Świadectwo pracy to ocena wyników i umiejętności pracownika. Jeśli jest ono pozytywne, może być bardzo pomocne przy znalezieniu nowej pracy. Ale czy każdy pracownik ma prawo do świadectwa pracy? Czy należy czekać do zakończenia współpracy, czy można też w międzyczasie wymagać wystawienia takiego świadectwa?

Czy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia świadectwa pracy?

Zgodnie z § 109 ust. 1 Gewerbeordnung (GewO – Trade Regulation Act) prawo do pisemnego świadectwa pracy jest dane z chwilą rozwiązania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w skutek wypowiedzenia, prawo to ma miejsce po upływie okresu wypowiedzenia. Pracownik może jednak zwrócić się do pracodawcy o wystawienie tymczasowego świadectwa pracy przed upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany na mocy umowy o rozwiązaniu stosunku pracy, to termin zgłoszenia roszczenia może być regulowany przez klauzulę w umowie o pracę. Należy zauważyć, że roszczenie musi być dochodzone przez pracownika. Pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania świadectwa pracy z własnej inicjatywy.

Należy również zauważyć, że jeśli stosunek pracy jest tylko na krótki okres czasu, to generalnie istnieje tylko roszczenie do prostego świadectwa pracy, które opisuje jedynie rodzaj i czas trwania pracy (§ 109 (1) zdanie 1 GewO).

Czy w Niemczech istnieje prawo do tymczasowego świadectwa pracy?

Pracownik może zażądać wystawienia tymczasowego świadectwa pracy, jeśli takie roszczenie jest regulowane albo w umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy. Ponadto może on być uprawniony do tymczasowego świadectwa pracy, jeżeli może wykazać uzasadniony interes w tym zakresie. Może mieć to miejsce na przykład w następujących przypadkach

  • przeniesienie
  • wypowiedzeniu umowy o pracę
  • uczestnictwo w kursach kształcenia ustawicznego
  • firma została sprzedana i zmienia się właściciel
  • zbliżająca się dłuższa przerwa w pracy

Treść i forma tymczasowego świadectwa pracy zależy od wymagań dotyczących stanowiska referencyjnego. Aby jednak uniknąć wrażenia, że pracownik ma być wychwalany przez tymczasowe zaświadczenie, wskazane jest podanie powodu napisania tymczasowego zaświadczenia. Ponadto powinien on być sformułowany w obecnej formie.

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika