Polskie dziecko w niemieckiej szkole: ochrona dziecka w czasach pandemii

Czasy pandemii spowodowanej przez COVID-19 spowodowały zagrożenie dla wszystkich. Szczególnie w szkołach, gdzie wiele osób w różnym wieku jest stłoczonych na niewielkiej przestrzeni, obowiązuje wiele reguł mających zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusem. Ale jakie zasady według Instytutu Roberta Kocha obowiązują w szkołach? Co oznaczają poszczególne regulacje dla uczniów i nauczycieli? Co to są „AHA” i „AHA+A+L Regeln“, MNS, MNB i tak zwane „Hygiene-Lotsen” w szkołach? Serdecznie zapraszamy do lektury!

Działania prewencyjne w niemieckich szkołach

Celem tych działań jest zapobieżenie infekcji i w przypadku, gdy taka infekcja miała miejsce, ograniczeniu kontaktów z osobami podwyższonego ryzyka. Instytut Roberta Kocha (RKI-Robert Koch Institut) zalecił wprowadzenie trzech kategorii środków redukcji ryzyka w szkołach i placówkach oświatowych:

  1. Środki ochrony osobistej,
  2. Środki administracyjne oraz
  3. Środowiskowe i techniczne środki profilaktyki i kontroli.

Zalecenia dotyczące ochrony osobistej podczas zajęć szkolnych w Niemczech

Zalecenia dotyczący ochrony osobistej i środki kontroli obejmują środki związane z zachowaniem w trakcie kontaktów międzyludzkich. Do tych środków zalicza się zasada AHA. AHA to akronim od „Abstand halten” (zachowanie dystansu, również podczas pobytu w klasie), „Hygieneregeln befolgen” (przestrzeganie zasad higieny w przypadku napadu kaszlu, kichania oraz higiena rąk) oraz „Alltagsmasken” (noszenie codziennych masek, jeżeli nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości wynoszącej 1,5 m).

Nauczyciele, personel pedagogiczny oraz pracownicy administracji szkoły powinni nosić MNS lub MNB w klasie oraz w innych pomieszczeniach szkolnych, takich stołówki i korytarze. MNS to skrót od Mund-Nasen-Schutz oznaczający maskę chirurgiczną lub maskę spełniającą medyczne kryteria ochrony. MNB z kolei to Mund-Nasen-Bedeckung, czyli tak zwana maska codzienna, w języku niemieckim określana także jako „Alltagsmaske” lub „Behelfsmaske”.

Instytut Roberta Kocha zaleca także unikanie bezpośredniego kontaktu fizycznego, obejmowania się i podawania sobie dłoni przy powitaniu. Każda osoba wykazująca objawy zgodne z zakażeniem COVID-19 powinna pozostać w domu i poddać się testowi na obecność koronawirusa.

Administracyjne środki ochrony w niemieckich szkołach

Administracyjne środki ochrony mają na celu unikanie tworzenia ognisk zakaźnych. Obejmują one strukturalne wytyczne i zasady, takie jak zachowanie spójności uczniów oraz i personelu pedagogicznego. Oznacza to, że kontakty między poszczególnymi klasami powinny zostać ograniczone do minimum oraz uczniowie nie powinni przechodzić do innych pomieszczeń klasowych. W obrębie szkół powinny zostać wyznaczone trasy jednokierunkowe. Dodatkowymi środkami ochrony jest wprowadzenie nauczania na odległość, skrócenie czasu zajęć szkolnych oraz przestrzeganie wspomnianych zasad AHA podczas drogi do szkoły i do domu.

Kolejnych koniecznych środkiem ochrony jest odwołanie uroczystości szkolnych, zawieszenie wycieczek szkolnych oraz innych zajęć, które nie są konieczne ze względów pedagogicznych. Do takich zajęć należą koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz zebrania Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. W przypadku zebrań Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej zalecane są wirtualne platformy komunikacyjne.

Środowiskowe i techniczne środki zapobiegawcze i kontrolne

Środowiskowe i techniczne środki zapobiegawcze i kontrolne obejmują między innymi przeniesieni zajęć szkolnych (np. zajęć wychowania fizycznego) na teren otwarty oraz wykorzystywanie dodatkowych pomieszczeń w celach dydaktycznych (sale rekreacyjne, sale konferencyjne, pokoje nauczycielskie, szatnie szkolne) celem zmniejszenia ilości osób przebywających na tej samej przestrzeni.

Kolejnym środkiem w profilaktyce COVID-19 jest unikanie zajęć szkolnych, które sprzyjają tworzeniu i gromadzeniu aerozoli. Zajęciami takim są zajęcia muzyczne, czyli granie na instrumentach dętych, śpiew w chórze lub próby zespołów tanecznych w niedostosowanych pomieszczeniach zamkniętych.

Niezmierne ważna jest regularna i prawidłowa wentylacja pomieszczeń szkolnych i zachowanie tak zwanej zasady AHA +A+L. Akronim AHA został tutaj rozszerzony o „Aerosole vermeiden”, czyli unikanie aerozoli) oraz o „Lüften von Räumen”, czyli regularne i poprawne wietrzenie pomieszczeń klasowych oraz korytarzy w celu uniknięcia gromadzenia się i rozprowadzania potencjalnie zakaźnych aerozoli. Instytut Roberta Kocha zaleca także wprowadzeni urządzeń mierzących stężenie CO2 lub czujników CO2 w pomieszczeniach.

W zakresie higieny zaleca się regularne mycie rąk oraz ich dezynfekcję. Placówki dydaktyczne są zobowiązane do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w odpowiednie środki higieny.

Hygiene-Lotse, czyli „kontroler higieny”

Każda placówka oświatowa powinny wprowadzić tak zwanego „kontrolera lub kontrolerkę higieny”, zwanego „Hygiene-Lotse”. Do zadań tych multiplikatorów miałaby należeć ciągła propedeutyka higieniczna w sposób dostosowany do wieku uczniów oraz wskazywanie przykładów zachować typu „best practice”.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania

Jeżeli u ucznia wystąpi podejrzenie o możliwości zakażenia powinien on zostać w domu, a rodzice muszą powiadomić o tym fakcie szkołę oraz lekarza pierwszego kontaktu, pediatrę lub lekarza rodzinnego. Osoby z objawami COVID-19 oraz osoby mające styczność z zakażonym nie mogą wchodzić do budynku i na teren szkoły ani korzystać z żadnych środków transportu publicznego.

Jeżeli takie objawy zakażenia COVID-19 wystąpią w godzinach lekcyjnych, uczeń lub uczennica musi zostać odizolowana od pozostałych uczniów. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców o zachorowaniu ich dziecka. W przypadku podejrzenia o zachorowanie uczeń wykazujący symptomy powinien pozostać w kwarantannie domowej przez co najmniej 5 dni. W przypadku, gdy w regionie panuje incydencja 35/100.000 (35 przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców), kwarantanna trwa 7 dni. Powrót do szkoły jest możliwy dopiero wtedy, gdy po 5 (lub 7 dniach) objawy znikną i nie pojawią się przez następnych 48 godzin.

Rodzice opiekujący się dzieckiem mają możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego na czas wolny od pracy telefonicznie lub za pośrednictwem konsultacji wideo.

Testy na koronawirusa wśród uczniów w Niemczech

Według zaleceń Instytutu Roberta Kocha testy powinny być zarezerwowane dla osób z grup specjalnego ryzyka oraz w przypadku zwiększonej częstości występowania chorób układu oddechowego w populacji. Dodatkowo testowane powinny być osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi.

Postępowanie w przypadku stwierdzonego zachorowania w szkole

W momencie, gdy w szkole zostanie oficjalnie potwierdzony przypadek zachorowania dyrekcja szkoły musi zostać o tym niezwłocznie poinformowana. W takim przypadku Instytut Roberta Kocha zaleca nominowanie tak zwanego „Corona-Verantwortlichen“ lub „Corona-Response-Teams“, którzy obejmą zadania koordynacyjne oraz informacyjne w przypadku jednoznacznego potwierdzenia przypadku zachorowania w placówce.

Osoby zakażone nie mogą wchodzić do budynku szkolnego i mogą kontaktować się jedynie z wyznaczonymi osobami. Są to, oprócz organów służby zdrowia, lekarze rodzinni lub pediatrzy oraz przedstawiciele służby zdrowia zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lekarzy Ustawowych Ubezpieczeń Zdrowotnych (Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung). Numer infolinii to 116 117.

Informacji udzielają również Federalne Centrum Oświaty Zdrowotnej (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA), Federalnego Ministerstwa Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit), Niezależna Służba Doradztwa dla Pacjentów (Unabhängige Patientenberatung), jak również kasy chorych (Krankenkassen) i urzędów zdrowia (Gesunheitsamt).

Źródło: Instytut Roberta Kocha (RKI – Robert Koch Institut)

Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

Nauka języka niemieckiego? Babbel.com – wypróbuj przez 7 dni za darmo!

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
188,242FaniLubię
5,205ObserwującyObserwuj

Na start w Niemczech

0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x