fbpx
31.03.2020

Cisza nocna w Niemczech – obowiązujące godziny!

W budynku mieszkalnym mieszka pod jednym dachem zazwyczaj kilka rodzin. Aby pomimo różnych nawyków życiowych i potrzeb umożliwić harmonijne współżycie, w niemieckim prawie najmu istnieją tzw. okresy odpoczynku, które definiują również ciszę nocną w Niemczech. Zostały one ustanowione przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w orzeczeniu z 2003 r. (BGH V ZB 11/98).

Cisza nocna w Niemczech – w jakich godzinach obowiązuje?

Jeżeli w umowie najmu lub w regulaminie mieszkaniowym nie określono innych okresów odpoczynku, zastosowanie mają ogólne okresy odpoczynku zdefiniowane przez BGH:

  • Pomiędzy godziną 13 i 15 obowiązuje tak zwany popołudniowy okres odpoczynku, z niemieckiego „Mittagsruhe”
  • Pomiędzy godziną 20 i 7 obowiązuje natomiast nocny okres odpoczynku, z niemieckiego „Nachtruhe”
  • Pomiędzy godziną 22 i 6 obowiązuje w Niemczech cisza nocna

W godzinach tych wszelkie hałasy powinny zostać ograniczone na tyle, aby nie były one słyszalne na zewnątrz zamkniętego mieszkania. W niedzielę i święta okres odpoczynku obowiązuje cały czas.

Wyjątki od ciszy nocnej w Niemczech

Pomimo uregulowanych w niemieckim prawie najmu okresów odpoczynku, istnieją pewne hałasy, które zostały wyłączone z tego rozporządzenia. Należa do nich:

  • normalne hałasy
  • hałas wytwarzany przez dzieci
  • hałas wytwarzany przez zwierzęta

Te muszą być tolerwane, nawet jeśli mają miejsce w południe lub w porze nocnego odpoczynku. Również hałas wynikający z brania kąpieli lub prysznica podczas okresów nie jest uważany za zakłócenie spokoju, pod warunkiem, że mieszczą się one w normalnych ramach czasowych, tzn. nie utrzymują się bardzo długo.

Co grozi za nieprzestrzeganie ciszy nocnej w Niemczech?

Chociaż okresy odpoczynku obowiązują w Niemczech wszystkich obywateli, zdarza się, że nie są one przestrzegane. Hałasy mogą być powodowane na przykład ze względu na sąsiadujący plac budowy o znacznym poziomie hałasu lub przez sąsiada, który regularnie nie przestrzega okresów odpoczynku.

Najemca ma prawo w takiej sytuacji do obniżenia czynszu, jeżeli hałas jest zbyt duży. Musi on jednak przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących obniżki czynszu. Najemca, który wielokrotnie dopuści się złamania obowiązujących regulacji dotyczących okresów odpoczynku, określonych w niemieckim prawie najmu lub w umowie najmu, może zostać ostrzeżony przez wynajmującego, a w skranych przypadkach należy się liczyć z wypowiedzeniem umowy najmu.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o