Posiadacze mieszkań własnościowych w Niemczech, którzy przeprowadzą remont budynku na własny koszt, nie mogą już dłużej żądać od wpólnoty właścicieli mieszkań o późniejszą zapłatę za niego. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy roboty zostały wykonane na rzecz wspólnoty i były one absolutnie konieczne – tak orzekł w Niemczech Federalny Sąd Najwyższy (BGH).

Zasadniczo każde działanie musi zostać zaplanowane z góry wspólnie przez wszystkie osoby należące do danej wspólnoty włascicieli mieszkań. Orzeczeniem tym sędziowie z Karlsruhe chcą zapobiec, aby członkowie wspólnot właścicieli mieszkań nie byli konfrontowani z nieprzewidywalnymi żądaniami jakiegoś członka wspólnoty, który na własną rękę wykona remont (nr akt V ZR 254/17).

Powód stracił 5.000 euro

Powód, który w roku 2005 włożył około 5500 euro w nowe okna, nie ujży zatem tych pieniędzy ponownie. Mężczyzna z Hamburga był początkowo przekonany, że każdy właściciel odpowiada sam za swoje okna.

Dopiero po latach wyrok BGH w innej sprawie wykazał, że wymiana okien leży w gestii wspólnoty właścicieli mieszkań. W związku z tym mężczyzna chciał zwrotu poniesionych kosztów. Sąd zdecydował jednak inaczej.

żródło: spiegel.de

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

    Praca w Niemczech

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Napisz komentarz!
    Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika