Przełom roku przynosi zazwyczaj najwięcej zmian. Jednak w tym roku luty również obfituje w Niemczech w wiele nowych regulacji, o czym przekonacie się czytając poniższy artykuł.

WhatsApp w przyszłości z reklamami

WhatsApp stało się niezastąpionym medium w życiu wielu ludzi do wymiany wiadomości, zdjęć i krótkich filmów. W przyszłości dojdzie do tego prawdopodobnie jeszcze jeden punkt: reklama. 1 lutego 2019 r. wygasa porozumienie zawarte przez Facebook z założycielami usługi WhatsApp. To zawierało między innymi ustalenie, iż popularny komunikator ma nie zawierać reklam oraz być darmowy. Oznacza to, że od dzisiaj Facebook może rozpowszechniać reklamy jako tekst, obraz lub wideo do użytkowników. Z ustaleń wynika, że reklamy mogą być wyświetlane w statusach użytkowników. Według najnowszych informacji, gigant internetowy pracuje również nad technicznym połączeniem swoich usług Messenger WhatsApp, Instagram i Facebook Messenger.

Niewdrożony zakaz dla diesli

W ciągu roku starsze pojazdy z silnikami wysokoprężnymi zostaną objęte zakazem prowadzenia pojazdów w wielu miastach Niemiec – w tym we Frankfurcie nad Menem, co sąd administracyjny w Wiesbaden orzekł we wrześniu 2018 r. Oznacza to, że od 1 lutego 2019 r. starsze pojazdy z silnikami wysokoprężnymi nie będą już mogły poruszać się po heskiej metropolii finansowej. Tak zakłada przynajmniej ustawa. W rzeczywistości zakaz jednak nie obwiązuje. Kraj związkowy Hesja uważa to za nieproporcjonalne i nie wdrożył rozporządzenia. Rząd złoży odwołania od decyzji, jak ogłosili premier Volker Bouffier (CDU) i minister środowiska Priska Hinz (Zieloni).

Dzień Kobiet to święto

Berlin jest jednym z landów z najmniejszą ilością dni wolnych. Politycy kraju związkowego postanowili to zmienić i wprowadzili nowe święto. 8 marca, który jest Międzynarodowym Dniem Kobiet, został ogłoszony świętem państwowym. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2019 roku, co oznacza, że wielu berlińczyków będzie mogło w tym roku rozpocząć Dzień Kobiet bez konieczności pracy.

Zapobieganie podrabianiu leków

Podrabiane leki mają stać się przeszłością. Od 9 lutego 2019 r. opakowania leków muszą być opatrzone indywidualnym numerem i zapieczętowane. Celem jest zapobieganie wprowadzaniu na rynek podrabianych leków. Wraz z wprowadzeniem nowych zabezpieczeń prawo niemieckie zostanie dostosowane do wymogów europejskich.

Odkurzacze w Niemczech nie będą miały w przyszłości etytkiety zużycia energii

Etykieta zużycia energii na odkurzaczach odejdzie w Niemczech do lamusa. Od 19 stycznia 2019 r. producenci nie mogą już reklamować się za pomocą tej etykiety. Zostało to poprzedzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (SPI) w Luksemburgu (sprawa T-544/13). Sędziowie uznali, że efektywność energetyczna urządzeń nie może być określona w teście z pustymi woreczkami po odkurzaczu. W ten sposób podtrzymali skargę brytyjskiego producenta Dyson, który sprzedaje odkurzacze bezworkowe. Dyson skrytykował, że im pełniejszy worek, tym odkurzać zużywa więcej energii. Komisja Europejska wyznaczyła termin wygaśnięcia odwołań do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Rejestr dla systemów solarnych

W dniu 31 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiony nowy rejestr niemieckich systemów solarnych. Od własnej małej elektrowni słonecznej po elektrownię słoneczną należy zarejestrować wszystkie elektrownie fotowoltaiczne (PV). Nowo oddane do eksploatacji systemy, ale także rozbudowa istniejących systemów fotowoltaicznych, muszą zostać zgłoszone w ciągu miesiąca od oddania do eksploatacji. Dla właścicieli istniejących instalacji obowiązuje dwuletni okres sprawozdawczy. W przypadku niedotrzymania terminu istnieje ryzyko obniżenia taryfy gwarantowanej na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG).

Uruchomienie strefy wolnego handlu UE-Japonia

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Wymiar jest ogromny: oba rynki stanowią około jednej trzeciej światowej produkcji gospodarczej. Dzięki porozumieniu – zwanemu również Jeftą – zniesione zostaną prawie wszystkie cła na produkty z obu obszarów gospodarczych. Roczne oszczędności dla eksporterów z UE powinny wynieść około miliarda euro rocznie. Ponadto, ze względu na wielkość rynku japońskiego, spodziewany jest wzrost eksportu.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Pod koniec stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (TEHG). Głównym celem jest zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, a jednocześnie zapewnienie konkurencyjności energochłonnych gałęzi przemysłu w UE.

W całej Europie w handlu emisjami uczestniczy 12 000 zakładów przemysłowych i energetycznych. Oznacza to, że razem mogą one emitować tylko pewną ilość gazów cieplarnianych. Ta maksymalna ilość będzie zmniejszana z roku na rok – w tym roku o 38 mln ton, z 2021 roku o 48 mln ton każdy.

źródło: t-online.de

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  1 KOMENTARZ

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika