055.627 euro2.791 euro206.000 euro97.000 euro109.000 euro
  5058.213 euro2.892 euro208.000 euro63.000 euro145.000 euro
  6058.658 euro2.911 euro204.000 euro28.000 euro176.000 euro

  * w przypadku pobierania emerytury przez 15 lat

  ** odkładając 10% wynagrodzenia netto miesięcznie do 67. roku życia

  Ile pieniędzy powinniście mieć na swoim koncie w wieku 40 lat?

  Teoretycznie powinniście do tej pory zaoszczędzić znacznie więcej: 109.000 euro. Kwota ta jest wynikiem następujących obliczeń:

  40-latkowie zarabiają w Niemczech średnio 55.627 euro brutto rocznie, czyli około 2.791 euro netto miesięcznie po zniesieniu podatku solidarnościowego. Mogą więc liczyć na emeryturę w wysokości 1.663 euro miesięcznie. Aby utrzymać obecny standard życia w starszym wieku, zabraknie średnio około 1.120 euro miesięcznie (2.791 euro – 1.663 euro = 1.118 euro).

  Przy założeniu 15 lat pobierania emerytury zabraknie 206.000 euro po uwzględnieniu inflacji, czyli faktu, że Wasze pieniądze z biegiem lat tracą na wartości.

  Jeśli jednak od tej pory będziecie odkładać co miesiąc 10% swojej pensji netto, to do czasu przejścia na emeryturę w wieku 67 lat zgromadzicie około 97.000 euro (przy założeniu braku odsetek) – o 109.000 euro za mało (206.000 euro – 97.000 euro = 109.000 euro). O tym, co możecie zrobić, by lepiej zagospodarować swoje pieniądze i pomnażać oszczędności, przeczytacie w ostatniej części tego artykułu.

  Ile pieniędzy powinniście mieć na swoim koncie w wieku 50 lat?

  145.000 euro: taką sporą sumkę potrzebujecie, aby utrzymać obecny standard życia na emeryturze. Oto z czego to wynika:

  50-latkowie zarabiają w Niemczech średnio 58.213 euro brutto rocznie. Oznacza to, że co miesiąc na ich konto wpływa około 2.892 euro netto.

  Tym samym będą oni później uprawnieni do pobierania świadczenia emerytalnego w wysokości 1.712 euro, co oznacza, że każdego miesiąca otrzymają o 1.180 euro mniej niż obecnie zarabiają (2.892 euro – 1.712 euro = 1.180 euro). Przy założeniu 15 lat pobierania emerytury zabraknie więc 208.000 euro po uwzględnieniu inflacji, czyli faktu, że Wasze pieniądze z biegiem lat tracą na wartości.

  Jeśli teraz będziecie odkładać co miesiąc 10% swojej pensji netto, to do czasu przejścia na emeryturę w wieku 67 lat będziecie mogli zaoszczędzić jeszcze 63.000 euro (przy założeniu braku odsetek) – o 145.000 euro za mało, aby standard życia na emeryturze pozostał niezmieniony. O tym, co możecie zrobić, by lepiej zagospodarować swoje pieniądze i pomnażać oszczędności, przeczytacie w ostatniej części tego artykułu.

  Ile pieniędzy powinniście mieć na swoim koncie w wieku 60 lat?

  Jeśli nie zrobicie nic innego ze swoimi pieniędzmi, tylko będziecie je trzymać na koncie lub książeczce oszczędnościowej, to w najlepszym przypadku będziecie potrzebować już teraz ogromnej sumy 176.000 euro. Tylko wtedy będziecie mogli pozwolić sobie na emeryturze na tyle samo, co obecnie, wyłącznie dzięki oszczędzaniu. Kwota ta jest wynikiem następujących obliczeń:

  Osoba, która ma dziś 60 lat, zarabia w Niemczech średnio 58.658 euro brutto rocznie, czyli 2.911 euro netto miesięcznie. Jeśli jej pensja pozostanie na takim samym poziomie do momentu przejścia na emeryturę, może liczyć na świadczenie emerytalne w wysokości 1.828 euro. To o 1.083 euro mniej niż zarabia obecnie (2.911 euro – 1.828 euro = 1.083 euro).

  Przy założeniu 15 lat pobierania emerytury zabraknie 204.000 euro po uwzględnieniu inflacji, czyli faktu, że Wasze pieniądze z biegiem lat tracą na wartości.

  Jeśli teraz będziecie odkładać co miesiąc 10% swojej pensji netto, to do czasu przejścia na emeryturę w wieku 67 lat będziecie mogli zaoszczędzić jeszcze 28.000 euro (przy założeniu braku odsetek) – o 176.000 euro za mało, aby standard życia na emeryturze pozostał niezmieniony (204.000 euro – 28.000 euro = 176.000 euro). O tym, co możecie zrobić, by lepiej zagospodarować swoje pieniądze i pomnażać oszczędności, przeczytacie w ostatniej części tego artykułu.

  Co możecie zrobić, jeśli zaoszczędziliście zbyt mało pieniędzy?

  Wyliczenia opierają się na założeniu, że po prostu odkładacie swoje pieniądze na nieoprocentowanym rachunku bieżącym lub książeczce oszczędnościowej. W ten sposób nie mogą one pracować dla Was, a wręcz nieustannie tracą na wartości z powodu inflacji. Jeśli będziecie nadal tak postępować, na starość będziecie musieli ograniczać swoje wydatki – chyba że zaoszczędzicie spore sumy, o których mowa powyżej.

  Lepiej jest regularnie inwestować swoje oszczędności. Dobrze nadają się do tego tak zwane fundusze indeksowe, w skrócie ETF-y („Exchange Traded Funds”). ETF-y to specjalne fundusze akcyjne, czyli całe koszyki wielu różnych akcji. Ich zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego, takiego jak Dax czy MSCI World.

  Charakterystyczną cechą jest tutaj tzw. pasywny sposób zarządzania – celem funduszy ETF nie jest to, aby osiągnąć lepszy wynik niż benchmark, np. indeks giełdowy. Zadaniem zarządzającego jest jak najdokładniejsze odwzorowanie indeksu i wiernie naśladowanie jego zmiany.

  Dużą zaletą ETF-ów są znacznie niższe koszty związane z inwestycją niż w przypadku funduszy, w których zarządzający realizują własne strategie, tak aby osiągnąć lepszy wynik niż benchmark, np. indeks giełdowy i w przypadku których inwestorzy liczą na uzyskanie wyższych stóp zwrotu.  Obowiązuje tu jednak zasada: im wcześniej zaczniecie, tym lepiej.

  Jest tak dlatego, że im dłużej inwestujecie w ETF-y, tym większy efekt procentu składanego i tym większe prawdopodobieństwo, że w długim terminie będziecie w stanie odrobić ewentualne krótkoterminowe straty. ETFy są bowiem oparte o indeksy, a ich ceny mogą się znacznie wahać. Niekorzystne ruchy cen indeksów bazowych mają bezpośrednie przełożenie na ceny funduszy ETF.

  Z drugiej strony także i tutaj sprawdza się powiedzenie: lepiej późno niż wcale. Można przecież pomnażać swoje oszczędności dzięki ETF-om także po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie trzeba kończyć przygody z inwestowaniem po osiągnięciu 67. roku życia. Jeśli wejdziecie w to dopiero w wieku 60 lat, to nawet powinniście kontynuować, gdyż ETF-y są inwestycją długoterminową, którą powinniście utrzymywać przez co najmniej 15 lat.

  Obliczyliśmy dla różnych grup wiekowych, jak wzrosną Wasze oszczędności do momentu przejścia na emeryturę w wieku 67 lat, jeśli zainwestujecie je w plan oszczędnościowy ETF o średniej stopie zwrotu na poziomie 5%.

  Jak widać: opłaca się zacząć wcześnie. Jeśli zaczniecie w wieku 30 lat, nie tylko zamkniecie lukę emerytalną w wysokości 181.000 euro, ale dodatkowo zyskacie 116.000 euro (297.000 euro – 181.000 euro = 116.000 euro).

  Wiek, w którym zaczyna się inwestowaćBrakująca kwotaPieniądze, które można zarobić do emerytury*
  30181.000 euro297.000 euro
  40206.000 euro188.000 euro
  50208.000 euro92.000 euro
  60204.000 euro29.000 euro

  * inwestując kwotę odpowiadającą dziesięciu procentom wynagrodzenia netto

  Oczywiście wynikowe dane są wartościami uśrednionymi. Wasza indywidualna sytuacja będzie prawdopodobnie wyglądać nieco inaczej. Tym niemniej powyższa kalkulacja daje wyobrażenie o tym, jak można skutecznie pomnażać swoje oszczędności zamiast trzymać je na nieoprocentowanym rachunku.

  Źródło: www.t-online.de

  uznanie kwalifikacji w Niemczech

  uznanie kwalifikacji w Niemczech

  Podobne artykuły

  Wybrane dla Ciebie

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  188,277FaniLubię
  5,934ObserwującyObserwuj
  141ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Niemcy uznają Polskę za obszar wysokiego ryzyka! Od niedzieli nowe zasady wjazdu z Polski do Niemiec

  Instytut Roberta Kocha ogłosił dzisiaj, że od niedzieli (5.12.2021) Polska będzie uznawana przez Niemcy za obszar wysokiego ryzyka. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wydało...

  Merkel ogłosiła decyzje niemieckiego rządu: Obowiązkowe szczepienia, lockdown dla niezaszczepionych!

  Rząd federalny i rządy krajów związkowych podjęły dzisiaj decyzję o zaostrzeniu ogłoszeń.  Każdy, kto nie został w pełni zaszczepiony lub nie wyzdrowiał po zarażeniu...

  Nowe obostrzenia w Niemczech: Decyzje nie wchodzą w życie natychmiast!

  Rząd Niemiec podjął dzisiaj decyzję o zaostrzeniu obostrzeń, co zostało ogłoszone przez Angelę Merkel na specjalnej konferencji prasowej (szczegóły).Obostrzenia nie wchodzą jednak w życie...

  Niemcy: Od niedzieli osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mogą korzystać z większych swobód. Oto co im wolno!

  Zgodnie z danymi opublikowanymi w sobotę przez Instytut Roberta Kocha, do tej pory w pełni zaszczepionych jest w Niemczech prawie 7,6 milionów osób (9,1%)....

  Przyszły kanclerz Niemiec: Status szczepienia będzie wygasał po sześciu miesiącach

  Według informacji niemieckiego BILDa, przyszły kanclerz Niemiec Olaf Scholz (63, SPD) zapowiedział na szczycie federalno-landowym, że każdy, kto nie otrzyma dawki przypominającej szcześć miesięcy...
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x