07.08.2020
Strona główna Prawo w Niemczech Prawo ruchu drogowego Kontrola policyjna w Niemczech: Czy musimy wykonywać wszystkie polecenia funkcjonariusza policji?

Kontrola policyjna w Niemczech: Czy musimy wykonywać wszystkie polecenia funkcjonariusza policji?

Kontrola policyjna w Niemczech: Czy musimy wykonywać wszystkie polecenia funkcjonariusza policji?

Kto trafi na policyjną kontrolę ruchu drogowego [die Verkehrskontrolle], zostanie z reguły skonfrontowany z poleceniami funkcjonariuszy policji. W zależności od sytuacji, kontrola policyjna może się skończyć na skontrolowaniu dokumentów kierowcy, ale również na innych rutynowych czynnościach kontrolnych, jak na przykład zbadanie jego trzeźwości. Jeśli kierowca nie złamał żadnego z przepisów ruchu drogowego, to nie musi się niczego obawiać. Inaczej ma się to w przypadku osób, które przykładowo prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. W takim przypadku test na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu może mieć dla kierowcy przykre konsekwencje. Jednak kontrolowana osoba nie musi się zgodzić na wszystko, czego wymaga od niego policjant. Uczestnikom ruchu drogowego [die Verkehrsteilnehmer] przysługują bowiem podczas kontroli policyjnej pewne prawa. Jakie? Tego dowiecie się poniżej.

Jakie polecenia policjanta muszą wykonywać uczestnicy ruchu drogowego podczas kontroli?

Zgodnie z § 36 ustęp 5 zdanie 4 kodeksu drogowego [die Straßenverkehrsrdnung – StVO] uczestnicy ruchu drogowego muszą podczas kontroli policyjnej przestrzegać poleceń policjanta. Przepis obejmuje wezwanie do zatrzymania pojazdu, podania danych osobowych, okazania dowodu rejestracyjnego i tożsamości lub wysiadnięcia z samochodu. Oprócz tego policjant jest uprawniony do skontrolowania zewnętrznego stanu samochodu, jak na przykład aktualność plakietki badania technicznego samochodu [HU-Plakette – Hauptuntersuchung-Plakette]. Poza tym policjant może skontrolować posiadanie trójkąta ostrzegawczego [das Warndreieck] oraz apteczki [der Verbandskasten].

Jakich poleceń policjanta nie trzeba wykonywać podczas kontroli drogowej?

Uczestnicy ruchu drogowego nie są zmuszeni do przyznania się policjantowi do popełnienia danego wykroczenia. Zarówno w kodeksie karnym [das Strafrecht] jak i ustawie o wykroczeniach [das Ordnungswidrigkeitengesetz] obowiązuje zasada, iż nikt nie musi się sam obciążać. W związku z tym nie jest się również zmuszonym do poddania się testowi na obecność alkoholu [der Alkoholtest], oddania próbki moczu [die Urinprobe], krwi [die Blutprobe], czy poddania się innym testom mającym na celu sprawdzenie zdolności do prowadzenia pojazdu [die Fahrtüchtigkeit]. W niektórych przypadkach próbka krwi może zostać pobrana przymusowo i trzeba to wtedy zaakceptować. Policja nie może oprócz tego bez powodu wejść do samochodu i go przeszukać. Również kontrola bagażnika bez zgody zainteresowanego jest generalnie niedozwolona. W tym celu potrzebne jest zazwyczaj pozwolonie sądowe.