Mandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Niemczech z podziałem na kraje związkowe!

Polski program do fakturowania w Niemczech

W całych Niemczech wprowadzono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa (czytaj tutaj). W wiekszości niemieckich landów, kary za nieprzestrzeganie tych ograniczeń, opierają się na ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz) wyznacza ogólne zasady postępowania w czasie pandemii koronawirusa, a także przewiduje kary za naruszenie tych przepisów. Zgodnie z ustawą, za złamanie zasad określonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Niemczech, mogą zostać nałożone grzywny w wysokości od 200 euro do maksymalnie 25.000 euro. Warto nadmienić, że ustawa ma zastosowanie w całych Niemczech. Pełną treść ustawy znajdziecie pod następującym linkiem: Infektionsschutzgestez – pełna treść ustawy.

Mandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Niemczech z podziałem na kraje związkowe

Dla niektórych krajów związkowych postanowienia ustawy są jednak niewystarczające, gdyż ich zdaniem są one zbyt ogólne. W związku z tym, wiele krajów związkowych w Niemczech postanowiło wprowadzić katalogi kar za naruszenia przepisów dotyczących koronawirusa. Oto przegląd grzywien nakładanych w poszczególnych krajach związkowych (nawiguj pomiędzy poszczególnymi landami klikając w “Poprzednia” albo “Następna” na dole tabelki):

Kraj związkowyOgraniczenia
Badenia-WirtembergiaMandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Badenii-Wirtembergii:
- przebywanie w miejscach publicznych z więcej niż dwiema osobami jest karane przez lokalne służby grzywną w wysokości od 100 do 1.000 euro na osobę
- każdy, kto nadal prowadzi zakład, który powinien obecnie być zamknięty, taki jak salon fryzjerski, bar czy klub, musi zapłacić od 2.500 do 5.000 euro
- osoby przychodzące do placówki zamkniętej dla zwiedzających, takiej jak szpital lub dom opieki, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 250 do 1.500 euro
- ci, którzy w drodze do pracy nie mają przy sobie odpowiedniego zaświadczenia, ryzykują nałożeniem mandatu w wysokości do 500 euro.
W przypadku powtarzających się wykroczeń, również w Badenii-Wirtembergii możliwe jest naliczenie kar w wysokości do 25.000 euro.
Więcej szczegółów: www.baden-wuerttemberg.de
BawariaMandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Bawarii:
- restauratorom otwierającym swoje lokale pomimo ograniczeń wyjść grozi grzywna w wysokości 5.000 euro
- kara w wysokości 5.000 euro zostanie nałożona na sklepy, które pozostają otwarte w sprzeczności z przepisami
- jeżeli w miejscach publicznych w Bawarii nie zostanie zachowana wymagana minimalna odległość od 1,5 do 2,0 metrów, może zostać nałożona kara w wysokości 150 euro
- grzywna wynosząca 150 euro grozi osobom, które opuszczą mieszkanie bez uzasadnionego powodu.
- każdy, kto odwiedzi szpital lub dom opieki bez pozwolenia, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 euro
- za zajęcia prowadzone w szkołach grozi kara w wysokości 2.500 euro. Osoby, które wejdą bez zezwolenia na teren uczelni, będą podlegały w Bawarii karze pieniężnej w wysokości 500 euro. Nawet uczniowie chcący uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły muszą się liczyć z nałożeniem kary w wysokości 150 euro.
Więcej szczegółów: www.verkuendung-bayern.de
BerlinMandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Berlinie:
- kto otworzy salon gier, teatr lub kino może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1.000 do 10.000 euro
- za oferowanie zakwaterowania dla turystów płaci się grzywnę w wysokości od 1.000 do 10.000 euro
- dotychczas obowiązujący mandat dla przechodniów, którzy nie mają przy sobie dowodu osobistego, został zniesiony
- osoby, które nie zachowają minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, podlegają karze grzywny w wysokości od 50 do 500 euro
- ci, którzy odwiedzają swoich krewnych lub znajomych w domach spokojnej starości lub domach opieki i mają więcej niż 16 lat lub przebywają dłużej niż godzinę dziennie, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 100 do 1.000 euro
- na osoby przebywające w cudzym mieszkaniu może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 euro
- każdy, kto organizuje lub bierze udział w imprezach, spotkaniach lub zgromadzeniach więcej niż trzech osób, również popełnia wykroczenie. To samo dotyczy każdego, kto bez oficjalnego pozwolenia otwiera baseny, prowadzi działalność edukacyjną lub oferuje dzienną opiekę nad dziećmi.
W przypadku powtarzających się naruszeń, grzywna może wynieść nawet 25.000 euro. Do odpowiedzialności mogą być pociągnięte zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa jako osoby prawne. Czasami nawet i jedne i drugie, jeśli zachodzi podejrzenie, że wykroczenie doprowadziło do wzbogacenia się.
Więcej szczegółów: www.berlin.de
BrandenburgiaMandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Brandenburgii:
W Brandenburgii nakładana jest grzywna w wysokości od 50 do 500 euro:
- za udział w imprezach publicznych lub prywatnych, które są obecnie zabronione
- za odwiedzenie placu zabaw, basenu rekreacyjnego, studia fitness lub podobnego miejsca, pomimo, że obecnie obiekty te muszą być zamknięte
- za korzystanie z innych ofert instytucji sportowych lub edukacyjnych, które są obecnie zabronione
- za kontaktowanie się z ludźmi, którzy nie są członkami własnego gospodarstwa domowego. Nadal obowiązują w tym zakresie wyjątki, na przykład wobec osób, które opiekują się innymi.
Grzywny w wysokości od 100 do 1.000 euro są nakładane:
- za naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących wizyt w szpitalach, domach opieki itp.
- za naruszenie ograniczeń, którym podlegają osoby powracające z obszarów ryzyka.
Grzywny w wysokości od 250 do 2.500 euro grożą w przypadku:
- naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących usług dostawczych
- gdy podmioty świadczące usługi opieki w nagłych wypadkach, które podlegają bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym zasad higieny i zachowania odległości, nie zapewniają przestrzegania tych przepisów
- naruszeń zasad dotyczących zachowania minimalnej odległości 1,5 metra w kolejkach lub dopuszczenia do przebywania w poczekalniach więcej niż dziesięciu osób lub złamania zasady minimalnej odległości
- organizowania imprez prywatnych lub publicznych.
Naprawdę drogo będzie to kosztować właścicieli sklepów lub instytucji, którzy w przypadku naruszeń będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 1.000 do 10.000 euro. Chodzi m.in. o wykroczenia polegające na otwieraniu sklepów detalicznych, które obecnie objęte są zakazem prowadzenia sprzedaży, obiektów kulturalnych lub innych obiektów rozrywkowych; obiektów sportowych lub centrów wellness, mających teraz zakaz prowadzenia działalności; nieprzestrzeganiu ograniczeń w funkcjonowaniu restauracji i innych lokali gastronomicznych; niespełnianiu przez szpitale wytycznych dotyczących postępowania z Covid-19, opisanych w rozporządzeniu wydanym przez rząd kraju związkowego.
Każdy, kto wielokrotnie naruszy powyższe przepisy, podlega karze grzywny w wysokości do 25.000 euro.
Więcej szczegółów: bravors.brandenburg.de
BremaW Bremie trwają obecnie prace nad stworzeniem obowiązującego katalogu kar. Na razie podstawą dla nakładania sankcji jest ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz). Najczęściej spotykane wykroczenia w Bremie podlegają na razie stosunkowo niewysokiej grzywnie - drobne przewinienia są karane kwotą 50 euro. Jeżeli ponad dwie osoby spotykają się w miejscach publicznych, a nie zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, na każdą z nich może zostać nałożona grzywna w wysokości od 100 do 150 euro. Jeśli jednak jest to spotkanie większej liczby osób, trzeba się liczyć z tym, że kara może być znacznie wyższa.
HamburgMiasto hanzeatyckie było jednym z pierwszych krajów związkowych, które ogłosiły własny katalog kar pieniężnych. Jednakże osoby odpowiedzialne nie zadały sobie trudu, aby ustalić własne stawki. W Hamburgu wysokość grzywien ustalana jest więc w oparciu o zapisy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).
HesjaHesja nie ma jeszcze własnego katalogu kar za naruszenie przepisów dotyczących postępowania w czasie kryzysu koronawirusowego. Obecnie jednak rząd kraju związkowego opracowuje taki wykaz, opierając się przy tym na katalogu kar obowiązującym w Nadrenii Północnej-Westfalii. Do czasu jego wprowadzenia, zastosowanie mają kary przewidziane w ramach ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).
Meklemburgia-Pomorze PrzednieW niedalekiej przyszłości w Meklemburgii-Pomorzu Przednim ma obowiązywać specjalny katalog kar za naruszenie zakazów mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa. Wysokość kar będzie się wahać od 100 euro do 5.000 euro, powiedział minister spraw wewnętrznych Lorenz Caffier (CDU). Na przykład ci, którzy nie zachowają wymaganej minimalnej odległości 1,50 metra od innych osób, będą musieli liczyć się z grzywną w wysokości 150 euro. Katalog sankcji będzie wyglądał podobnie jak w innych północnoniemieckich krajach związkowych i będzie opierał się na wykazie opracowanym w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Dolna SaksoniaDolna Saksonia nie planuje na razie wprowadzać katalogu grzywien za naruszenia obostrzeń dotyczących koronawirusa. Zastosowanie ma tutaj wielokrotnie wspomniana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).
Nadrenia Północna-WestfaliaMandaty za złamanie obostrzeń dotyczących koronawirusa w Nadrenii Północnej - Westfalii:
- za wykroczenia są uznawane między innymi pikniki i grillowanie w miejscach publicznych. Grozi za to grzywna w wysokości 250 euro.
- w przypadku spotkań w miejscach publicznych z udziałem ponad dwóch, ale mniej niż dziesięciu osób, każda z nich musi zapłacić mandat w wysokości 200 euro
- każdy, kto naruszy zakaz odwiedzin, na przykład w domu spokojnej starości lub w szpitalu, musi zapłacić grzywnę w wysokości 200 euro.
Stawki te mają zastosowanie w przypadku pierwszego wykroczenia. W szczególnie poważnych przypadkach ulegają one podwojeniu. W razie powtarzających się naruszeń możliwe jest nałożenie kar pieniężnych w wysokości do 25.000 euro.
Więcej szczegółów: polizei.nrw
Nadrenia-PalatynatNadrenia-Palatynat również nie sporządziła jeszcze własnego katalogu kar. Jednak w przeciwieństwie do innych krajów związkowych, rząd wydał tzw. wskazówki interpretacyjne dla policji i urzędów ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego, które są bardzo podobne do tych z katalogów kar. Dlatego też 23 marca wydano specjalne rozporządzenie mające służyć zwalczaniu koronawirusa:
- najwyższa możliwa grzywna w wysokości 25.000 euro może być nałożona za szczególnie poważne wykroczenia i w przypadkach powtarzających się naruszeń - na przykład, gdy bary, kluby lub restauracje pozostają otwarte pomimo wielokrotnych upomnień
- każdy, kto wbrew przepisom oferuje zakwaterowanie turystyczne, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 4.000 do 5.000 euro. Tę samą kwotę zapłaci każdy, kto umożliwia użytkowanie miejsc na kempingach w celach turystycznych.
- nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących środków ochronnych lub przepisów dotyczących higieny może kosztować 1.000 euro
- w przypadku spotkań w miejscach publicznych, w których uczestniczą więcej niż dwie osoby, rozporządzenie przewiduje grzywnę wynoszącą 200 euro, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności. Dotyczą one na przykład zgromadzeń służących bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
- brak zachowania wymaganej minimalnej odległości jednego i pół metra w miejscach publicznych może kosztować 100 euro.
Kraj SaaryW Kraju Saary trwają intensywne prace nad stworzeniem specjalnego katalogu kar pieniężnych za naruszenie ograniczeń dotyczących kontaktów. Do tego czasu obowiązywać będą przepisy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych.
SaksoniaSaksonia nie planuje na razie wprowadzać katalogu grzywien za naruszenia obostrzeń dotyczących koronawirusa. Zastosowanie ma tutaj wielokrotnie wspomniana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).
Saksonia-AnhaltSaksonia-Anhalt nie planuje na razie wprowadzać katalogu grzywien za naruszenia obostrzeń dotyczących koronawirusa. Zastosowanie ma tutaj wielokrotnie wspomniana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).
Szlezwik-HolsztynPodczas gdy jeszcze do niedawna władze Szlezwiku-Holsztynu twierdziły, że nie potrzebują odrębnego katalogu grzywien za naruszenie zasad ustanowionych w związku z koronawirusem, teraz zmieniły zdanie. W piątek rząd zdecydował o wprowadzeniu katalogu kar, które będą mogły być nakładane w Szlezwiku-Holsztynie, na wzór innych krajów związkowych. Opozycja przyjęła to z zadowoleniem, podobnie jak związek zawodowy policji. Lider frakcji SPD, Ralf Stegner, powiedział, że stworzenie jednolitego katalogu kar pieniężnych w całym stanie było słuszną decyzją. Nie oznacza to, że policja podejmie teraz walkę z obywatelami. Według Stegnera świetnie wykonuje ona swoją pracę. Zresztą zdecydowana większość ludzi i tak przestrzega przepisów, jak stwierdził polityk.
Torsten Jäger, szef związku zawodowego policji, podkreślił: "Policja i służby porządkowe potrzebują jasnych i zrozumiałych zasad działania.” Niestety, samo przekonywanie nie wystarcza. "Potrzebujemy również jasnego systemu sankcji, który będzie miał działanie odstraszające." Zwłaszcza przed świętami wielkanocnymi, przy wyższych temperaturach, niektórzy ludzie będą na pewno postępować nierozsądnie, narażając w ten sposób życie innych.
Rząd stanowy nie opublikował jeszcze katalogu kar. Będą one jednak z pewnością oparte na przepisach ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz na katalogu kar pieniężnych opracowanym przez Nadrenię Północną-Westfalię.
TuryngiaTuryngia nie planuje na razie wprowadzać katalogu grzywien za naruszenia obostrzeń dotyczących koronawirusa. Zastosowanie ma tutaj wielokrotnie wspomniana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (niem. Infektionsschutzgesetz).

Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Znajdź wymarzoną pracę w Niemczech! Atrakcyjne zarobki, różne branże, praca dla par… Sprawdź teraz: praca.dojczland.info.

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
171,242FaniLubię
5,205ObserwującyObserwuj

Na start w Niemczech

Przydatne linki

Niemieckie ubezpieczenia

0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x