Więcej >>

  Schufa

  Niemcy: Oto co można poradzić na uciążliwy hałas powodowany przez sąsiadów!

  Schufa Niemcy

  Wiele osób po ciężkim dniu pracy lub w nocy pragnie przede wszystkim jednego: ciszy i spokoju. Jednak nie każdy sąsiad bierze to pod uwagę. Może to szybko doprowadzić do ostrego konfliktu między stronami.

  Zakłócanie spokoju: częsty powód sporów z sąsiadami

  Zakłócanie spokoju jest uważane za jedną z najczęstszych przyczyn kłótni między sąsiadami. Przepisy obowiązujące w poszczególnych gminach i miastach wyraźnie regulują to, co jest dozwolone i czego nie wolno robić w określonych porach dnia. Za naruszenie przepisów grozi kara grzywny.

  Jeśli więc próby wyjaśnienia tej kwestii z sąsiadami za pomocą bezpośredniej rozmowy nie przyniosą skutku, warto rozważyć skontaktowanie się z policją lub urzędem ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jeśli wynajmujecie mieszkanie i musicie znosić nieustanny hałas, możecie również zobowiązać wynajmującego do zajęcia się tą sprawą.

  W tych godzinach musi panować cisza

  Nie wszystko, co bywa subiektywnie postrzegane jako zakłócanie spokoju, podlega karze z mocy prawa. Szczególnie w ciągu dnia trzeba zaakceptować wiele źródeł hałasu.

  Przepisy dotyczące ciszy nocnej są zazwyczaj zawarte w regulaminie domu, którego muszą przestrzegać wszyscy najemcy. Ponadto, zastosowanie mają również lokalne przepisy określające godziny ciszy nocnej. Zwykle stanowią one tak: między godziną 22:00 a 6:00 rano trzeba zachować ciszę. Jeśli Wasz sąsiad w tym czasie zdecydowanie zbyt głośno imprezuje lub włącza muzykę na cały regulator, możecie złożyć na niego skargę. Możecie wezwać policję, która nakaże sąsiadowi, aby przestał hałasować lub donieść na niego w urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

  Obniżenie czynszu z powodu zakłócania spokoju

  Jeśli jesteście najemcami i borykacie się z problemem nadmiernego hałasu, możecie wymagać także od Waszego wynajmującego, aby zajął się sprawą niewłaściwego zachowania Waszych sąsiadów. Ostatecznie wynajęliście od niego mieszkanie, w którym chcecie żyć w spokoju. Jeśli jakość życia jest obniżona na skutek uciążliwych hałasów, możecie zażądać, aby właściciel usunął problem. Wynajmujący może wówczas na przykład porozmawiać z lokatorami, którzy naruszają spokój i w ten sposób wpłynąć na zmianę ich zachowania. Jeśli wynajmujący nie podejmie żadnych działań lub jeśli zakończą się one niepowodzeniem, możecie zagrozić mu żądaniem obniżenia czynszu.

  Możliwości w zakresie prawa cywilnego

  Równolegle ze złożeniem skargi na policji lub w urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego, możecie również wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko swoim sąsiadom. W przypadku ciągłego zakłócania spokoju zażądajcie podpisania „zobowiązania do zaniechania dalszych naruszeń pod groźbą kary pieniężnej” (niem. „strafbewehrte Unterlassungserklärung”). W deklaracji tej sąsiedzi zobowiązują się do zapłaty kary umownej w przypadku dalszego zakłócania spokoju. Jeśli jej nie podpiszą, możecie udać się do sądu.

  Najlepiej najpierw skonsultować się z prawnikiem. Zanim jednak w ogóle podejmiecie jakiekolwiek działania, warto zawsze w pierwszej kolejności poprosić o bezpośrednią rozmowę.

  Złożenie skargi do urzędu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego w sprawie nadmiernego natężenia hałasu wymaga podania następujących danych:

  • nazwisko osoby, która odpowiada za zakłócanie spokoju,
  • rodzaj hałasu,
  • data,
  • godzina,
  • czas trwania nadmiernego natężenia hałasu i
  • nazwiska i adresy ewentualnych świadków.

  Ważne jest, aby szczegółowo udokumentować zakłócenie spokoju, jakie miało miejsce.

  Zanim jednak wniesiecie skargę na uciążliwy hałas w swoim otoczeniu, powinniście wiedzieć, że nie będzie ona anonimowa. Osoba, która spowodowała zakłócenie spokoju, dowie się więc, kto dokonał zgłoszenia. Ponadto, będzie miała możliwość odniesienia się do zarzutów. Następnie urząd ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego zdecyduje, czy należy zastosować karę grzywny.

  Okresy odpoczynku obowiązujące w czasie weekendu

  Sobota

  Sobota jest uważana za dzień roboczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Co do zasady, w tym dniu obowiązują takie same godziny ciszy nocnej jak w ciągu tygodnia: między 22:00 a 6:00 lub 7:00 rano nie wolno zakłócać spokoju sąsiadów.

  Poza tym nie obowiązują żadne szczególne uregulowania dotyczące okresów odpoczynku.

  Niedziela

  W niedzielę okres odpoczynku obowiązuje przez cały dzień.

  Święta

  W dni świąteczne okres odpoczynku obowiązuje przez cały dzień.

  Jakie kary grożą w przypadku nieprzestrzegania okresów odpoczynku

  Nadmierne natężenie hałasu lub zakłócanie spokoju nie jest drobnym przewinieniem. Jeśli hałas przeszkadza sąsiadom, stanowi to wykroczenie podlegające karze pieniężnej. Gdy natężenie hałasu przekroczy 40 dB (w pomieszczeniu), może to stanowić podstawę do złożenia skargi na dokuczliwy hałas. Niektóre sądy orzekły na korzyść powoda już przy natężeniu dźwięku wynoszącym 30 dB.

  Za zakłócanie spokoju i powodowanie nadmiernego hałasu może zostać nałożona kara grzywny. Jej wysokość różni się w zależności od kraju związkowego i rodzaju naruszenia. W przypadku zakłócania ciszy nocnej oraz okresów odpoczynku w niedziele i święta, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 5.000 euro. Jeżeli najemcy naruszą okresy odpoczynku określone w umowie najmu lub regulaminie domu – albo popołudniowy okres odpoczynku (niem. Mittagsruhe) – w najgorszym przypadku grozi im wypowiedzenie umowy najmu.  Jeśli jednak do naruszenia doszło tylko jednorazowo, może skończyć się na upomnieniu.

  Natomiast w przypadku gdy, na przykład, będziecie kosić trawnik w niedzielę lub święto, kara może być znacznie wyższa. Nałożone grzywny mogą sięgać nawet 50.000 euro.

  Jeżeli chcecie złożyć doniesienie ze względu na uciążliwy hałas lub zgłosić skargę na zakłócającego spokój sąsiada do zarządcy nieruchomości, potrzebujecie następujących danych:

  • nazwisko osoby odpowiadającej za naruszenie,
  • data,
  • godzina,
  • rodzaj hałasu,
  • dane ewentualnych świadków.

  Warto podkreślić, że tego typu zgłoszenia nie są anonimowe. Osoba zainteresowana dowie się zatem, kto złożył doniesienie.

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  ILS – Institut für Lernsysteme – zamów bezpłatny katalog z wszystkimi kursami oferowanymi przez ILS i zdobądź dodatkowe kwalifikacje na wybranym przez siebie kierunku! Np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (Altenbetreuung – Betreuungskraft), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista JAVA (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych!

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x