fbpx
31.03.2020

Oto w jakich sytuacjach niemiecki pracodawca może obniżyć wynagrodzenie!

Nierzadko zdarza się, że pracodawcy obniżają wynagrodzenia swoich pracowników. Jest to jednak dopuszczalne tylko w kilku przypadkach. Poza tym, w niemieckim prawie pracy istnieje regulacja, która stanowi, iż poniżej pewnej kwoty wynagrodzenia, nie można dokonać jakichkolwiek potrąceń. Obecnie kwota ta wynosi 1.029,99 euro.

W skrócie (wersja dla leniwych) kwestia obniżki wynagrodzenia w Niemczech kształtuje się następująco:

  • Zgodnie z § 276 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) pracodawca może potrącić część wynagrodzenia, jeśli przez zaniedbanie pracownik uszkodzi materiał roboczy
  • Obniżka wynagrodzenia podczas choroby jest niedozwolona!
  • W przypadku ujemnych godzin pracy, które powstały z winy pracownika, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie. Jeśli jednak wina leży po stronie pracodawcy, to musi on wypłacić pełne wynagrodzenie.

Obniżenie wynagrodzenia w Niemczech z tytułu szkody

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i musi liczyć się z konsekwencjami, jeśli popełnia błędy w pracy z powodu nieuwagi lub co gorsza zaniedbania. Reguluje to § 276 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Aby niemiecki pracodawca mógł obniżyć wynagrodzenie z tytułu szkody dokonanej przez pracownika, musi on najpierw udowodnić, że ta powstała przez niedbałość lub niewłaściwe wykonanie pracy przez pracownika.

Potrącenie wynagrodzenia w Niemczech w przypadku choroby

Niemieckie prawo pracy nadal wyraźnie stanowi, że w przypadku choroby pracodawca jest zobowiązany do kontynuowania wypłacania wynagrodzenia. „Ustawa o kontynuacji wynagrodzeń” (niem. Entgeltfortsetzungsgesetz) zapewnia pracownikom zatrudnionym w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy, że otrzymają oni swoje pieniądze, nawet jeśli są chorzy i nie mogą pracować.

Stosunek pracy musi jednak istnieć od co najmniej czterech tygodni i pracownik nie może być winny swojej choroby w wyniku zaniedbania. W przypadku choroby pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie przez sześć tygodni (więcej o Krankengeld przeczytacie tutaj).

Pracodawca w Niemczech może jednak podczas choroby pracownika potrącić z wypłaty specjalne płatności, takie jak przykładowo premie świąteczne.

Potrącenie wynagrodzenia za godziny ujemne

Zasadniczo pracodawca może potrącić z wynagrodzenia godziny ujemne, jeżeli zostały one spowodowane przez pracownika. Jeżeli te zostały spowodowane jednak przez pracodawcę, np. z powodu zakłóceń w pracy, takich jak awaria zasilania itp., to pracodawca nie może w tej sytuacji obniżyć wynagrodzenia.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o