03.07.2020

Wykrywacz metali Niemcy: W jakich landach można szukać wykrywaczem metali?

Używanie wykrywacza metali jest w Niemczech zabronione. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają specjalne zezwolenie: na przeprowadzenie wykopów, a także pozwolenie właściciela terenu.

Nawet z ważnym zezwoleniem na wykopy (niem. Grabungserlaubnis) nie wolno jednak w Niemczech pod żadnym pozorem szukać w następujących miejscach:

 • Oznaczone i nieoznaczone zabytki
 • Cmentarze i groby (także miejsca dawnych grobów, takie jak grobowce megalityczne)
  W lasach i na łąkach nieuprawianych
 • Miejsca historyczne (pola walki, obozy)

Kary za szukanie z wykrywaczem metali w Niemczech

Sytuacja w zakresie kar pieniężnych za szukanie z wykrywaczem metali jest regulowana w poszczególnych niemieckich krajach związkowych przez ustawy o ochronie zabytków. W przypadku ukierunkowanych poszukiwań zabytków archeologicznych, a w szczególności ich wykopalisk, w każdym przypadku obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wykopaliska lub badania, w przeciwnym należy się liczyć z surowymi grzywnami.

W niektórych krajach związkowych w Niemczech samo zaakceptowanie możliwości natknięcia się na zabytki archeologiczne, jest już uważane za przestępstwo administracyjne.

Niemcy: Do kogo należy znaleziony skarb?

W większości krajów związkowych każde znalezisko automatycznie należy do danego landu. Reguluje to ustawa zwana „Schatzregal”. Jedynym wyjątkiem jest obecnie kraj związkowy Bawaria.

W tym kraju związkowym nadal obowiązuje tak zwany „Podział Hadriana”. Rozporządzenie to, sięgające czasów rzymskiego cesarza Hadriana (117-138 n.e.), zostało włączone do niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i obowiązuje do dziś. W pozostałych krajach związkowych „Schatzregal” góruje nad BGB.

Co oznacza „Podział Hadriana”?

Podział Hadriana oznacza, że w przypadku znalezienia skarbu, który nie może być już wyraźnie przypisany do jednego właściciela, połowa skarbu automatycznie staje się własnością znalazcy, a druga połowa staje się własnością właściciela nieruchomości, na której skarb został odkryty.

Istnienie tej regulacji powoduje, że rzeczywiste znaleziska w krajach związkowych, w których ma zastosowanie „Schatzregal”, są zgłaszane głównie w Bawarii. Prowadzi to do niewyobrażalnych szkód archeologicznych. Z tego powodu wielu archeologów domaga się usunięcia „Schatzregal”, ponieważ tylko wtedy, gdy poszukiwacze otrzymaliby nagrodę odpowiadającą wartości znaleziska, te byłyby zgłaszane w miejscu znaleziska.

Poszukiwanie skarbów w Niemczech: Na to trzeba zwrócić uwagę!

Poszukiwaczy skarbów w Niemczech obowiązuje kodeks honorowy. Oto czego należy przestrzegać:

 • Należy zdobyć pozwolenie na wykopaliska. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego archeologa. Adresy i wiele innych przydatnych informacji można znaleźć tutaj
 • Należy koniecznie przestrzegać ustawy o ochronie zabytków i zabytków obowiązującej w danym kraju związkowym. Możesz je znaleźć tutaj
 • Należy obierać za cel poszukiwań nowe miejsca poszukiwań zamiast znanych zabytków kultury
 • Należy unikać aktualnych obszarów wykopalisk, a w szczególności bieżących wykopalisk archeologicznych
 • Przed wejściem na teren prywatny poproście o pozwolenie
 • Zbierajcie śmieci (maty na piwo, tabliczki z napojami itp.), aby następnym razem nie znaleźć ich ponownie i zrobić coś dobrego dla środowiska
 • Wypełnijcie każdy wykopany dół. Zwierzęta lub spacerowicze mogliby się potknąć i zranić
 • Nie wolno wchodzić na zasiane pola lub plantacje
 • Bądźcie przyjaźni, nawet jeśli osoba z naprzeciwka nie jest dla ciebie przyjazna
 • Regularnie zgłaszajcie swoje znaleziska lokalnemu archeologowi, to jedyny sposób na zbudowanie z nim relacji zaufania i uzyskanie od niego wsparcia.
 • Zgłaszajcie prawdziwe miejsca znalezisk. Archeolog może bardzo łatwo sprawdzić patynę lub pozostałości ziemi, aby znaleźć właściwe miejsce. Ewentualne przewinienia mogą zostać ukarane odebraniem licencji
 • Zgłaszajcie znalezioną amunicję na policję i w żadnym wypadku nie wykopujcie jej. Nigdy nie zostawiajcie tego typu znalezisk bez opieki. Nawet stara amunicja może być jeszcze ostra! Istnieje zagrożenie dla życia!
 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Praca w Niemczech

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x