fbpx
09.04.2020

Niemcy: Jaka jest różnica między gwarancją, a rękojmią?

Na pewno wszyscy słyszeliście już oba te określenia: rękojmia i gwarancja. Czasami oba te pojęcia traktowane są jak synonimy. Ale czy rzeczywiście te słowa oznaczają to samo? Czy są różnice między rękojmią i gwarancją?

Pojęcia rękojmia i gwarancja nie oznaczają tego samego i nie powinny być w związku z tym używane jak synonimy. Poniżej znajdziecie wyjaśnienie obydwóch pojęć w oparciu o niemieckie prawodastwo

Rękojmia w niemieckim prawie

Rękojmia oznacza prawa klienta w przypadku, gdy przedmiot zakupu okaże się wadliwy (§ 437 BGB – pol. Kodeks Cywilny). Jeśli wada produktu wyjdzie na jaw w ciągu dwóch lat od kupna, wtedy klient może zażądać w pierwszej kolejności naprawienia wady. Jeśli to się nie uda, klient ma prawo odstąpić od umowy, zażądać obniżenia ceny albo odszkodowania. Klient musi jednak udowodnić, że wada istniała już w momencie kupna towaru. Ta zasada nie dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej. W tym przypadku przez pierwsze sześć miesięcy od zakupu, obowiązuje odwrócenie ciężaru dowodu. Zgodnie z tą regułą przypuszcza się w ciągu sześciu miesięcy, że w momencie zakupu wada już istniała (§ 476 Kodeksu Cywilnego – niem. BGB).

Gwarancja w niemieckim prawie

W przypadku gwarancji chodzi o dobrowolne zapewnienie sprzedawcy lub producenta, że dany towar wykazuje określoną trwałość, bądź pewne właściwości. Za pomocą gwarancji druga strona umowy zobowiązuje się, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy, zapewni określoną jakość świadczeń, które wychodzą ponad zakres rękojmi. Gwarancja nie ogranicza w żaden sposób zakresu rękojmi.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o