Koronawirus w Niemczech: Obowiązkowe testy przy wjeździe, kwarantanna i odpowiedzi na częste pytania!

Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Mimo dotychczasowych ograniczeń sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Dlatego władze niemieckie ogłosiły przedłużenie obowiązujących ograniczeń w życiu publicznym oraz zaostrzenie regulacji dotyczących kontaktów prywatnych.

Za szczegółowe przepisy prawne, które wprowadzają dodatkowe ograniczenia odpowiadają rządy krajów związkowych. Dlatego w części z nich dodatkowe ograniczenia mogą się nieznacznie różnić. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów – niem. Landkreis, miast – niem. Stadt). Aktualne informacje na temat koronawirusa w Niemczech znajdziecie tutaj: Koronawirus w Niemczech – aktualne wydarzenia.

Koronawirus w Niemczech - Kwarantanna, testy i odpowiedzi na najważniejsze pytania:

 • Lockdown w Niemczech - podstawowe informacje

  Instytut Roberta Kocha oraz władze niemieckie apelują o graniczenie kontaktów międzyludzkich oraz opuszczanie mieszkań tylko gdy jest to niezbędne. 

  Obostrzenia w kontaktach społecznych!

  Kontakty są dozwolone w gronie nie większym niż 5 osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Dzieci do lat 14 nie są brane pod uwagę.

  W powiatach o dużej liczbie zachorowań (tj. gdy wskaźnik nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni utrzymuje się przez trzy dni z rzędu powyżej 100) mogą obowiązywać ostrzejsze ograniczenia: kontakty społeczne powinny być ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i jednej dodatkowej osoby; zakaz opuszczania mieszkania w godzinach nocnych (22:00-5:00) bez posiadania ważnego powodu.

  Aktualną sytuację epidemiologiczną na poziomie powiatów można śledzić na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  WAŻNE! Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń mogą różnić się w zależności od kraju związkowego oraz powiatu.W Niemczech to landy są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i regulacje dot. ograniczeń w życiu społecznym. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie lokalnych mediów, stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów – niem. Landkreis, miast – niem. Stadt).

  Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Dlatego władze niemieckie ogłosiły kolejne przedłużenie obowiązujących ograniczeń w życiu publicznym oraz zaostrzenie regulacji dotyczących kontaktów prywatnych.
  Dodatkowe ograniczenia (lockdown) będą trwały co najmniej do 9 maja 2021 r. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.
  Za szczegółowe przepisy prawne, które wprowadzają dodatkowe ograniczenia odpowiadają rządy krajów związkowych. Dlatego w cześci z nich dodatkowe ograniczenia mogą się nieznacznie różnić. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów – niem. Landkreis, miast – niem. Stadt).

  Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

  • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;
  • obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;
  • w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających. Pracodawcy będą zobowiązani do umożliwiania pracy zdalnej w tych przypadkach gdy jest to możliwe;
  • kontakty są dozwolone w gronie nie większym niż 5 osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Dzieci do lat 14 nie są brane pod uwagę. W powiatach z dużą liczbą zakażeń możliwe ostrzejsze ograniczenia: własne gospodarstwa domowe i jedna dodatkowa osoba. Również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp;
  • ograniczone podróży prywatnych: hotele nie będą przyjmowały turystów;
  • ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. W sytuacji, gdy rodzice nie będą mogli zająć się dziećmi, ma zostać zapewniona opieka zastępcza. Decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów podejmują kraje związkowe;
  • zamknięte pozostaną restauracje, bary i kawiarnie: istnieje możliwość zamawiania posiłków na wynos;
  • zamknięte pozostaną punkty usługowe. Dozwolone jest świadczenie usług niezbędnych dla zdrowia;
  • zamknięte pozostaną sklepy, które nie prowadzą sprzedaży produktów niezbędnych. Sprzedaż produktów nieżywnościowych w sklepach spożywczych może zostać dodatkowo ograniczona. Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze (supermarkety), drogerie, poczta, banki. Otwarcie innych placówek handlowych zależy do poziomu zakażeń, w niektórych przypadkach wizyta może być możliwa z aktualnym negatywnym wynikiem testu;
  • ograniczenie możliwości spędzania czasu wolnego: zamknięte teatry, filharmonie, opery, targi, kina, miejsca do uprawiania sportu amatorskiego, studia fitness itp.;
  • nabożeństwa będą się odbywać w reżimie sanitarnym. Może zostać wprowadzona obowiązkowa, wcześniejsza rejestracja uczestników;
  • na obszarach z dużą liczbą zakażeń (tj. wskaźnik nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni utrzymuje się przez trzy dni z rzędu powyżej 100) wprowadzone zostają dodatkowe ogracznienia np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.
   • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
   • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
   • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki.
    Jeżeli na danym obszarze zostało wprowadzone ograniczenie opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko, gdy jest to konieczne. Co do zasady jest to 22:00-5:00. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu do czasu wejścia w życie przepisów federalnych (Bundesnotbremse).
  • zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
  • ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych;
  • duże wydarzenia są odwołane. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby;
  • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

  Apelujemy o aktualne śledzenie bieżących informacji w lokalnych mediach oraz stosowanie się do przepisów niemieckich władz. Adresy stron internetowych poszczególnych krajów związkowych zawierające o szczegółowych ograniczeniach w danych landach dostępne są w sekcji: Informacje krajów związkowych.

  Obowiązek zakrywania ust i nosa

  Wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). W powiatach, gdzie odnotowano bardzo wysoki wzrost zachorowań, nakaz zakrywania ust i nosa może dotyczyć całej przestrzeni publicznej. Należy stosować się do umieszczanych informacji oraz śledzić ogłoszenia w lokalnych mediach.

  WAŻNE! Podczas robienia zakupów oraz korzystania z komunikacji miejskiej należy korzystać z maseczek medycznych (tj. maseczek operacyjnych, z filtrem FFP2 lub KN95). Maski materiałowe, szale i przyłbice nie są akceptowane. W Berlinie i Bawarii dopuszczalne są tylko maseczki z filtrem FFP2 (w Berlinie również KN95).

  W przypadku przebywania w miejscu, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczki bez jej posiadania należy liczyć się z mandatem. Wysokość mandatu jest zależna od regulacji danego kraju związkowego.

  WAŻNE! Ograniczenia kontaktu społecznego obowiązują również podczas podróży samochodem. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną.

  Wykonywanie testów przed korzystaniem z usług

  W wielu krajach związkowych skorzystanie z niektórych usług, które nie pozwalają na zachowanie wymaganego odstępu 1,5 m (np. wizyta u fryzjera), musi być poprzedzone wykonaniem szybkiego testu na koronawirusa. Osoby mieszkające w Niemczech mogą skorzystać co najmniej raz w tygodniu z bezpłatnych szybkich testów na obecność koronawirusa.

  W niektórych landach (np. Berlin, NRW, Nadrenia-Palatynat) osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi są traktowane na równi, jakby posiadały negatywny wynik testu przed skorzystaniem z wybranych usług.  Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w formie papierowej (np. Impfpass) lub elektronicznej.

  Informacje o punktach, w których możesz wykonać bezpłatny test oraz miejscach, gdzie test jest konieczny, znajdziesz na stronach internetowych krajów związkowych.

  Ograniczenia w podróżowaniu po Niemczech

  Władze niemieckie apelują o ograniczenie podróży do niezbędnych oraz ograniczenie jednodniowych wycieczek turystycznych do okolic miejsca zamieszkania.

  Na tych obszarach, gdzie odnotowano wysoki wskaźnik zachorowań (powyżej 100 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni) mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się nie dalej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Ponadto możliwe są dodatkowe ograniczenia nakładane przez powiaty np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Jednodniowe wycieczki turystyczne nie są uznawane za ważny powód.

  Hotele i inne miejsca noclegowe nie będą przyjmować turystów co najmniej do 9 maja 2021 r. Dotyczy to zarówno turystów z Niemiec, jak i z innych krajów. W przypadku koniecznej podróży służbowej nocleg jest dopuszczalny. Należy wcześniej skontaktować się z hotelem.

  Niektóre kraje związkowe (np. Meklemburgia – Pomorze Przednie) wprowadziły ograniczenia w podróżach na ich teren również również z krajowych obszarów podwyższonego ryzyka. Nie jest wtedy możliwy wjazd w celu turystycznym np. na jeden dzień. Podstawą uznania danego powiatu lub dzielnicy miasta za krajowy obszar podwyższonego ryzyka jest wskaźnik przekracząjący 50 zakażeń na 100 tys. osób w przeciągu 7 dni. Informacje na temat powiatów o najwyższych wskaźnikach są dostępne w codziennych raportach sytuacyjnych Instytutu Roberta Kocha.

 • Wjazd (przyjazd) do Niemiec z Polski - zasady dla osób, które były w Polsce przed 9 maja 2021 r.

  Do 8 maja 2021 r. cała Polska jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete).

  Od 9 maja 2021 r. cała Polska jest uznawana ponownie za obszar podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiet)

  Dla określenia zasad wjazdu (m.in. wymogu posiadania negatywnego wyniku testu) do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. 

  Dlatego jeżeli byłaś/-eś w Polsce 8 maja 2021 r. to do 18 maja 2021 r. obowiązują zasady jak przy wjeździe obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (negatywny test przed wjazdem).

  Przeczytaj informacje w tej sekcji dot. wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń

  Aktualne wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. Testu nie muszą posiadać dzieci do 6 r. życia.

  NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

  Zarejestruj swój wjazd z Polski do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de.

  NIE musisz rejestrować wjazdu z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • podróżujesz w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

  W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

  Podczas rejestracji możesz poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

  Kwarantanna

  Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Testy i kwarantanna w Niemczech, FAQ oraz na stronach internetowych krajów związkowych.

  Pracownicy transgraniczni

  Pracownik transgraniczny to taka osoba, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Dlatego pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach prawy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

  • Brandenburgia – test 2 razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
  • Meklemburgia – Pomorze Przednie – test co 48h (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken);
  • Saksonia – test 2 razy w tygodniu (mapa punktów testowania).

  Berlin nie przewiduje specjalnych zasad wjazdu dla pracowników transgranicznych. Test należy posiadać przed wjazdem na teren Niemiec.

  Dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe w podróżach między Brandenburgią a Polską

  Dla osób podróżujących między Brandenburgią a Polską możliwe są dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przed wjazdem. Z obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy zwolnione są osoby wymienione w §2 Pkt 3 i 4 brandenburskiego rozporządzenia o kwarantannie (SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) tj. osoby odwiedzające do 72h najbliższą rodzinę, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Pracownicy transgraniczni i studenci (uczniowie) są zobowiązani do wykonywania testu 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub dyrekcji szkoły.

  Więcej informacji po polsku dla osób podróżujących regularnie między Brandenburgią a Polską można znaleźć na stronie kraju związkowego.

 • Wjazd (przyjazd) do Niemiec

  Wjazd z terenu UE, strefy Schengen i krajów trzecich na liście pozytywnej

  Wjazd do Niemiec z terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich na tzw. liście pozytywnej nie wymaga posiadania ważnego powodu. Należy jednak przestrzegać przepisów dot. przyjazdu z obszarów ryzyka i liczyć się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonania testu na obecność koronawirusa i przebywania w kwarantannie. Kwarantanna co do zasady trwa 10 dni.

  W przypadku kontroli granicznej przy wjeździe do Niemiecz z obszaru ryzyka, funkcjonariusz graniczny lub przewoźnik może wymagać potwierdzenia dokonania zgłoszenia wjazdu przez stronę www.einreiseandmeldung.de.

  Wjazd spoza terenu UE, strefy Schengen lub krajów trzecich na liście pozytywnej

  Wjazd do Niemiec spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich (nie dotyczy krajów na tzw. liście pozytywnej) wymaga posiadania ważnego powodu.

  Do ważnych powodów należą m. in. odwiedziny najbliższej rodziny, powrót do stałego miejsca zamieszkania lub tranzyt przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Funkcjonariusz graniczny może wymagać dokumentów potwierdzających ważny powód wjazdu do Niemiec. We wjeździe do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa występują dodatkowe ograniczenia. Więcej informacji poniżej, a dla osób, które podróżują dalej do Polski w sekcji tranzyt.

  Dodatkowe informacje na temat ograniczeń we wjeździe spoza terenu UE oraz strefy Schengen można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny po niemieckuangielsku i francusku.

  Obszary ryzyka

  Przed przyjazdem do Niemiec należy sprawdzić, czy nie podróżujemy z obszaru ryzyka. Władze niemieckie podejmują decyzję o uznaniu danego terytorium za obszar ryzyka po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Wyróżniane są trzy kategorie:

  • obszary podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiete);
  • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete);
  • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (niem. Virusvarianten-Gebiete).

  Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Do 8 maja 2021 r. cała Polska jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete).

  Od 9 maja 2021 r. cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiet)

  Dla określenia zasad wjazdu (m.in. wymogu posiadania negatywnego wyniku testu) do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. 

  Dlatego jeżeli byłaś/-eś w Polsce 8 maja 2021 r. to do 18 maja 2021 r. obowiązują zasady jak przy wjeździe obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (negatywny test przed wjazdem).

  Przy podróży samolotem do Niemiec należy posiadać przy sobie negatywny wynik testu

  Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48h przed przylotem (niezależnie od miejsca wylotu). Sprawdź, czy wykonasz szybki test przed odlotem na lotnisku. Zaplanuj więcej czasu. Wymóg posiadania testu przy podróży lotniczej obowiązuje do 12 maja 2021 r. Informacje, jakie testy są akceptowane w Niemczech, znajdziesz w sekcji Testy i kwarantanna w Niemczech. Przy podróży drogą lądową lub morską wymóg posiadania testu przed wjazdem zależy od poziomu ryzyka. Więcej informacji poniżej:

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe (do 48h);
  3. Kwarantanna wg przepisów landowych.

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem;
  3. Kwarantanna wg przepisów landowych.

  Obszary pozwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń (na 26.04.2021 r.): Andora, Argentyna, Armenia, Bahrajn, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Ekwador, Estonia, Francja (bez Departamentu Mozeli), Iran, Jordania, Katar, Kolumbia, Kosowo, Kuwejt, Liban, Meksyk, Macedonia Północna, Niderlandy, Oman, Autonomia Palestyńska, Paragwaj, Peru, Polska (do 08.05), Republika Zielonego Przylądka, Serbia, Seszele, Słowenia, Sudan, Syria, Szwecja, Tanzania, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj i Węgry. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. Istnieją tylko bardzo ograniczone wyjątki od tego obowiązku (znajdziesz je w sekcji Testy i kwarantanna). Zachęcamy również do zapoznania się z częstymi pytaniami i odpowiedziami w sekcji FAQ.

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem;
  3. Kwarantanna wg przepisów landowych.

  Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 26.04.2021 r.): Botswana, Brazylia, Eswatini, Departament Mozeli (Francja), Indie, Lesotho, Malawi, Mozambik, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  WAŻNE! Występują ograniczenia w grupach osób uprawnionych do wjazdu do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa. Od 30 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia przewóz osób do Niemiec jest dostępny co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech. Przepisy obowiązują co najmniej do 12 maja 2021 r. 

  Jeżeli mieszkasz na stałe w Niemczech i wracasz do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa, to za potwierdzenie zamieszkania może służyć zaświadczenie o zameldowaniu (niem. Meldebescheinigung).

   

   

 • Zgłoszenie wjazdu do Niemiec

  Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na portalu www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w jęz. polskim. Dane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Do działań urzędów ds. zdrowia należy sprawdzanie, czy osoba która wjechała do Niemiec, przestrzega przepisów dot. obowiązku wykonania testu i kwarantanny.

  Zgłoszenie wjazdu do Niemiec NIE dotyczy tylko tych osób, które:

  • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
  • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
  • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

  W przypadku podróży z obszaru  o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Polska – do 08.05) nie obowiązuje zwolnienie z rejestracji osób przewożących ludzi, towary lub dobra (tj. kierowcy zawodowi i pracownicy firm transportowych).

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa rejestracja wjazdu jest obowiązkowa dla wszystkich podróżujących.

  Podczas rejestracji można dobrowolnie wskazać, że korzysta się z wyjątku od kwarantanny. Należy jednak się upewnić, że wymienione na stronie zwolnienie obowiązuje również w docelowym kraju związkowym. Rejestracja daje również możliwość poinformowania urzędu ds. zdrowia o negatywnym wyniku testu wykonanego przed wjazdem.

  Na podstawie przekazanych danych urząd ds. zdrowia ma możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą, która wjechała do Niemiec. Do działań urzędów ds. zdrowia należy sprawdzanie, czy osoby, które korzystają z określonych wyjątków z kwarantanny są do tego rzeczywiście uprawnione.

  W przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

   

 • Kontrole graniczne

  Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.

 • Tranzyt (przejazd) przez Niemcy

  Władze niemieckie uznają za podróż tranzytową m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku, przypłynięcie statkiem i udanie się w dalszą podróż drogą lądową, wylądowanie na lotnisku i udanie się w dalszą podróż drogą lądową.

  W dalszą podróż należy udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno korzystać się z noclegów. Do co najmniej 9 maja 2021 r. hotele nie przyjmują turystów. Podczas tranzytu należy stosować się do ograniczeń kontaktów społecznych obowiązujących w Niemczech np. dotyczących ograniczenia ilości osób w pojazdach. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną.

  W tych powiatach, gdzie wskaźnik zachorowań wynosi ponad 100 nowych przypadków w przeciągu 7 dni na 100 tys. mieszkańców obowiązuje zakaz opuszczania mieszkań w godz. 22:00-5:00. Opuszczanie mieszkania jest jednak dozwolone w przypadku posiadania ważnego powodu (np. wykonywanie pracy, w celu opieki nad osobami wymagającymi wsparcia). Podróż turystyczna (urlopowa) nie jest ważnym powodem do opuszczenia mieszkania. Jeżeli tranzyt przez Niemcy jest częścią wyjazdu turystycznego, to nie powinien się odbywać w godzinach nocnych.

  Więcej informacji o obostrzeniach w Niemczech w sekcji Podstawowe informacje.

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa obowiązują znaczące ograniczenia w tranzycie przez Niemcy. Więcej informacji poniżej.

  Tranzyt przez Niemcy z obszaru podwyższonego ryzyka lub o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń

  Tranzyt jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu (nie dotyczy podróży lotniczych). Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  WAŻNE! Przy podróży samolotem do Niemiec należy posiadać przy sobie negatywny wynik testu

  Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48h przed przylotem (niezależnie od miejsca wylotu). Sprawdź, czy wykonasz szybki test na lotnisku. Zaplanuj więcej czasu. Informacje, jakie testy są akceptowane w Niemczech, znajdziesz w sekcji Testy i kwarantanna w Niemczech. Wymóg posiadania testu przy podróży lotniczej obowiązuje do 12 maja 2021 r. Przy podróży tranzytowej, gdy wjazd do Niemiec odbywa się drogą lądową lub morską nie ma obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

  Tranzyt przez Niemcy z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa

  Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 26.04.2021 r.): Botswana, Brazylia, Eswatini, Departament Mozeli (Francja), Indie, Lesotho, Malawi, Mozambik, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe. Aktualna lista obszarów jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Od 30 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia przewóz osób przez Niemcy z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa jest dostępny tylko w przypadku podróży lotniczych i nieopuszczenia strefy tranzytowej lotniska (tj. z kraju NON-SCHENGEN do kraju NON-SCHENGEN). Oznacza to, że nie ma możliwości tranzytu samolotem, statkiem, pociągiem lub autobusem z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa przez Niemcy do Polski.

  Tranzyt przez przez strefę tranzytową lotniska NON-SCHENGEN jest możliwy tylko dla osób zarejestrowanych na stronie www.einreiseanmeldung.de oraz posiadających negatywny wyniku testu na koronawirusa wykonanego najwcześniej 48h przed wjazdem/przylotem (nie dotyczy dzieci do 6 r. życia). Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Linia lotnicza jest zobowiązana do odmowy wejścia na pokład w przypadku, gdy podróżny nie posiada biletu na dalszy lot do strefy NON-SCHENGEN, negatywnego wyniku testu lub nie zarejestrował swojej podróży przez Niemcy.

  Osoby wracające przez Niemcy do Polski transportem indywidualnym z dalszych obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa i przekraczają granicę niemiecką na której nie są prowadzone kontrole graniczne (np. z Belgią), powinny posiadać przy sobie negatywny wynik testu wykonanego 48h przed wjazdem do Niemiec oraz dokonać rejestracji przejazdu przez Niemcy.

   

  Tranzyt do Polski spoza terenu UE, strefy Schengen lub krajów trzecich na liście pozytywnej

  Nie ma możliwości powrotu przez Niemcy do Polski z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. Aktualna lista obszarów jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Podróż tranzytowa z innych obszarów ryzyka, w tym spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich na liście pozytywnej jest co do zasady możliwa. W przypadku wątpliwości, czy wjazd do Niemiec odbywa się w celu tranzytu, funkcjonariusz graniczny może wymagać uprawdopodobnienia dalszej podróży. Za takie uprawdopodbnienie służy m.in. bilet lotniczy, bilet kolejowy lub potwierdzenie umowy najmu samochodu. Obywatelom polskim, którzy decydują się wracać przez Niemcy do Polski spoza terenu Unii Europejskiej lub strefy Schengen, sugerujemy w pierwszej kolejności korzystanie z funkcjonujących połączeń lotniczych między Niemcami a Polską. Międzynarodowe połączenia kolejowe i autobusowe między Niemcami a Polską są ograniczone. Informacje o aktualnym rozkładzie lotów i rozkładach jazdy można uzyskać u przewoźników.

  Przypominamy, że wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec (również w przypadku dalszego połączenia lotniczego do Polski) jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48h przed przylotem (niezależnie od miejsca wylotu). Sprawdź, czy wykonasz szybki test przed odlotem na lotnisku. Zaplanuj więcej czasu. Wymóg posiadania testu przy podróży lotniczej obowiązuje do 12 maja 2021 r.

  Tranzyt przez lotnisko Berlin-Brandenburg

  W związku z zawieszeniem przez Brandenburgię od 16.12.2020 r. małego ruchu granicznego z Polską nie ma co do zasady możliwości wjazdu osób niepodróżujących w tranzycie na lotnisko Berlin-Brandenburg, aby odwieźć lub odebrać członka rodziny lub znajomego. Więcej informacji w ramce poniżej.

  Chcę odebrać lub zawieść prywatnym samochodem osobę, która będzie podróżowała przez lotnisko Berlin-Brandenburg. Czy mogę to zrobić?

  Nie. Nowe berlińskie lotnisko Berlin-Brandenburg znajduje się w całości na terenie Brandenburgii, gdzie istnieją ograniczenia w małym ruchu granicznym z Polską tj. brak możliwości wjazdu do 24h bez kwarantanny. Dlatego w przypadku wyrywkowej kontroli, funkcjonariusz graniczny stwierdzi naruszenie przepisów dot. kwarantanny obowiązujących w Brandenburgii. Naruszenie przepisów wiąże się z nakazem opuszczenia terytorium Niemiec, mandatem karnym oraz skierowaniem sprawy do urzędu ds. zdrowia.

  Osoby podróżujące przez lotnisko Berlin-Brandenburg powinny korzystać z innych możliwości transportu między lotniskiem a Polską m.in. z istniejących połączeń kolejowych, autobusowych lub wynajmu auta.

  Od 28 kwietnia 2021 r. w Brandenburgii z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień/żółtej książeczce). Szczepienie zwalnia z kwarantanny niezależnie od powodu wjazdu na teren Brandenburgii, ale nie zwalnia z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu przed wjazdem z Polski do Niemiec. Dlatego osoby zaszczepione mogą odwieźć/zawieść prywatnym samochodem członka rodziny na lotnisko Berlin-Brandenburg, jeżeli posiadają przy wjeździe na teren Niemiec negatywny wynik testu.

 • Mały ruch przygraniczny z Polską

  W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Wjazd do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

 • Kwarantanna w Niemczech - ogólne zasady

  Obowiązek kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze ryzyka. Pamiętaj, o obowiązku elektronicznej rejestracji wjazdu oraz wykonania testu.

  Kwarantanna wg ogólnych zasad trwa 10 dni i można ją skrócić.

  W Turyngii, Dolnej Saksonii i Hamburgu kwarantanna trwa 14 dni bez możliwości jej skrócenia. W Nadrenii – Północnej Westfalii nie obowiązują ogólne zasady kwarantanny po przyjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka, jednak obowiązuje nakaz przedłożenia negatywnego wyniku testu oraz rejestracji wjazdu.

  Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na samoizolację podanego w elektronicznej rejestracji wjazdu (www.einreiseanmeldung.de) oraz unikać kontaktu z osobami trzecimi. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego i opuszczanie mieszkania (nie dotyczy podróży na wykonanie testu). Kwarantanna dotyczy osoby przyjeżdżającej z obszaru ryzyka, jednak należy unikać kontaktu z innymi domownikami (np. osobny pokój).

  Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

  Skrócenie kwarantanny

  Istnieje możliwośc skrócenia 10-dniowej kwarantanny, gdy po 5 dniach uzyskasz drugi negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jeżeli wykonujesz pierwszy test dopiero po przyjeździe do Niemiec, to skontaktuj się z urzędem ds. zdrowia, w którym dniu możesz wykonać drugi test, który zwolni z dalszej kwarantanny. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

  Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców

  Planowane jest wejście w życie rozporządzenie federalnego, które ma zwalniać z kwarantanny osoby zaszczepione oraz tzw. ozdrowieńców we wszystkich krajach związkowych. Rozporządzenie wejdzie w życie dopiero dzień po opublikowaniu w Federalnym Dzienniku Ustaw. Planowana data to 8 maja 2021 r. (sobota)

  Wymogi dot. szczepienia:

  • 14 dni od podania ostatniej dawki;
  • szczepionka dopuszczona w UE;
  • zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

  Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której potwierdzono zachorowanie pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Osoba może korzystać ze zwolnienia z kwarantanny w okresie 28 dni po pozytywnym teście do 6 miesięcy. Wynik testu powinien być w jęz. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie; pozytywny wynik testu PCR z negatywnym wynikiem testu po zakończonej izolacji; zaświadczenie od lokalnego urzędu ds. zdrowia o przebytej kwarantannie w związku z zachorowaniem na COVID-19. Dokumenty mogą być w formie papierowej lub cyfrowej.

  Zwolnienia z kwarantanny nie  dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

 • Kwarantanna w Niemczech - zasady w poszczególnych landach

  Badenia-Wirtembergia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z dodatkowym zwolnieniem. W Badenii-Wirtembergii zwolnione z kwarantanny dodatkowo są osoby, które przebyły COVID-19 w okresie 6 miesięcy – 21 dni przed przyjazdem na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz wyniku testu potwierdzającego zachorowanie.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Bawaria

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkami. WYJĄTKI! Od 09.12.2020 r. nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.). W Bawarii obowiązują przepisy, które dopuszczają odwiedziny bez kwarantanny do 72 godzin rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa (a nie jak w ogólnych zasadach kwarantanny tylko pierwszego stopnia).

  Od 18 stycznia 2021 r. obowiązek noszenia maski FFP2 w sklepach i miejskiej komunikacji publicznej, a pracownicy transgraniczni będą musili wykonywać test na obecność koronawirusa.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wymogi dot. szczepienia: co najmniej 15 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Berlin

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkiem. WYJĄTEK! W Berlinie nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz.

  Treść rozporządzenia w języku polskim. Lista miejsc, w których można wykonać test mieszkając w Berlinie.

  Od 31 marca 2021 r. w sklepach i komunikacji publicznej należy nosić maski FFP2 lub KN95.

  W przypadku przyjazdu do Berlina z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa kwarantanna trwa 14 dni i nie ma możliwości jej skrócenia.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Brandenburgia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkiem. WYJĄTEK! W Brandenburgii nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień). Nie dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

  Pracownicy transgraniczni muszą wykonać test na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Więcej informacji po polsku dla osób podróżujących regularnie między Brandenburgią a Polską na stronie landu.

  W przypadku przyjazdu do Brandenburgii z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa kwarantanna trwa 14 dni i nie ma możliwości jej skrócenia.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Brema

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Osoby przyjeżdżajace z obszaru podwyższonego ryzyka podlegają 10-dniowej kwarantannie, osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Dolna Saksonia

  UWAGA! Kwarantanna w Dolnej Saksonii trwa 14 dni, a osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (np. Polska) nie mogą jej skrócić.

  Utrzymana została większość wyłączeń zgodnie z ogólnymi zasadami kwarantanny. WYJĄTKI! Zniesiona została możliwość zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób odwiedzających rodzinę pierwszego stopnia przy pobycie do 72 godzin. Z kwarantanny zwolnione są osoby powracające z odwiedzin rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wymogi dot. szczepienia: co najmniej 15 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE; zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Hamburg

  UWAGA! Kwarantanna w Hamburgu trwa 14 dni, a osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (np. Polska) nie mogą jej skrócić.

  Utrzymana została większość wyłączeń zgodnie z ogólnymi zasadami kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Hesja

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wymogi dot. szczepienia: 14 dni od podania ostatniej dawki; szczepionka dopuszczona w UE. Nie dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Meklemburgia-Pomorze Przednie

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny, jednak występują znaczące różnice w stosunku do listy osób zwolnionych z kwarantanny.

  Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.) lub w przypadku odwiedzin najbliższej rodziny w Polsce do 72 godz. W przypadku odwiedzin rodziny z Polski w MV z obowiązkowej kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego 48 godz. przed wjazdem.

  Pracownicy transgraniczni podróżujący powinni regularnie wykonywać test na obecność koronariwusa (test musi być wykonany co 48h) oraz składać oświadczenia pracodawcy o braku występowania symptomów zachorowania na COVID-19.

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi przy podróży do Meklemburgii – Pomorza Przedniego znajdziesz TUTAJ. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Od 10 stycznia 2021 r. kwarantanna dotyczy również tych osób, które wracają do MV po pobycie turystycznym w powiatach na terenie Niemiec, w których odnotowano powyżej 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni. ​​​Nie dotyczy to wewnątrzniemieckich podróży służbowych, podróży w celu odwiedzin najbliższej rodziny (niem. Kernfamilie), wykonywania prawa do opieki nad osobami pod kuratelą lub pobytu w innym miejscu zamieszkania.

  Nadrenia Północna-Westfalia

  WAŻNE! W Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) od 5 stycznia 2021 roku nie ma obowiązku kwarantanny – należy jednak przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa (szybki test PoC/Schnelltest PoC lub PCR w języku niemieckim/angielskim) wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do NRW. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Nie dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Nadrenia-Palatynat

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Z kwarantanny są zwolnione osoby, które otrzymały pełny cykl szczepionek przeciwko koronawirusowi. Nie dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Kraj Saary

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Saksonia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkami. WYJĄTKI! Zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny podlegają osoby, których pobyt w Saksonii lub w kraju graniczącym z Niemcami wynosi do 12 godzin (a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin). Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego. Osoby, które wjeżdżają na teren Saksonii lub na obszar podwyższonego ryzyka w pilnych celach zawodowych lub kształcenia nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt nie przekracza 72 godzin (a nie jak w zasadach ogólnych do 5 dni).

  W przypadku przyjazdu do Saksonii z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa kwarantanna trwa 14 dni i nie ma możliwości jej skrócenia.

  Pracownicy transgraniczni muszą wykonać test na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Polskie testy są uznawane. Więcej informacji na stronie rządu Saksonii.

  Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Saksonia-Anhalt

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Wyjątki od kwarantanny nie dotyczą osób wjeżdżających z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

  ​​​​Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii-Anhalt.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szlezwik-Holsztyn

  UWAGA! Kwarantanna w Szlezwiku-Holsztynie trwa 10 dni i można ją skrócić, przedstawiając negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej piątego dnia po przyjeździe, testy antygenowe nie są w tym przypadku akceptowane.

  Utrzymana została większość wyłączeń zgodnie z ogólnymi zasadami kwarantanny. WYJĄTKI! Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii. Pracownicy transgraniczni podróżujący do strefy ryzyka regularnie co najmniej raz w tygodniu zostali zobowiązaniu do posiadania negatywnych wyników testów.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Turyngia

  UWAGA! Od 03.02.2021 obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających trwa 14 dni i nie może być przerwana negatywnym wynikiem testu.

  Utrzymane zostały zwolnienia zgodnie z ogólnymi zasady kwarantanny. Wyjątki od kwarantanny nie dotyczą osób wjeżdżających z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Kwarantanna w Niemczech - wyjątki

  Według ogólnych zasad przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

  • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
  • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
   • pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
   • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;

  Poniższe zwolnienia NIE obowiązują w przypadku wjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa:

  • (od 09.05.2021) osoby zaszczepione (14 dni po ostatniej dawce szczepionki dopuszczonej w UE posiadające zaświadczenie o szczepieniu lub wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień;
  • (od 09.05.2021) ozdrowieńcy w okresie 28 dni po pozytywnym teście do maks. 6 miesięcy;
  • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
  • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
   • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
   • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin przed wjazdem oraz zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły:
   • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
   • osoby pracujące w służbie zdrowia;
   • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
   • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin przed wjazdem:
   • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
    • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
    • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
    • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
    • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
   • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
   • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
  • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
  • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
  • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

  Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

 • Obowiązek zakrywania ust i nosa

  Wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). W powiatach, gdzie odnotowano bardzo wysoki wzrost zachorowań, nakaz zakrywania ust i nosa może dotyczyć całej przestrzeni publicznej. Należy stosować się do umieszczanych informacji oraz śledzić ogłoszenia w lokalnych mediach.

  WAŻNE! Podczas robienia zakupów oraz korzystania z komunikacji miejskiej należy korzystać z maseczek medycznych (tj. maseczek operacyjnych, z filtrem FFP2 lub KN95). Maski materiałowe, szale i przyłbice nie są akceptowane. W Bawarii dopuszczalne są tylko maseczki z filtrem FFP2. W przypadku przebywania w miejscu, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczki bez jej posiadania należy liczyć się z mandatem. Wysokość mandatu jest zależna od regulacji danego kraju związkowego.

  WAŻNE! W samochodzie powinny znajdować się osoby z jednego gospodarstwa domowego lub ewentualnie 1 dodatkowa osoba. Od 08 marca 2021 r. nie więcej niż 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. Podczas podróży samochodem twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, powinny zakrywać usta i nos maseczką medyczną.

 • Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Niemczech

  Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Niemczech dostępne są też na stronach:

  Federalne Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię na temat koronawirusa pod numerem telefonu: +49 (0) 30 34 64 65 100.

  Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Pełnomoczniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

 • Kwestie pracownicze w Niemczech w czasie pandemii koronawirusa

  Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, informacje w języku polskim o przysługujących prawach (w tym prawach pracowniczych) znajdziesz na stronach:

  Informacje na temat praw pracowniczych można też znaleźć na stronie programu Uczciwa mobilność – Faire Mobilität ​​​​​​lub w związkach zawodowych.

  Oddział związku zawodowego DGB w Saksonii prowadzi poradnictwo dla pracowników transgranicznych w języku polskim.

 • Kwarantanna w Polsce

  Informacje o aktualnych zasadach wjazdu do Polski można uzyskać:

  Komunikat Straży Granicznej o warunkach kwarantanny i posiadania testu przy wjeździe do Polski od 30.03.2021 r.

 • Czy uzyskanie negatywnego wyniku testu przy wjeździe z Polski do Niemiec zwalnia z obowiązkowej kwarantanny?

  Nie. Z kwarantanny można być tylko zwolnionym, jeżeli przepisy landowe przewidują takie zwolnienie. W innych przypadkach z 10-dniowej kwarantanny zwalnia dopiero negatywny wynik drugiego testu wykonanego po 5 dniach. Drugi test jest dobrowolny.

  W Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii kwarantanna trwa 14 dni i nie ma możliwości jej skrócenia.

  W Nadrenii Północnej-Westfalii od 5 stycznia 2021 roku wszystkich wjeżdżających obowiązuje 10-dniowa kwarantanna lub przedłożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (szybki test PoC/Schnelltest PoC lub PCR w języku niemieckim/angielskim) wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do NRW lub bezzwłoczne wykonanie testu w NRW – jednakże nie później niż w okresie 24h od przyjazdu do NRW. Do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu należy przebywać w kwarantannie. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

 • Mieszkam w Polsce i pracuję w Niemczech. Czy obowiązuje mnie kwarantanna w Niemczech?

  Nie, jeżeli jesteś pracownikiem transgranicznym, tj. podróżujesz do Niemiec regularnie (co najmniej raz w tygodniu). Poproś swojego pracodawcę lub zleceniodawcę o odpowiednie zaświadczenie. W niektórych landach musisz jednak regularnie się testować na obecność koronawirusa.

  W Meklemburgii – Pomorzu Przednim będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa co najmniej raz w tygodniu (test musi być wykonany co 48h) oraz składania oświadczeń pracodawcy o braku symptomów zachorowania na COVID-19. Więcej informacji TUTAJ.

  W Saksonii od 21 marca 2021r. będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Więcej informacji TUTAJ.

  W Brandenburgii od 21 marca 2021 r. będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu. Więcej informacji TUTAJ.

  W Bawarii od 18 stycznia 2021 r. będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa raz w tygodniu.

  W Szlezwiku-Holsztynie jesteś zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa raz w tygodniu.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Mieszkam w Polsce i chcę przyjechać do Niemiec na kilka godzin np. na zakupy. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Co do zasady tak, chyba że podróżujesz pomiędzy landem a Polską, który zezwala na zwolnienie z kwarantanny w małym ruchu przygranicznym do 24h.

  W ruchu przygranicznym z Polską występują dodatkowe ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Wjazd na zakupy jest niemożliwy. Podróż do Polski na zakupy wiąże się zaś z obowiązkiem wykonania testu przed powrotem i kwarantanny.

  Również w Bawarii obowiązują przepisy, które nie zwalniają z obowiązku kwarantanny przy wjeździe w dowolnym celu do 24 godzin do Niemiec/na obszar ryzyka. W przypadku Szlewzika – Holsztynu zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii.

  W Saksonii zwolnieniu z kwarantanny podlegają tylko te osoby, których pobyt w Saksonii lub na obszarze podwyższonego ryzyka wynosi do 12 godzin, a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin. Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego.

  W przypadku pobytu poniżej 24 godzin (w tych landach, które dopuszczają taką możliwość) nie ma potrzeby elektronicznej rejestracji wjazdu. Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  Od 21.03.2021 r. należy przy takiej podróży do Polski mieć negatywny wynik testu przed wjazdem do Niemiec.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz, określić cel podróży lub zmniejszyć okres pobytu. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Mieszkam w Polsce. Chcę przyjechać do Niemiec odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Od 21 marca 2021 r. należy mieć wynik testu przed wjazdem do Niemiec (wyjątkiem są odwiedziny najbliższej rodziny w Brandenburgii, gdzie można wykonać taki test bezpośrednio po przekroczeniu granicy).

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Dzieci do 6 r. życia nie muszą posiadać testu.

  Jeżeli będziesz w Niemczech ponad 24 godziny, to pamiętaj o rejestracji wjazdu do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  O zwolnieniu z kwarantanny decydują przepisy landu, w którym odwiedzasz rodzinę.

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie dotyczy osób, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin członków rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia tj. rodzice lub dzieci), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub wjeżdżają w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy ich pobyt nie przekracza 72 godzin. W Bawarii ten wyjątek obowiązuje również w przypadku odwiedzin rodziny drugiego stopnia pokrewieństwa (tj. wnuki, dziadkowie).

  W przypadku przyjazdu na okres powyżej 72 godzin w celu zwolnienia z kwarantanny wymagany jest test przed wjazdem. Od 21 marca 2021 r. należy i tak posiadać negatywny wynik testu przed przyjazdem z Polski do Niemiec. Dlatego można powołać się na to zwolnienie z kwarantanny. W takim przypadku wjazd może dotyczyć odwiedzin członków rodziny (pokrewieństwo pierszego i drugiego stopnia tj. rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą.

  Przypominamy, że do 9 maja 2021 r. w Niemczech kontakty społeczne ograniczone są do spotkań 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. Dzieci do 14 r. życia nie są brane pod uwagę.

  WAŻNE! Teść/teściowa, szwagier/szwagierka nie należą do pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Mieszkam w Polscei i muszę przyjechać służbowo do Niemiec. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie obowiązuje, gdy przyjedziesz w pilnych celach zawodowych, których nie można przełożyć, ale pobyt w Niemczech trwa mniej niż 5 dni (w Saksonii mniej niż 72h). Powinieneś posiadać przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy stwierdzające, że jest to pilna podróż służbowa oraz negatywny wynik testu. Jeżeli będziesz w Niemczech służbowo dłużej niż 24h to powinienneś się również zarejestrować przed wjazdem na stronie www.einreiseanmeldung.de. Podczas elektronicznej rejestracji wjazdu możesz przekazać informację o posiadanym negatywnym wyniku testu.

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 14 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.

  Sugerujemy, aby zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy było w języku niemieckim lub angielskim. Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

  Hotele co najmniej do 9 maja 2021 r. nie przyjmują turystów. Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec służbowo, skontaktuj się wcześniej z hotelem, aby ustalić czy np. będziesz musiał przedstawić zaświadczenie o podróży służbowej.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. W Saksonii taki pobyt służbowy może trwać tylko do 72 godz. Informacje o zasadach przy przyjeździe służbowym do Meklemburgii – Pomorza Przedniego TUTAJ. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Mieszkam w Polsce, jestem kierowcą zawodowym i muszę wjechać do Niemiec. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie obowiązuje, jeżeli zachowujesz odpowiednie standardy higieny i reżim sanitarny oraz wjeżdżasz do Niemiec na mniej niż 72 godziny. Jeżeli Twoje przekroczenie granicy jest związane z przewozem towarów lub osób, to nie musisz posiadać negatywnego wyniku testu przed wjazdem.

  Przy wjeździe na powyżej 24h powinieneś zarejestrować swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de.

  Jeżeli jedziesz do Niemiec na powyżej 72h, to musisz mieć negatywny wynik testu, zarejestrować swój wjazd oraz odbyć kwarantannę zgodnie z przepisami landu.

 • Mieszkam w Niemczech i chcę pojechać do Polski odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy po powrocie do Niemiec obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie dotyczy osób, które odwiedzają w Polsce najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia pokrewieństwa tj. rodzice, dzieci), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą.

  Jednak w takim przypadku Twój pobyt w obszarze o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń nie może przekroczyć 72 godzin.

  W Bawarii ten wyjątek obowiązuje również w przypadku odwiedzin rodziny drugiego stopnia pokrewieństwa (tj. wnuki, dziadkowie). W Meklemburgii-Pomorzu Przednim ten wyjątek nie obowiązuje.

  Jeżeli będziesz w Polsce ponad 24 godziny, to przed powrotem zarejestruj swój wjazd do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  Pamiętaj, żeby wiarygodnie udokumentować, że pobyt w Polsce nie przekroczył 72 godz. – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub sms-y od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  WAŻNE! Teść/teściowa, szwagier/szwagierka nie należą do pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia.

  Od 21.03.2021 r. przy wjeździe z Polski do Niemiec musisz posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeżeli podróżujesz między Polską a Brandenburgią, to taki test możesz zrobić w jednym z punktów testowych już na terenie Brandenburgii. W innych przypadkach, negatywny wynik testu należy posiadać już przed przekroczeniem granicy.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Mieszkam w Niemczech i chcę pojechać do Polski na kilka godzin np. na zakupy. Czy po powrocie obowiązuje mnie kwarantanna?

  Co do zasady tak, chyba że podróżujesz pomiędzy landem a Polską, który zezwala na zwolnienie z kwarantanny w małym ruchu przygranicznym do 24h. Ponadto, od 21.03.2021 r. przy wjeździe z Polski do Niemiec powinieneś posiadać przy sobie negatywny wynik testu na koronawirusa.

  W ruchu przygranicznym z Polską występują dodatkowe ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Wjazd na zakupy jest niemożliwy. Podróż do Polski na zakupy wiąże się zaś z obowiązkiem kwarantanny po powrocie.

  Również w Bawarii obowiązują przepisy, które nie zwalniają z obowiązku kwarantanny przy wjeździe w dowolnym celu do 24 godzin do Niemiec/na obszar ryzyka. W przypadku Szlewzika – Holsztynu zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii.

  W Saksonii zwolnieniu z kwarantanny podlegają tylko te osoby, których pobyt w Saksonii lub na obszarze podwyższonego ryzyka wynosi do 12 godzin, a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin. Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego.

  W przypadku pobytu poniżej 24 godzin (w tych landach, które dopuszczają taką możliwość) nie ma potrzeby elektronicznej rejestracji wjazdu. Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz, określić cel podróży lub zmniejszyć okres pobytu. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę?

  To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test.

 • Czy osoby zaszczepione/ozdrowieńcy muszą iśc na kwarantannę po wjeździe do Niemiec?

  Kwestia kwarantanny jest regulowana na poziomie krajów związkowych. Niektóre landy wprowadziły już przepisy zwalniające z kwarantanny osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień przeciwko koronawirusowi. Takie przepisy obowiązują (na 05.05.2021 r.) w Brandenburgii, Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Dolnej Saksonii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie.

  Od 9 maja 2021 r. (niedziela) we wszystkich krajach związkowych osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą udawać się na kwarantannę. Zwolnienie obowiązuje przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka (Polska do 08.05) oraz z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na dużą liczbę zachorowań (Polska od 09.05).

  Warunki dotyczące uznawalności szczepień:

  • 14 dni od podania ostatniej dawki;
  • szczepionka dopuszczona w UE;
  • zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

  Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której potwierdzono zachorowanie pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Osoba może korzystać ze zwolnienia z kwarantanny w okresie 28 dni po pozytywnym teście do 6 miesięcy. Wynik testu powinien być w jęz. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie; pozytywny wynik testu PCR z negatywnym wynikiem testu po zakończonej izolacji; zaświadczenie od lokalnego urzędu ds. zdrowia o przebytej kwarantannie w związku z zachorowaniem na COVID-19. Dokumenty mogą być w formie papierowej lub cyfrowej.

  Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców nie ma zastosowania przy wjeździe z obszaru mutacji.

 • Czy muszę wykonywać test przy wjeździe do Niemiec jeżeli jestem osobą zaszczepioną/ozdrowieńcem?

  Obowiązek wykonywania testów nakłada rozporządzenie federalne dot. wjazdu (niem. Coronavirus-Einreiseverordnung), które nie przewiduje na dzisiaj wyjątku dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie są wymienieni wśród osób zwolnionych z obowiązku wykonania testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru ryzyka. Aktualne rozporządzenie o wjeździe obowiązuje co najmniej do 12 maja 2021 r.

  Dlatego w zależności z jakiego obszaru ryzyka wjeżdżasz do Niemiec musisz wykonać test przed wjazdem lub możesz go wykonać również w przeciągu 48h po wjeździe do Niemiec.

  Przy wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka (Polska od 09.05) musisz wykonać test przed wjazdem lub w ciągu 48h od przekroczenia granicy .

  Przy wjeździe z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na dużą liczbę zachorowań (Polska do 08.05) musisz wykonać test najwcześniej 48h przed wjazdem.

  Pamiętaj, że dla określenia zasad wjazdu (m.in. wymogu posiadania negatywnego wyniku testu) do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd.

  Jeżeli test będzie negatywny, to nie będziesz musiał udać się na kwarantannę.

 • Będę jechać przez Niemcy przejazdem. Czy podlegam kwarantannie w Niemczech?

  Co do zasady nie. We wszystkich krajach związkowych osoby podróżujące w tranzycie (przejazdem), są zwolnione z kwarantanny. Podróż tranzytowa powinna się odbywać bez zbędnych postojów i noclegów. W przypadku podróży tranzytowej nie ma obowiązku wcześniejszej elektronicznej rejestracji wjazdu oraz posiadania negatywnego wyniku testu.

  Inaczej jest, gdy podróżujesz z obszarów ryzyka o szczególnie wysokim ryzyku zakażeń związanym z mutacjami lub z dużą liczbą zakażeń. W przypadku obszarów z mutacjami co do zasady tranzyt przez Niemcy do Polski jest niemożliwy.

  UWAGA! Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48h przed przylotem (niezależnie od miejsca wylotu). Sprawdź, czy wykonasz szybki test przed odlotem na lotnisku. Zaplanuj więcej czasu. Wymóg posiadania testu przy podróży lotniczej obowiązuje do 12 maja 2021 r. Informacje, jakie testy są akceptowane w Niemczech, znajdziesz w sekcji Testy i kwarantanna w Niemczech. Przy podróży tranzytowej, gdy wjazd do Niemiec odbywa się drogą lądową lub morską wymóg posiadania testu przed wjazdem zależy od poziomu ryzyka.

  ​​Więcej informacji w sekcji Tranzyt (przejazd) przez Niemcy.

 • źródło: www.bundesregierung.de, www.gov.pl

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

  Nauka języka niemieckiego? Babbel.com – wypróbuj przez 7 dni za darmo!

  195 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  195 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dawid

  W miejscu gdzie pracuje dzisiaj szef oświadczył że faktycznie było podejrzenie koronawirusa u jednego z pracowników, który wrócił kilka dni wcześniej ze strefy zagrożenia ale testu nie mial zrobionego, a że poczuł się lepiej to wrócił do pracy…. poza tym uznał że nawet jakby test wyszedł pozytywny to przez jednego chorego na “taką tam grypę” nie zamknie firmy bo musimy produkować.

  Karolina

  No i dobrze mówi

  Kamil

  No i bardzo mądry ten szef 😊 oby więcej takich ludzi jak on!

  JMikus

  Chciałbym mieć takiego szefa 🙂

  Daria

  A jak ktoś jest na kwarantannie w Polsce ktora się kończy w sobotę A w niedzielę wyjeżdża do Niemiec bo od poniedzialku do pracy A dziecko do szkoły czy kwarantanne też musi mieć ??

  darek

  podpinam sie do pytania

  Robert

  Kwarantanna 2 tyg w Niemczech

  Pendler

  Zaświadczenie z sanepidu w Polsce o odbytej kwarantannie ma nas zwalniać z kwarantanny w Niemczech

  Mateusz

  Pendler z kąd masz takie info?
  Bo jestem akurat w takiej sytuacji
  Czy Niemcy uznają Polską kwarantannę?

  Danek

  Jak uzyskałeś takie info ? Z jakiego Niemieckiego źródła ?

  garus.pawel@gmail.com

  Zaświadczenie że odbył do soboty w Polsce i nie musi w de

  Krzysztof

  A jak długo ten przepis ma obowiązywać. ? Od 10 kwietnia do? Jest jakaś data ze zniósł ten przepis? Może ktoś wie?

  Robert

  Do odwołania ,nie ma terminu końca

  Mariusz

  A co z tranzytem przez Niemcy muszę dostać się do Holandia, też podlegam kwarantannie.

  kama

  czytajcie ze zrozumieniem, wyraznie pisze , nie dotyczy tych którzy tranzytem jadą przez Niemcy

  robert

  napisano ” osoby, które przebywały poza granicami Niemiec nie dłużej niż 48 godzin, “, czyli , jeśli pojadę do np Holandii i wrócę tego samego dnia, to nie mam obowiązku kwarantanny ?

  Lukas

  Czyli osoby jadące do pracy sezonowej nie mają kwarantanny? Ale to musze miec jakies zaswiadczenie wjezdzajac do niemiec?

  michal

  Mam jechac do pracy na 2 tygodnie. Co wtedy z kwarantanna???

  MARCIN

  Czy ktoś się orientuję,jadąc do Polski na urlop pod koniec kwietnia,w PL kwarantanna,powrót do DE kwarantanna,czy potrzebuję jakieś dokumeny? Mam papier że pracuę i mogę się przemieszczać w miejscu zameldowania w moim landzie w DE.

  Lukas

  Jechalem do Polski i mialem dokument ze na magazynie spozywczym pracowalem i straz graniczna powiedziala mi ze ten dokument po prostu dla nich juz jest nie wazny i kwarantanna w Pl 2 tyg kontrol policji raz dziennie i aplikacja kwarantanna.

  Viola

  Czyli dalej nie wiadomo czy kierowca busa 9 osobowego może wjechać bez kwarantanny? Różnie można interpretować.

  Anna

  Czy kawarantanna dotyczy również osób pracujących w opiece

  Danek

  Czy ktoś ma potwierdzone info czy jeśli ktoś odbył kwarantannę w PL i jedzie do DE musi znowu siedzieć 14 dni ? Mi kończy się kwarantanna w piątek a w sobotę chce wracać do Niemiec.

  Olo

  Wszyscy 14 dni

  Jacek

  do 48h testy przed wjazdem po niemiecku lub angielsku pokazesz i kwarantanny miec nie bedziesz w przeciwnym wypadku TAK!!!

  Olo

  Budowlanka też ma kwarantannę

  Edyta

  witam jade po kogos odebrac go na parking do niemiec i zaraz wracamy , to jak mam sie odniesc do kwarantanny ? po powrocie dostaje w polsce tak ?

  Jacek

  NIE 100 % .

  Staniśław

  A jak jest przejazdem przez Niemcy w samochodzie osobowym bo mamy wyjerzdżać w cztery osoby czy to jest legalne

  Seba

  Stanisławie skonkretyzuj to pytanie bo jest niejasne… przejeżdżasz przez Niemcy i kogoś po drodze w Niemczech zabierasz ? i jak jest Twój cel podróży ?

  Lala

  Mam takie pytanie dlaczego niektóre osoby przejechały do Niemiec i mówią ze nikt ich nie sprawdzał i nie maja żadnej kwarantanny a wjechali już po 10 kwietnia kogo słuchać? Bo musze jechac do Niemiec a nie wiem w końcu czy będzie mnie tam obowiązywać 2 tygodniowa kwarantanna

  Jacek

  teraz tak od 24.10.2020 r.

  stanisław

  Jedziemy z Polski do Niemiec do pracy jako pracownicy sezonowi i będziemy jechali w cztery osoby samochodem osobowym

  Ewelina

  Mój mąż wyjeżdża19 kwietnia do Niemiec też musi mieć kwaratanne ? Pracuje w budownictwie

  Mateusz

  Wjechałem 13 do Niemiec nie zgłosiłem kwarantanny i 18 dostałem list ze zdj kiedy przekraczałem granice i ze od 18 mam kwarantannę oraz kara 2.800 € za obowiązkowe niezgłoszenie się na kwarantannę , na ta chwile mam jeszcze ponad tydzień na zapłatę i nie ma opcji obejście przepisu oraz siedzę 5 dzień w domu 😡
  To co piszą na różnych forach o karach się potwierdziło

  Ilona

  Nie wierzę.. Którą granicę przekraczałeś , miejscowość ? Może akurat aparat strzelił ci fotę za prędkość i oni sobie to poskładali..? Na jakich tablicach jechałeś i z jakiego landu jesteś ?

  Izabela

  Pracujesz jako kto i na jakich warunkach

  Ilona

  Ściema jak większość komentarzy tutaj, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Po co piszecie takie bzdury, żeby zrobić zamieszanie ???

  Tomek

  Dlaczego zdjęcia nie dałeś że masz do zapłacenia jakoś karę? A jakbyś busem jechał z przewoźnikiem to w jaki sposób niby byś miał mieć zrobione zdiecie? Pokaż zdiecie że masz karę do zapłacenia i nie siej glupot

  Agnieszka

  Niewiem co pijesz czy bierzesz ale odstaw To!!!
  Po co pisać takie kłamstwa???
  Zacznij pisać może bajki dla dzieci.

  Jacek

  musisz zaplacic nic nie wskurasz nie radze nie placic !!!! na adwokata szkoda kasy bo jawnie zlamales przepis ustawy !!!!!

  GOŚĆ 123

  A co w sytuacji jak jedziesz do pracy do Niemiec a nie masz żadnej umowy poświadczajacej zatrudnienie? Przekroczy się granicę?

  Luna

  Dołączam się do pytania

  Frutga

  Nikt nie sprawdza tak jak na polskim przejsciu, normalnie jedziesz

  Jacek

  TAK !

  Ania

  Witam, czy osoba pracujaca w Niemczech na umowe o prace tez podlega kwarantannie jak wroci z Polski?

  Jacek

  TAK !!!wczesniejnie od 24.10.20 TAK !!!

  Ania

  Witam
  czy jezeli pracuje w Niemczech i mam umowe to jak wracam z Polski obowiazuje mnie kwarantanna

  Monika

  Wjezdzajac do Niemiec wszyscy idą na kwarantanne nawet Niemcy ,oprócz kierowców,dyplomatów i sezonowych szparagi,truskawki itp. Obowiązuje do 4maja.

  JĘDZA

  Orientuje sie ktoś czy jadac do De do meza (dwa dni) obowiązuje mnie tam kwarantanna?

  Ilona

  Odwiedziny partnera plus pobyt do 5 dni – kwarantanna nie obowiązuje .

  JĘDZA

  Ale w Polsce juz obowiązuje?

  Ilona

  Niestety w Polsce nie… Tam dyktatura dla wszystkich bez wyjątku …

  Marcin

  Nie piszcie glupot,nie prawdy,proszę wejść na ambasade polski w De i przeczytać.

  JĘDZA

  Marcinie podaj link

  Jacek

  TAK !!

  Zosia

  Jak się zgłosić na ta kwarantannę w Niemczech jeśli ktoś nie umie języka można to zrobić przez emaila?

  Agusia

  No własnie tez jestem ciekawa ..

  Jacek

  NIE !!

  Gracjan Wolny

  Witam mam pytanie bo zaczyna wszystko być meczace. Mianowicie muszę pojechać do Polski biorąc urlop i przesiedziec tam ta kwarantannę. Po zakończeniu kwarantanny wracam do Niemiec a pracuje w Holandii czy wtedy też mnie kwarantanna kolejna obowiązuje?

  Jacek

  NIE !!! Poniewaz jediesz tranzytem lepiej jak bedziesz mial papier z holende3skiej firmy ze tam pracujesz !

  Olaf

  Jedziesz tranzytem-nie chorujesz.Zostajesz w.Niemczech jadąc z Polski-chorujesz.Ciekawi gakt,kto wymyśla te bzdury i ubolewać nad rozumem.tych,którzy dawają się nabierać na.tego typu brednie wyssane.z.palca i mające na.celu duskryminacje tylko okreslonuch grup ludzi,którzy z góry są skazani na.zastraszanie i nękanie.

  Arek

  Witam , Chciałbym pomóc tym którzy maja dylemat . Pojechałem do PL odbyłem kwarantane teraz wróćiłem do De i szukałem dokumentu jak w ogóle zgłosić sie na taka kwarantanne . Na infolini powiedziano mi ze kazdy musi zarejestrowac się kto przyjechał do De. W przeciwnym razie mozna dostac mandat , a jak słyszałem pare osób już dostało . Poniżej przesyłam Link do strony aby zgłosić sie na kwarantanne , To sie tyczy tylko Bawarii !! !!!! w tym formularzu opiszcie ze ktoś z was odbył kwarantanne w PL i na tej podstawie ktoś oceni czy musisz odbyc tutaj czy nie… Czytaj więcej »

  Jacek

   tools.rki.de  musisz poda kod poctowy tam gdzie przebywasz ,dostaniesz adres gdzie zglosisz sie na testy ,w AOK-a ni placisz !!!powodzenia

  Sebastian

  Witam, czy po wczorajszym posiedzeniu rządów landów, zapadła jakaś nowa decyzja odnośnie kwarantann? Czy nadal obowiązuje data do 3-go maja? Nigdzie nie mogę znależć info na ten temat, dzwoniłem do landtagu w Dusseldorfie, tam mi powiedzieli, że na chwiłe obecną tzn wczoraj godzina 18, do 3-go maja, ale czy będzie przedłużona to nie wiedzą. W Robert Koch Institut to w ogóle nic nie wiedzą. Jeśli Admin ma jakieś konkretne info z możliwością podania źródła to bardzo proszę o informację.

  Jacek

  3maja nic sie nie zmienilo

  Marcin

  Mam pytanko.
  Czy mogę wyjechać do Niemiec tylko aby skorzystać z tamtejszego lotniska?
  Od nas się nie da do UK dostać.

  Jacek

  TAK !

  Izabela

  Chce zapytać czy nie orjentujecie się czy jak bendzie wyglądało to w lipcu mieszkam w Polsce a mam chłopaka w Niemczech plany są na jego pobyt w Polsce na urlop 2020 w lipcu czy bendzie możliwy jak to wygląda czy zostanie wpuszczony czy kwarantanna bendzie potrzebna jak to wygląda na granicy a na lotnisku czy potrzeba jakies dokumenty poradźcie coś

  Mirek

  Proszę o informację . Czy muszę zgłosić się i odbyć kwarantanne gady powodem wjazdu do Niemiec jest powrót do miejsca zamieszkania z partnerką życiową . Nie jestem tam zameldowany . Czy trzeba ten fakt w jakiś sposób dokumentować ? Pracuję w Polsce . Do dnia wprowadzenia tego obowiązku praca umożliwiała mi przebywanie tydzień w Niemczech i tydzień w Polsce

  Marcin

  Witam. Jak z terminem kwarantanny dotyczacej Bremen ? Gdyz dzis mija termin podany w artykule powyzej. Jest przedluzona czy anulowana ?

  Grzegorz

  Kiedy pojawią się jakieś nowe informacje czy przedłużane będzie kwarantanna w landzie Nadrenia Północna Westfalia?

  Maa

  Na stronie http://www.land.nrw.de przedłużona do 30.05

  Artur

  Witam, a jak z kwarantanną w hesji obowiazuje do 10.05.2020 czy jest przedłużona?

  Pawel

  Pytanie i prozba czy. Ktos się. Orjentuje co do kewrantanny w hessji jest. Do10 maja czy cos się. Zmienilo. Prozba do. Moderatora tego. Forum jak beda jakieś. Woadomosci na temat kwatantanny pisz. Z gury dziękuję

  Adam

  Witam,

  Partnerka mieszkająca w Polsce planuje odwiedzić mnie w Niemczech, możecie doradzić jak to się odnosi to tego fragmentu z artykułu”kwarantanna nie dotyczy : odwiedziny partnera życiowego nie mieszkającego z podróżującą osobą” ? Czy musimy przechodzić kwarantanne w takim przypadku?

  Kasia

  Też mnie to interesuje,chciałabym męża odwiedzic.

  Gość666

  Witam czy ktoś się orientuję czy kierowca zawadowy jest również zwolniony z kwarantanny w Niemczech?

  Sebastian

  Witajcie ktoś ma może info czy nadal w dolnej saksoni będzie kwarantanna? Jak wygląda sytuacja po powrocie do Polski czytałem, że na granicy pokazuje się umowę o pracę i brak kwarantanny w Polsce. Pozdrawiam

  Artek

  Berlin przedłużył do 05 czerwca informacje z gov.pl

  Artek

  Brandenburgia 5 czerwiec

  Pawel

  Admin mam pytanie hesja do 10 maja to jest pewne na 100 proceprocent to w poniedzialek bez zadnych obaw mozna jechac. Prywatnym samochodem dzieki za odpowiedz

  Vanders

  Witam
  Jak w schlezwig holsten kwarantanna do odwołania. Czy jeśli w całych Niemcach zniosą jest możliwe że tam posoztanie?
  Pytanie drugie niektóre landy znadzaja się na 72 h poza granicami czy możecie się dowiedzieć na ile godzin pozwala s-h?

  Piotrr

  sh i hamburg 48h

  Ania

  A czy gdy wrócę do DE po 46 godzinach to czy muszę się gdzieś zgłaszać tutaj w DE do sanepidu czy ośrodka zdrowia? Jak w ogóle ustalane jest to, czy faktycznie byłam do 48 godzin?

  gosc

  Hesja do 05.06 info pewne za strona Ministerum Hessen

  Ania

  Ok, czyli jeśli wróciłam po 46 godzinach do DE to nie musze sie nigdzie zglaszac?

  Radosław

  czy wiadomo kiedy w bayernie zniosą całkowicie kwarantanne ?

  Beata

  Witam i ja mam Problem mieszkam w niemczech Mama moja jest zemna w de od zeszlego roku poniewaz nie jest w stanie sama funkcjonowac ,w pl mamy sprawe o ubezwlasnowolnienie 26.05 i nie wiem czy moge jechac do pl na sprawe ba 5 dni i powrut do de mame mialam zameldowac u ciebie w de ,ostatni raus bylismy w pl w lutym tego roku bo jezdzilismy z mama co dwa miesiaca na kontrolna wizyte do lekarza i po leki

  Grzechu

  wiadomo cos jak w mecklenburg vorpommen?

  Marcin

  Wiadomo do kiedy w Dolnej Saksonii będzie przedłużenie kwarantanny?

  pawel

  mam pytanie do admina majac firme samo zadrudnienie w polsce to jak wyglada kwaranatanna w de musze odbyc kwarantanne czy nie

  Sara

  Czyli jak u mnie jest kwarantanna do 10 maja (do dziś) i tego nie przedłuża to na spokojnie mogę jechać do polski ?

  Marcin

  Na 100% przedłużą, wszystkie landy już przedłużyły tylko kwestia do kiedy

  Sara

  A na terenie Niemiec nie ma czegoś takiego ze przygraniczni za okazaniem umowy mogą wjechać do Niemiec ? Tak jak jest w PL?

  Sebastian

  Z jakiego źródła są te informacje? Jako jedyna strona piszecie do 5czerwca w Hessen

  Sebastian

  Ok dzięki, czyli jak będę chciał jutro wyjechać do pracy tam (mam gewerbe) to kwarantanna musi być?

  Żaneta

  Z jakiej strony wiadomości na temat kwarantanny z regionu Bawarii ?

  KKK

  Co z Dolna Saksonią ???

  Mario

  Z jakiego źródła info na temat Dln. Saksonii?

  Kika

  A ja dzwoniłam do Konsulatu Polskiego w Hamburgu i jak narazie informacji o przedłużeniu kwarantanny w Dolnej Saksonii nie maja – Pani z sekretariatu ma mi dać znać jeśli znajdzie oficjalne potwierdzenie przedłużenia kwarantanny

  Kika

  Faktycznie przedłużono kwarantannę w Dolnej Saksonii (Pani z Konsulatu oddzwoniła wczoraj z taka informacja) To jest wiadomość z wczoraj.
  Zas dziś uslyszałam informacje ze sąd wydał zakaz kwarantanny w Dolnej Saksonii po powrocie z zagranicy. Proszę sprawdźcie ta informacje.

  Józek

  Skąd informacje o Dolnej Saksoni?

  Katarzyna

  Czy o płn Westfalii coś wiadomo

  Katarzyna

  Co z płn Westfalia na stronie gov kwarantanna do 10.05 u was info że 30.05

  Katarzyna

  A z jakiej strony macie oficjalne info, szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje

  Katarzyna

  Skąd info o płn Westfalii szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje. A ja nie mogę nic potwierdzonego znaleźć

  Simon

  Witam,
  Dane te są już przedłużeniem początkowego założenia zniesienia kwarantanny z Polską?
  Czas liczy się od momentu kontroli na granicy (czas wolny) powrót na przejście graniczne przed upływem 48h lub 72h Co jeśli takowej kontroli nie będzie na granicy w stronę Niemiec? Jak mogę udowodnić, że przejechałem w tym czasie?

  188,242FaniLubię
  5,205ObserwującyObserwuj

  Na start w Niemczech

  195
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x