Kwarantanna w Niemczech: Aktualne regulacje w poszczególnych landach!

Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Mimo dotychczasowych ograniczeń sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Dlatego władze niemieckie ogłosiły przedłużenie obowiązujących ograniczeń w życiu publicznym oraz zaostrzenie regulacji dotyczących kontaktów prywatnych. Nowe, dodatkowe ograniczenia będą trwały co najmniej do 7 marca 2021 r. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.

Za szczegółowe przepisy prawne, które wprowadzają dodatkowe ograniczenia odpowiadają rządy krajów związkowych. Dlatego w cześci z nich dodatkowe ograniczenia mogą się nieznacznie różnić. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów – niem. Landkreis, miast – niem. Stadt).

Oprócz tego odsyłamy do artykułu, gdzie szczegółowo zostały opisane poszczególne obostrzenia w Niemczech z podziałem na poszczególne kraje związkowe: Lockdown w Niemczech.

Koronawirus w Niemczech - Kwarantanna, testy i odpowiedzi na najważniejsze pytania:

 • Lockdown w Niemczech - podstawowe informacje

  Instytut Roberta Kocha oraz władze niemieckie apelują o graniczenie kontaktów międzyludzkich oraz opuszczanie mieszkań tylko gdy jest to niezbędne.

  Obostrzenia w kontaktach społecznych

  Co najmniej do 7 marca 2021 r. kontakty są dozwolone w gronie nie większym niż jedno gospodarstwa domowego + jedna dodatkowa osoba spoza gospodarstwa domowego.

  WAŻNE! Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń mogą różnić się w zależności od kraju związkowego. Ponadto, mogą się one różnić dodatkowo na poziomie lokalnym. Na tych obszarach, gdzie odnotowano wysoki wskaźnik zakażeń (powyżej 200 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni) wprowadzane są ograniczenia w opuszczaniu mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych.

  W Niemczech to landy są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i regulacje dot. ograniczeń w życiu społecznym. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych oraz władz lokalnych (np. powiatów – niem. Landkreis, miast – niem. Stadt).

  Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

  • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;
  • obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;
  • w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających. Pracodawcy będą zobowiązani do umożliwiania pracy zdalnej w tych przypadkach gdy jest to możliwe;
  • kontakty z innymi osobami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania są dopuszczone w gronie jednego gospodarstwa domowego + jedna dodatkowa osoba spoza gospodarstwa domowego. Również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp;;
  • ograniczone podróży prywatnych: hotele nie będą przyjmowały turystów;
  • zamknięte zostaną szkoły i przedszkola. W sytuacji, gdy rodzice nie będą mogli zająć się dziećmi, ma zostać zapewniona opieka zastępcza. Decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów podejmują kraje związkowe;
  • zamknięte pozostaną restauracje, bary i kawiarnie: istnieje możliwość zamawiania posiłków na wynos;
  • zamknięte pozostaną punkty usługowe. Dozwolone jest świadczenie usług niezbędnych dla zdrowia. Od 1 marca 2021 r. otwarte zostaną salony fryzjerskie;
  • zamknięte pozostaną sklepy, które nie prowadzą sprzedaży produktów niezbędnych. Sprzedaż produktów nieżywnościowych w sklepach spożywczych może zostać dodatkowo ograniczona. Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze (supermarkety), drogerie, poczta, banki;
  • ograniczenie możliwości spędzania czasu wolnego: zamknięte teatry, filharmonie, opery, targi, kina, miejsca do uprawiania sportu amatorskiego, studia fitness itp.;
  • nabożeństwa będą się odbywać w reżimie sanitarnym. Może zostać wprowadzona obowiązkowa, wcześniejsza rejestracja uczestników;
  • na obszarach z dużą liczbą zakażeń (pow. 200 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni) wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się nie dalej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Dalsza podróż będzie możliwa przy posiadaniu ważnego powodu. Ponadto możliwe są dodatkowe ograniczenia nakładane przez powiaty np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Jednodniowe wycieczki turystyczne nie są uznawane za ważny powód. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.
   • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
   • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
   • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki;
   • uprawianie sportu na świeżym powietrzu w okolicy miejsca zamieszkania (do 15 km).
    Jeżeli na danym obszarze zostało wprowadzone ograniczenie opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko, gdy jest to konieczne. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu.
  • zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
  • ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych;
  • duże wydarzenia są odwołane. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby;
  • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

  Apelujemy o aktualne śledzenie bieżących informacji w lokalnych mediach oraz stosowanie się do przepisów niemieckich władz. Adresy stron internetowych poszczególnych krajów związkowych zawierające o szczegółowych ograniczeniach w danych landach dostępne są w sekcji: Informacje krajów związkowych.

 • Obowiązek zakrywania ust i nosa

  Wszystkie kraje związkowe wprowadziły obowiązek zakrywania ust i nosa w komunikacji publicznej oraz podczas robienia zakupów. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast). W powiatach, gdzie odnotowano bardzo wysoki wzrost zachorowań, nakaz zakrywania ust i nosa może dotyczyć całej przestrzeni publicznej. Należy stosować się do umieszczanych informacji oraz śledzić ogłoszenia w lokalnych mediach.

  WAŻNE! Podczas robienia zakupów oraz korzystania z komunikacji miejskiej należy korzystać z maseczek medycznych (tj. maseczek operacyjnych, z filtrem FFP2 lub KN95). Maski materiałowe nie będą uznawane. W Bawarii dopuszczalne są tylko maseczki z filtrem FFP2.

  ​​​​Większość krajów związkowych nie uznaje przyłbic, jako skutecznego zakrycia ust i nosa. W przypadku przebywania w miejscu, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczki bez jej posiadania należy liczyć się z mandatem. Kwota mandatu jest zależna od regulacji danego kraju związkowego.

  WAŻNE! W samochodzie powinny znajdować się osoby z jednego gospodarstwa domowego lub ewentualnie 1 dodatkowa osoba. Podczas podróży samochodem przez Niemcy kierowca nie powinien mieć nałożonej maseczki. Twarz kierowcy musi być rozpoznawalna. Jeżeli w pojeździe znajdują się osoby z innego gospodarstwa domowego, zaleca się aby pozostałe osoby zakrywały usta i nos.

 • Ograniczenia w podróżowaniu po Niemczech

  Władze niemieckie apelują o ograniczenie podróży do niezbędnych oraz ograniczenie jednodniowych wycieczek turystycznych do okolic miejsca zamieszkania.

  Na tych obszarach, gdzie odnotowano wysoki wskaźnik zachorowań (powyżej 200 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni) wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się nie dalej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Ponadto możliwe są dodatkowe ograniczenia nakładane przez powiaty np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu lub/i w godzinach nocnych. Jednodniowe wycieczki turystyczne nie są uznawane za ważny powód.

  Hotele i inne miejsca noclegowe nie będą przyjmować turystów co najmniej do 7 marca 2021 r. Dotyczy to zarówno turystów z Niemiec, jak i z innych krajów. W przypadku koniecznej podróży służbowej nocleg jest dopuszczalny. Należy wcześniej skontaktować się z hotelem.

  Niektóre kraje związkowe (np. Meklemburgia – Pomorze Przednie) wprowadziły ograniczenia w podróżach na ich teren również również z krajowych obszarów podwyższonego ryzyka. Nie jest wtedy możliwy wjazd w celu turystycznym np. na jeden dzień. Podstawą uznania danego powiatu lub dzielnicy miasta za krajowy obszar podwyższonego ryzyka jest wskaźnik przekracząjący 50 zakażeń na 100 tys. osób w przeciągu 7 dni. Informacje na temat powiatów o najwyższych wskaźnikach są dostępne w codziennych raportach sytuacyjnych Instytutu Roberta Kocha.

 • Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Niemczech

  Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Niemczech dostępne są też na stronach:

  Federalne Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię na temat koronawirusa pod numerem telefonu: +49 (0) 30 34 64 65 100.

  Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Pełnomoczniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

 • Kontrole graniczne

  Przez cały czas obowiązywania obostrzeń władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Kontrole przy granicy z Polską mają charakter wyrywkowy.

  Regularne kontrole graniczne są prowadzone na granicach zewnętrznych tj. w portach morskich oraz lotniczych przy wjeździe do Niemiec spoza strefy Schengen.

  14 lutego 2021 r. wprowadzono tymczasowe kontrole graniczne z Czechami i Tyrolem (Austria). Występują ograniczenia we wjeździe do Niemiec. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 • Wjazd (przyjazd) do Niemiec

  Wjazd z terenu UE, strefy Schengen i krajów trzecich na liście pozytywnej

  Wjazd do Niemiec z terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich na tzw. liście pozytywnej nie wymaga posiadania ważnego powodu. Należy jednak przestrzegać przepisów dot. przyjazdu z obszarów ryzyka i liczyć się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonania testu na obecność koronawirusa i przebywania w 10-dniowej kwarantannie.

  W przypadku kontroli granicznej przy wjeździe do Niemiecz obszaru ryzyka, funkcjonariusz graniczny lub przewoźnik może wymagać potwierdzenia dokonania zgłoszenia wjazdu przez stronę www.einreiseandmeldung.de.

  Od 14 lutego 2021 r. wprowadzono kontrole graniczne na granicy z Czechami i Tyrolem (Austria). Występują ograniczenia we wjeździe do Niemiec. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  Wjazd spoza terenu UE, strefy Schengen lub krajów trzecich na liście pozytywnej

  Wjazd do Niemiec spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich (nie dotyczy krajów na tzw. liście pozytywnej) wymaga posiadania ważnego powodu.

  Do ważnych powodów należą m. in. odwiedziny najbliższej rodziny, powrót do stałego miejsca zamieszkania lub tranzyt przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Funkcjonariusz graniczny może wymagać dokumentów potwierdzających ważny powód wjazdu do Niemiec.

  Więcej informacji na temat ograniczeń we wjeździe spoza terenu UE oraz strefy Schengen można znaleźć na stronie Policji Federalnej po niemiecku oraz na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny po niemiecku i po angielsku.

  Obszary ryzyka

  Przed przyjazdem do Niemiec należy sprawdzić, czy nie podróżujemy z obszaru ryzyka. Władze niemieckie podejmują decyzję o uznaniu danego terytorium za obszar ryzyka po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Wyróżniane są trzy kategorie:

  • obszary podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiete);
  • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa (niem. Virusvarianten-Gebiete);
  • obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (niem. Hochinzidenzgebiete).

  Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka

  Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. Dlatego przy podróży do Niemiec z Polski należy liczyć się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonania testu na obecność koronawirusa i przebywania w 10-dniowej kwarantannie.

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe;
  3. Odbycie 10-dniowej kwarantanny.

  Informacje o wyjątkach od obowiązku rejestracji znajdziesz poniżej. Informacje o wyjątkach z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny znajdziesz w sekcji Testy i kwarantanna.

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń

  Obszary pozwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń (na 24.01.2021 r.): Albania, Andora, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Iran, Izrael, Kolumbia, Kosowo, Liban, Litwa,Łotwa, Meksyk, Macedonia Północna, Autonomia Palestyńska, Panama, Portugalia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, USA i ZEA. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem;
  3. Kwarantanna wg przepisów landowych.

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa

  Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa

  Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa (na 18.02.2021 r.): większość Tyrolu (Austria), Botswana, Brazylia, Czechy, Eswatini, Irlandia, Lesotho, Malawi, Mozambik, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  WAŻNE! Występują ograniczenia w grupach osób uprawnionych do wjazdu do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa. Od 30 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia przewóz osób do Niemiec jest dostępny co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech. Przepisy obowiązują co najmniej do 17 marca 2021 r.

  Jeżeli mieszkasz na stałe w Niemczech i wracasz do Niemiec z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa, to za potwierdzenie zamieszkania może służyć zaświadczenie o zameldowaniu (niem. Meldebescheinigung).

  14 lutego 2021 r. wprowadzono kontrole graniczne z Czechami i Tyrolem (Austria). Występują ograniczenia we wjeździe do Niemiec. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

  1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
  2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem;
  3. Kwarantanna wg przepisów landowych.

   

 • Zgłoszenie wjazdu do Niemiec

  Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na portalu www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w jęz. polskim. Dane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Do działań urzędów ds. zdrowia należy sprawdzanie, czy osoba która wjechała do Niemiec, przestrzega przepisów dot. obowiązku wykonania testu i 10-dniowej kwarantanny.

  Zgłoszenie wjazdu do Niemiec NIE dotyczy tylko tych osób, które:

  • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie;
  • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
  • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
  • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

  Wszystkie inne osoby powinny zgłaszać swój wjazd do Niemiec. Dotyczy to też osób, które są zwolnione z 10-dniowej kwarantanny na podstawie przepisów krajów związkowych, ale przyjeżdżają do Niemiec lub znajdowały się w okresie podwyższonego ryzyka powyżej 24h. Na podstawie przekazanych danych urząd ds. zdrowia ma możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą, która wjechała do Niemiec. Do działań urzędów ds. zdrowia należy sprawdzanie, czy osoby, które korzystają z określonych wyjątków z kwarantanny są do tego rzeczywiście uprawnione.

  W przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  W przypadku podróży z obszaru  o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń nie obowiązuje wyjątek dot. zwolnienia z rejestracji osób przewożących ludzi, towary lub dobra (tj. kierowcy zawodowi i pracownicy firm transportowych).

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa rejestracja wjazdu jest obowiązkowa dla wszystkich podróżujących.

 • Testy dla wjeżdżających do Niemiec

  Osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka i podlegające 10-dniowej kwarantannie są zobowiązane do wykonania testu przy wjeździe do Niemiec. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po wjeździe. W przypadku gdy test jest wykonywany w Niemczech, to wynik testu powinien być uzyskany nie później niż 48h po wjeździe do Niemiec. Poszczególne landy mogą wprowadzać inne ograniczenia dotyczące okresu, w jakim powinien być wykonany test. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 r. życia. Więcej informacji w sekcji na temat poszczególnych landów.

  Z wykonania testu przy wjeździe są zwolnione TYLKO te grupy osób, które są zwolnione z kwarantanny na podstawie odpowiednich przepisów landowych i zwolnienie z kwarantanny nie jest powiązane z posiadaniem negatywnego wyniku testu wykonanego przed wjazdem.

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.

  Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. W tym przypadku istnieją jednak zwolnienia z wykonywania testu przed wjazdem dla osób: przejeżdżających przez taki obszar bez postoju; przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie; przewożących zawodowo osoby, towary i dobra przy pobycie w danym obszarze lub w Niemczech do 72h; posiadających zgodę właściwego urzędu ds. zdrowia ze względu na ważny powód wjazdu.

  Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli.

 • Mały ruch przygraniczny z Polską

  W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Wjazd do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

 • Tranzyt (przejazd) przez Niemcy

  Obszary ryzyka

  Przed tranzytem przez Niemcy należy sprawdzić, czy nie podróżujemy z obszaru ryzyka. Władze niemieckie podejmują decyzję o uznaniu danego terytorium za obszar ryzyka po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Wyróżniane są trzy obszary ryzyka:

  • obszar podwyższonego ryzyka;
  • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa;
  • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń.

  Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  Tranzyt

  Władze niemieckie uznają za podróż tranzytową m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku, przypłynięcie statkiem i udanie się w dalszą podróż drogą lądową, wylądowanie na lotnisku i udanie się w dalszą podróż drogą lądową.

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa obowiązują znaczące ograniczenia w tranzycie przez Niemcy. Więcej informacji poniżej.

  W dalszą podróż należy udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Podczas tranzytu należy stosować się do ograniczeń funkcjonujących w Niemczech np. w samochodzie może się znajdować jedno gospodarstwo domowe + jedna dodatkowa osoba. Nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno korzystać się z noclegów. Do co najmniej 7 marca 2021 r. hotele nie przyjmują turystów. Więcej informacji o obostrzeniach w Niemczech w sekcji Podstawowe informacje.

  Tranzyt przez Niemcy z obszaru podwyższonego ryzyka oraz z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń

  Tranzyt jest możliwy bez elektronicznej rejestracji wjazdu i bez posiadania negatywnego wyniku testu. Aktualna lista dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha.

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń, zalecamy wcześniejszy kontakt z linią lotniczą w celu ustalenia czy przy wejściu na pokład będzie wymagane okazanie negatywnego wyniku testu. Taki wymóg mogą stawiać linie lotnicze w szczególności w tych sytuacjach, gdy portem docelowym są Niemcy, a dalszy tranzyt do Polski planowany jest drogą lądową.

 • Kwarantanna i testy w Niemczech - podstawowe informacje

  Jeżeli przyjeżdżasz z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec

  1. Ustal z jakiego obszaru ryzyka wjeżdżasz do Niemiec. 
   Instytut Roberta Kocha wyróżnia trzy obszary ryzyka: obszar podwyższonego ryzyka, obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń, obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.
   Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.
  2. Ustal do jakiego kraju związkowego w Niemczech jedziesz.
   ​​​​W Niemczech jest 16 krajów związkowych (landów) i to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny.
  3. ​​​​Zapoznaj się z regułami dotyczącymi kwarantanny w docelowym landzie. 
   Informacje o ogólnych zasadach kwarantanny w Niemczech znajdziesz poniżej. W Nadrenii – Północnej Westfalii nie obowiązują ogólne zasady kwarantanny po przyjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka, jednak obowiązuje nakaz przedłożenia negatywnego wyniku testu oraz rejestracji wjazdu. W pozostałych landach obowiązują ogólne zasady kwarantanny, jednak w niektórych landach występują różnice w odniesieniu do grup osób zwolnionych z kwarantanny.
  4. Sprawdź czy podczas przyjazdu do Niemiec musisz wykonać test na koronawirusa. 
   Z wykonania testu przy wjeździe są zwolnione tylko te grupy osób, które są zwolnione z kwarantanny na podstawie przepisów landowych i do zwolnienia z kwarantanny nie jest wymagane posiadanie negatywnego wyniku testu.
  5. Zarejestruj swój wjazd do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de
   Dane podane podczas rejestracji zostaną przekazane automatycznie do właściwego urzędu ds. zdrowia. Elektroniczna rejestracja wjazdu NIE dotyczy tylko tych osób, które:

   • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie,
   • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
   • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin,
   • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).
    ​Wszystkie inne osoby są zobowiązane do dokonywawania elektronicznej rejestracji wjazdu do Niemiec. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli. W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami zwolnienia nie obowiązują.
  6. Stosuj się do zaleceń i ograniczeń wprowadzonych przez kraje związkowe oraz władze lokalne, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  7. Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.
   Infolinia lekarska w Niemczech: 116 117.

 • Kwarantanna w Niemczech - ogólne zasady

  Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze ryzyka. Pamiętaj, o obowiązku elektronicznej rejestracji wjazdu oraz wykonania testu 48h przed wjazdem lub uzyskania takiego wyniku do 48h po wjeździe.

  Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na kwarantannę podanego w elektronicznej rejestracji wjazdu (www.einreiseanmeldung.de) oraz unikać kontaktu z osobami trzecimi. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego, jak i opuszczanie mieszkania (nie dotyczy podróży na wykonanie testu).

  Kwarantanna dotyczy osoby przyjeżdżającej z obszaru podwyższonego ryzyka, jednak należy unikać kontaktu z innymi domownikami (np. osobny pokój).

  Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

  Skrócenie kwarantanny

  Istnieje możliwośc skrócenia 10-dniowej kwarantanny, gdy po 5 dniach uzyskasz drugi negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jeżeli wykonujesz pierwszy test dopiero po przyjeździe do Niemiec, to skontaktuj się z urzędem ds. zdrowia, w którym dniu możesz wykonać drugi test, który zwolni z dalszej kwarantanny. Od 16 grudnia 2020 r. testy dla osób wracających z obszarów ryzyka są płatne. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

 • Kwarantanna w Niemczech - wyjątki

  Pamiętaj, że prawnie wiążące są przepisy poszczególnych landów i niektóre z nich w swoich rozporządzeniach odstępstwa w stosunku do ogólnych zasad, w szczególności jeżeli chodzi o grupy osób wyłączone z obowiązku odbywania kwarantanny po wjeździe do Niemiec.

  W Nadrenii – Północnej Westfalii nie obowiązują ogólne zasady kwarantanny po przyjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka, jednak obowiązuje nakaz przedłożenia negatywnego wyniku testu oraz rejestracji wjazdu.

  Według ogólnych zasad przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

  • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
  • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
  • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin:
   • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
   • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
    • pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
    • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;
    • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
  • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły oraz negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin przed wjazdem:
   • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
   • osoby pracujące w służbie zdrowia;
   • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
   • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego najwcześniej 48 godzin przed wjazdem:
   • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
    • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
    • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
    • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
    • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
   • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
   • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
  • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
  • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
  • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

  Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

 • Kwarantanna w Niemczech - informacje poszczególnych landów

  Badenia-Wirtembergia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z dodatkowym zwolnieniem. W Badenii-Wirtembergii zwolnione z kwarantanny dodatkowo są osoby, które przebyły COVID-19 w okresie 6 miesięcy – 21 dni przed przyjazdem na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz wyniku testu potwierdzającego zachorowanie.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Bawaria

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkami. WYJĄTKI! Od 09.12.2020 r. nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.). W Bawarii obowiązują przepisy, które dopuszczają odwiedziny bez kwarantanny do 72 godzin rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa (a nie jak w ogólnych zasadach kwarantanny tylko pierwszego stopnia).

  WAŻNE! Od 18 stycznia 2021 r. wejdzie w życie obowiązek noszenia maski FFP2 w sklepach i miejskiej komunikacji publicznej, a pracownicy transgraniczni będą musili wykonywać test na obecność koronawirusa.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Berlin

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkiem. WYJĄTEK! W Berlinie nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz.

  Treść rozporządzenia w języku polskim.

  W przypadku przyjazdu do Berlina z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa kwarantanna trwa 14 dni i co do zasady nie obowiązują zwolnienia z kwarantanny.

  Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Berlinie.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Brandenburgia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkami. WYJĄTKI! W Brandenburgii nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz. Osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Brandenburgii do 5 dni są zwolninie z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Brema

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Dolna Saksonia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkiem. WYJĄTEK! Na terenie Dolnej Saksonii od 23 grudnia 2020 r. zniesiona została możliwość zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób odwiedzających rodzinę pierwszego stopnia przy pobycie do 72 godzin. Zamiast tego wprowadzona zostanie nowy wyjątek, zgodnie z którym z kwarantanny mogą być zwolnione osoby mieszkające i pracujące w Dolnej Saksonii wracające z odwiedzin rodziny pierwszego stopnia, małżonka lub partnera za granicą. Powrót do pracy możliwy jest po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa, który powinien zlecić pracodawca.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Hamburg

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. UWAGA! Zwolnienie z kwarantanny możliwe jest wyłącznie na podstawie testu PCR wykonanego najwcześniej piątego dnia po przyjeździe, testy antygenowe nie są w tym przypadku akceptowane.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Hesja

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Meklemburgia-Pomorze Przednie

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny, jednak występują znaczące różnice w stosunku do listy osób zwolnionych z kwarantanny. Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.) lub w przypadku odwiedzin najbliższej rodziny w Polsce do 72 godz. W przypadku odwiedzin rodziny z Polski w MV z obowiązkowej kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego 48 godz. przed wjazdem. Pracownicy transgraniczni podróżujący regularnie powinni co najmniej raz w tygodniu wykonywać test na obecność koronariwusa (test musi być wykonany nie później niż 4 dni przed wjazdem) oraz składać oświadczenia pracodawcy o braku występowania symptomów zachorowania na COVID-19.

  Od 10 stycznia 2021 r. kwarantanna dotyczy również tych osób, które wracają do MV po pobycie turystycznym w powiatach na terenie Niemiec, w których odnotowano powyżej 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni. ​​​Nie dotyczy to podróży służbowych, podróży w celu odwiedzin najbliższej rodziny (niem. Kernfamilie), wykonywania prawa do opieki nad osobami pod kuratelą lub pobytu w innym miejscu zamieszkania.

  Więcej informacji na temat zasad wjazdu do tego landu w sekcji Meklemburgia – Pomorze Przednie.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Nadrenia Północna-Westfalia

  WAŻNE! W Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) od 5 stycznia 2021 roku wszystkich wjeżdżających obowiązuje 10-dniowa kwarantanna LUB przedłożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (szybki test PoC/Schnelltest PoC lub PCR w języku niemieckim/angielskim) wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do NRW lub bezzwłoczne wykonanie testu w NRW – jednakże nie później niż w okresie 24h od przyjazdu do NRW. Do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu należy przebywać w kwarantannie. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Nadrenia-Palatynat

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Kraj Saary

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Saksonia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny z wyjątkami. WYJĄTKI! Zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny podlegają osoby, których pobyt w Saksonii lub w kraju graniczącym z Niemcami wynosi do 12 godzin (a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin). Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego. Osoby, które wjeżdżają na teren Saksonii lub na obszar podwyższonego ryzyka w pilnych celach zawodowych lub kształcenia nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt nie przekracza 72 godzin (a nie jak w zasadach ogólnych do 5 dni).

  WAŻNE! Osoby niekorzystające ze zwolnień z kwarantanny na podstawie rozporządzenia landowego są zobowiązane do przedstawienia urzędowi ds. zdrowia negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem lub do wykonania testu bezpośrednio po wjeździe do Saksonii i odbycia 10-dniowej kwarantanny.

  WAŻNE! Od 18 stycznia 2021 r. pracownicy transgraniczni będą musili wykonać test na obecność koronawirusa jeden raz w tygodniu. Polskie testy bedą uznawane. Więcej informacji na stronie rządu Saksonii.

  Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Saksonia-Anhalt

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Wyjątki od kwarantanny nie dotyczą osób wjeżdżających z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

  ​​​​Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii-Anhalt.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Szlezwik-Holsztyn

  UWAGA! Od 25.01.2021 obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających trwa 14 dni i nie może być przerwana negatywnym wynikiem testu.

  Utrzymana została większość wyłączeń zgodnie z ogólnymi zasadami kwarantanny. WYJĄTKI! Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii. Pracownicy transgraniczni podróżujący do strefy ryzyka regularnie co najmniej raz w tygodniu zostali zobowiązaniu do posiadania negatywnych wyników testów.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Turyngia

  UWAGA! Od 03.02.2021 obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających trwa 14 dni i nie może być przerwana negatywnym wynikiem testu.

  Utrzymane zostały zwolnienia zgodnie z ogólnymi zasady kwarantanny. Wyjątki od kwarantanny nie dotyczą osób wjeżdżających z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

 • Kwestie pracownicze w Niemczech w czasie pandemii koronawirusa

  Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, informacje w języku polskim o przysługujących prawach (w tym prawach pracowniczych) znajdziesz na stronach:

  Informacje na temat praw pracowniczych można też znaleźć na stronie programu Uczciwa mobilność – Faire Mobilität ​​​​​​lub w związkach zawodowych.

  Oddział związku zawodowego DGB w Saksonii prowadzi poradnictwo dla pracowników transgranicznych w języku polskim.

 • Pytania i odpowiedzi

  UWAGA! Najczęstsze pytania i odpowiedzi w przypadku podróży do Meklemburgii – Pomorza Przedniego znajdziesz niżej.

  W Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) od 5 stycznia 2021 roku wszystkich wjeżdżających obowiązuje 10-dniowa kwarantanna LUB przedłożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (szybki test PoC/Schnelltest PoC lub PCR w języku niemieckim/angielskim) wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do NRW lub bezzwłoczne wykonanie testu w NRW – jednakże nie później niż w okresie 24h od przyjazdu do NRW. Do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu należy przebywać w kwarantannie. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

  Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą pozostałych landów. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech.

  Czy muszę rejestrować swój wjazd do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de

  Tak, ale możesz być zwolniony z rejestracji pod pewnymi warunkami.

  Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec, która przebywała w obszarze podwyższonego ryzyka 10 dni przed wjazdem do Niemiec, powinna elektronicznie zgłosić swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Dane podane podczas rejestracji zostaną przekazane automatycznie do właściwego urzędu ds. zdrowia.

  Elektroniczna rejestracja podróżnych NIE dotyczy tylko tych osób, które:

  • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie,
  • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
  • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin,
  • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

  Wszystkie inne osoby powinny elektronicznie rejestrować swój wjazd do Niemiec. Dotyczy to też osób, które są zwolnione z kwarantanny na podstawie przepisów landowych (np. odwiedziny najbliższej rodziny do 72 godz. lub pilny wjazd służbowy do Niemiec). Do działań urzędów ds. zdrowia należy sprawdzanie, czy osoby, które korzystają z określonych wyjątków od obowiązku kwarantanny, są rzeczywiście do tego uprawnione. Na podstawie przekazanych danych urząd ds. zdrowia ma możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą, która wjechała do Niemiec i ma możliwość sprawdzenia, czy dana osoba przebywa na kwarantannie lub skorzystała ze zwolnienia z kwarantanny na podstawie odpowiednich przepisów landowych.

  Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli. Tylko w przypadku problemów technicznych można korzystać z zastępczych, papierowych kart lokalizacji podróżnych, które należy przekazać przewoźnikowi lub podczas kontroli granicznej.

  W przypadku podróży z obszaru  o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń nie obowiązuje wyjątek dot. zwolnienia z rejestracji osób przewożących ludzi, towary lub dobra (tj. kierowcy zawodowi i pracownicy firm transportowych).

  W przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa nie obowiązują wyjątki od obowiązku wypełniania elektronicznej rejestracji.

  Więcej informacji o elektronicznej rejestracji można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

  Czy muszę wykonać test przy wjeździe do Niemiec z Polski, jeżeli chcę odbyć kwarantannę? 

  Tak. Osoby przyjeżdżające do Niemiec z  Polski (tj. obszaru podwyższonego ryzyka) i podlegające 10-dniowej kwarantannie są zobowiązane do wykonania testu przy wjeździe do Niemiec.

  Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po wjeździe. W przypadku gdy test jest wykonywany w Niemczech, to wynik testu powinien być uzyskany nie później niż 48h po wjeździe do Niemiec. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 r. życia. Poszczególne landy mogą wprowadzać inne ograniczenia dotyczące okresu, w jakim powinien być wykonany test, jednak co do zasady jest to 48h przed wjazdem.

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.

  Czy uzyskanie negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec zwalnia z kwarantanny? 

  Nie. Z 10-dniowej kwarantanny można być tylko zwolnionym, jeżeli przepisy landowe przewidują takie zwolnienie.

  Z 10-dniowej kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego po 5 dniach. Drugi test jest dobrowolny.

  Inne zasady obowiązują w Nadrenii Północnej-Westfalii. W NRW od 5 stycznia 2021 roku wszystkich wjeżdżających obowiązuje 10-dniowa kwarantanna lub przedłożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (szybki test PoC/Schnelltest PoC lub PCR w języku niemieckim/angielskim) wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do NRW lub bezzwłoczne wykonanie testu w NRW – jednakże nie później niż w okresie 24h od przyjazdu do NRW. Do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu należy przebywać w kwarantannie. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka i pracuję w Niemczech. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Nie, jeżeli jesteś pracownikiem transgranicznym, tj. podróżujesz do Niemiec regularnie (co najmniej raz w tygodniu). Poproś swojego pracodawcę lub zleceniodawcę o odpowiednie zaświadczenie.

  W Meklemburgii – Pomorzu Przednim będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa co najmniej raz w tygodniu (test musi być wykonany nie później niż 4 dni przed wjazdem) oraz składania oświadczeń pracodawcy o braku symptomów zachorowania na COVID-19.

  W Saksonii od 18 stycznia 2021r. będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa raz w tygodniu. Polskie testy będą uznawane. Więcej informacji na stronie rządu Saksonii.

  W Bawarii od 18 stycznia 2021 r. będziesz zobowiązany do wykonywania testu na obecność koronawirusa raz w tygodniu.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Polsce i chcę przyjechać do Niemiec na kilka godzin np. na zakupy. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?
  Mieszkam w Niemczech i chcę pojechać do Polski na kilka godzin np. na zakupy. Czy po powrocie obowiązuje mnie kwarantanna?

  Co do zasady tak, chyba że podróżujesz pomiędzy landem a Polską, który zezwala na zwolnienie z kwarantanny w małym ruchu przygranicznym do 24h.

  W ruchu przygranicznym z Polską występują dodatkowe ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Wjazd na zakupy jest niemożliwy. Podróż do Polski na zakupy wiąże się zaś z obowiązkiem kwarantanny po powrocie.

  Również w Bawarii obowiązują przepisy, które nie zwalniają z obowiązku kwarantanny przy wjeździe w dowolnym celu do 24 godzin do Niemiec/na obszar ryzyka. W przypadku Szlewzika – Holsztynu zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii.

  W Saksonii zwolnieniu z kwarantanny podlegają tylko te osoby, których pobyt w Saksonii lub na obszarze podwyższonego ryzyka wynosi do 12 godzin, a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin. Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego.

  W przypadku pobytu poniżej 24 godzin (w tych landach, które dopuszczają taką możliwość) nie ma potrzeby elektronicznej rejestracji wjazdu. Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz, określić cel podróży lub zmniejszyć okres pobytu. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Muszę przyjechać służbowo do Niemiec na kilka dni. Czy muszę wykonać test? Czy muszę się zarejestrować? Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie obowiązuje, gdy przyjedziesz w pilnych celach zawodowych, których nie można przełożyć, ale pobyt trwa mniej niż 5 dni (w Saksonii mniej niż 72h). Powinieneś posiadać przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy stwierdzające, że jest to pilna podróż służbowa oraz negatywny wynik testu.

  Sugerujemy, aby zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy było w języku niemieckim. Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.

  Jeżeli będziesz w Niemczech służbowo dłużej niż 24h to powinienneś się zarejestrować przed wjazdem na stronie www.einreiseanmeldung.de. Hotele co najmniej do 14 lutego 2021 r. nie przyjmują turystów. Skontaktuj się wcześniej z hotelem czy będzie potrzebował zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy, aby udzielić noclegu.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, czy taki test jest konieczny i tak np. Brandenburgia nie wymaga posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku pilnego wjazdu w celach służbowych lub kształcenia. W Saksonii taki pobyt może trwać tylko do 72 godz. Informacje o zasadach przy przyjeździe służbowym do Meklemburgii – Pomorza Przedniego poniżej W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Polsce. Chcę przyjechać do Niemiec odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy muszę wykonać test? Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie dotyczy osób, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin członków rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia tj. rodzice lub dzieci), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub wjeżdżają w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy ich pobyt nie przekracza 72 godzin. W Bawarii ten wyjątek obowiązuje również w przypadku odwiedzin rodziny drugiego stopnia pokrewieństwa (tj. wnuki, dziadkowie). W Meklemburgii – Pomorzu Przednim powyższy wyjątek nie obowiązuje.

  W przypadku przyjazdu na okres powyżej 72 godzin w celu zwolnienia z kwarantanny wymagany jest negatywny wynik testu na koronawirusa w języku angielskim, niemieckim lub francuskim wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. W takim przypadku wjazd może dotyczyć odwiedzin członków rodziny (pokrewieństwo pierszego i drugiego stopnia tj. rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Taka możliwość zwolnienia z kwarantanny istnieje we wszystkich krajach związkowych.

  Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.

  Jeżeli będziesz w Niemczech ponad 24 godziny, to pamiętaj o rejestracji wjazdu do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  Jeżeli korzystasz ze zwolnienia z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu wykonanego przed wjazdem do Niemiec, to taki wynik należy przesłać do urzędu dopiero na jego żądanie. Wynik testu należy trzymać przez co najmniej 10 dni od wjazdu do Niemiec.

  Jeżeli korzystasz ze zwolnienia z kwarantanny na podstawie pobytu krótszego niż 72 godz., to pamiętaj żeby wiarygodnie udokumentować, że pobyt w Niemczech nie przekroczył 72 godz. – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub sms-y od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  WAŻNE! Teść/teściowa, szwagier/szwagierka nie należą do pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Niemczech. Chcę pojechać do obszaru podwyższonego ryzyka odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy po powrocie do Niemiec obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie dotyczy osób, które odwiedzają w obszarze podwyższonego ryzyka najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia pokrewieństwa tj. rodzice, dzieci), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Jednak w takim przypadku Twój pobyt w obszarze podwyższonego ryzyka nie może przekroczyć 72 godzin. W Bawarii ten wyjątek obowiązuje również w przypadku odwiedzin rodziny drugiego stopnia pokrewieństwa (tj. wnuki, dziadkowie). W Meklemburgii-Pomorzu Przednim ten wyjątek nie obowiązuje.

  Jeżeli będziesz w Polsce ponad 24 godziny, to przed powrotem zarejestruj swój wjazd do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  Pamiętaj, żeby wiarygodnie udokumentować, że pobyt w Polsce nie przekroczył 72 godz. – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub sms-y od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  WAŻNE! Teść/teściowa, szwagier/szwagierka nie należą do pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Jestem kierowcą zawodowym i chcę jechać do Niemiec. Czy muszę udać się na kwarantannę po wjeździe do Niemiec? 

  Kwarantanna według ogólnych zasad nie obowiązuje, jeżeli zachowujesz odpowiednie standardy higieny i reżim sanitarny oraz wjeżdżasz do Niemiec na mniej niż 72 godziny. Nie musisz posiadać negatywnego wyniku testu przed wjazdem.

  Czy jest możliwość, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku kwarantanny po wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka? 

  Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku kwarantanny zgodnie z odpowiednimi przepisami landowymi, to takie zwolnienie możesz uzyskać tylko we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Niemczech nie mogą występować w imieniu polskich obywateli o zwolnienie z kwarantanny, jak i dokonywać wykładni niemieckich przepisów.

  W jaki sposób rozumieć zachowanie odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego?

  Dokładne informacje o odpowiednich standardach higieny i reżimu sanitarnego uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

  Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 

  To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. WAŻNE! Do co najmniej 14 lutego 2021 r. hotele nie będą przyjmowały turystów.

  Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?

  Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu i przedłużyć kwarantannę.

  Wynik mojego testu był pozytywny. Jak długo muszę przebywać w kwarantannie?

  Laboratorium ma obowiązek przekazania informacji o pozytywnym wyniku testu do właściwego urzędu ds. zdrowia. Podczas kwarantanny należy stosować się do zaleceń urzędu ds. zdrowia. Kwarantanna w takim przypadku może trwać do 10 dni. Należy pamiętać, że urząd ds. zdrowia może zlecić powtórzenie wykonania testu lub przedłużyć kwarantannę.

  Po wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec nie zgłosiłam/-em swojego przyjazdu do urzędu ds. zdrowia, mimo że nie należę do grupy osób, których nie dotyczy obowiązek kwarantanny. W związku z powyższym nie przebywałem w kwarantannie. Czy grozi mi kara?

  Łamanie przepisów dotyczących kwarantanny może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą nawet do 25 000 EUR.

  Będę jechać przez Niemcy przejazdem (np. samochodem z Holandii do Polski, ląduję z Hiszpanii na niemieckim lotnisku i jadę dalej autobusem do Polski). Czy podlegam kwarantannie w Niemczech?

  Nie. We wszystkich krajach związkowych osoby podróżujące w tranzycie (przejazdem), są zwolnione z kwarantanny. Podróż tranzytowa powinna się odbywać bez zbędnych postojów i noclegów. W przypadku podróży tranzytowej nie ma obowiązku wcześniejszej elektronicznej rejestracji wjazdu. Inna sytuacja jest, gdy podróżujesz z obszarów ryzyka o szczególnie wysokim ryzyku zakażeń związanym z mutacjami lub z dużą liczbą zakażeń. Więcej informacji w sekcji Tranzyt  (przejazd) przez Niemcy.

  Chcę odebrać/zawieść prywatnym samochodem członka rodziny, który będzie podróżował przez lotnisko Berlin-Brandenburg. Czy mogę to zrobić?

  Nie. Nowe berlińskie lotnisko Berlin-Brandenburg znajduje się w całości na terenie Brandenburgii, gdzie istnieją ograniczenia w małym ruchu granicznym z Polską tj. brak możliwości wjazdu bez kwarantanny do 24h. Więcej informacji w sekcji Tranzyt (przejazd) przez Niemcy.

  Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych testów i kwarantanny?

  Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

 • Jakie zasady obowiązują w Meklemburgii - Pomorzu Przednim?

  Pracownicy transgraniczni podróżujący regularnie powinni co najmniej raz w tygodniu wykonywać test na obecność koronariwusa (test musi być wykonany nie później niż 4 dni przed wjazdem) oraz składać oświadczenia pracodawcy o braku występowania symptomów zachorowania na COVID-19.

  Od 10 stycznia 2021 r. kwarantanna dotyczy również tych osób, które wracają do MV po pobycie turystycznym w powiatach na terenie Niemiec, w których odnotowano powyżej 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni. ​​​Nie dotyczy to podróży służbowych, podróży w celu odwiedzin najbliższej rodziny (niem. Kernfamilie), wykonywania prawa do opieki nad osobami pod kuratelą lub pobytu w innym miejscu zamieszkania.

  Jakie zasady obowiązują w Meklemburgii – Pomorzu Przednim? 

  Zgodnie z rozporządzeniem Meklemburgii – Pomorza Przedniego przy wjeździe na teren landu należy wykonać test (48h przed wjazdem lub bezpośrednio po wjeździe) oraz poddać się 10-dniowej kwarantannie. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Istnieje możliwośc skrócenia kwarantanny, gdy po 5 dniach od jej rozpoczęcia uzyskasz negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

  Z kwarantanny oraz obowiązku testu wyłączone są osoby, które podróżują przez land tranzytem. Ponadto, przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie w Meklemburgii – Pomorzu Przednim NIE podlegają:

  • po złożeniu oświadczenia pracodawcy/zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły o braku symptomów zachorowania na COVID-19:
   • osoby zawodowo przewożące osoby, towary, pocztę lub dobra;
   • uczniowie.
    Zwolnienie dotyczy również opiekunów prawnych lub inne osoby odwożące uczniów do szkoły.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Meklemburgii – Pomorza Przedniego:
   • deputowani do parlamentów krajów związkowych, Bundestagu, Parlamentu Europejskiego, członkowie rządów krajów związkowych i rządu federalnego;
   • osoby, które wjeżdżają w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego;
   • osoby podróżujące w celu odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz oświadczeniem złożonym pracodawcy/zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły o braku symptomów zachorowania na COVID-19:
   • pracownicy przedsiębiorstw transportowych lub pracownicy firm serwisowych dla przedsiębiorstw transportowych (np. pracownicy stoczni);
   • osoby zapewniające funkcjonowanie rolnictwa lub branży spożywczej;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie służby zdrowia lub systemu opieki;
   • osoby dbające o porządek i bezpieczeństwo publiczne;
   • osoby zapewniające utrzymanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie parlamentów, rządów, administracji federalnej, krajów związkowych i gmin;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i powszechnego, miejsc opieki nad dziećmi oraz instytucji pomocowych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie usług publicznych;
   • uczniowie szkół zawodowych (niem. Berufsausbildung) oraz studenci;
   • osoby towarzyszące osobom wymagającym opieki (np. opiekunowie prawni), którzy mogą być zwolnieni z kwarantanny na podstawie wyjątków.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonywanym najwcześniej 4 dni przed wjazdem oraz oświadczeniem złożonym pracodawcy/zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
   • osoby podróżujące regularnie przez granicę w celu wykonywania pracy w Meklemburgii – Pomorzu Przednim lub w obszarze podwyższonego ryzyka.
  • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt) po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
  • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
  • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

  Czy mogę wjechać z Polski na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego na mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego i nie podlegać kwarantannie? 

  Nie. Na chwilę obecną taki wjazd do Meklemburgii – Pomorza Przedniego nie jest możliwy.

  Mieszkam lub pracuję w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i chcę pojechać do Polski na mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego? 

  Aktualne rozporządzenie nie przewiduje zwolnienia z kwarantanny przy takiej podróży do Polski.

  Pracuję w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i chcę pojechać do Polski odwiedzić rodzinę np. na weekend. Czy po powrocie muszę być w kwarantannie? 

  Tak. W MV nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny bez wykonywania testu przy odwiedzinach rodziny do 72 godz. w obszarze ryzyka. Jeżeli jednak pracujesz w wybranych branżach, to podstawą zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny może być test wykonany na 48 godzin przed powrotem na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego lub bezpośrednio po wjeździe. Skontaktuj się z urzędzem ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i upewnij się, że w takiej sytuacji negatywny wynik testu zwolni z odbywania kwarantanny.

  Moja najbliższa rodzina z Polski chce mnie odwiedzić w Meklemburgii – Pomorzu Przedniego. Czy muszą być w kwarantannie? 

  Osoby podróżujące w celu odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą są zwolnione z kwarantanny jeżeli wykonają test  na obecność koronawirusa 48 godz. przed wjazdem na teren MV. Wynik negatywnego testu należy zatrzymać przez 10 dni od wjazdu i okazać na wezwanie właściwego urzędu ds. zdrowia.

  Aktualnie wymogi Instytutu Roberta Kocha spełniają testy PCR i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria porównywalne z testami PCR tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Informacje o producencie oraz kryteriach wykrywalności testu antygenowego powinny jednoznacznie wynikać z dokumentacji/certyfikatu. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urzędy ds. zdrowia. Wynik testu powinien być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim.

  Należy pamiętać, żeby wjazd do Niemiec zarejestrować na stronie www.einreiseanmeldung.de.

  Muszę pilnie wjechać służbowo do Meklemburgii – Pomorza Przedniego np. na kilkanaście godzin. Czy obowiązuje mnie kwarantanna? 

  Podstawą zwolnienia z kwarantanny może być test wykonany na 48 godzin przed wjazdem na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Dodatkowo musisz złożyć swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie, że nie masz symptomów zachorowania na COVID-19 oraz posiadać zaświadczenie, że jest to pilny wjazd.

  Skontaktuj się jednak wcześniej z urzędzem ds. zdrowia dla miejsca podróży służbowej w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i upewnij się, że powód podróży zostanie uznany za ważny powód i w takiej sytuacji negatywny wynik testu zwolni z kwarantanny.

  Czy jest możliwość, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny po wjeździe do Meklemburgii – Pomorza Przedniego z obszaru podwyższonego ryzyka? 

  Takie zwolnienie możesz jedynie uzyskać we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Meklemburgii – Pomorzu Przednim.

  Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat zasad wjazdu?

  Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny w Meklemburgii – Pomorzu Przednim uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia oraz na stronie rządu krajowego.

 • Kwarantanna w Polsce przy podróży transportem zbiorowym

  Między Niemcami a Polską funkcjonują regularne międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe oraz autobusowe, jednak wiele z nich została czasowo ograniczona. Prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikami.

  28.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające obowiązek odbywania kwarantanny RÓWNIEŻ przez osoby przekraczające granicę państwową z krajów należących do strefy Schengen (tj. z Niemiec do Polski). Obowiązek dotyczy TYLKO osób korzystających z komunikacji zbiorowej, tj. przekraczających granicę samolotem, pociągiem lub autobusem/busem.

  Osoba przekraczająca granicę RP, przekazuje przewoźnikowi informacje o miejscu zamieszkania lub pobytu w Polsce, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz nr telefonu do bezpośredniego kontaktu.

  Z kwarantanny zwolnieni są np.

  • kierowcy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, zalogi statków, obsady pociągów,
  • uczniowie (+opiekunowie) i studenci kształcący się w Polsce,
  • osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

  Inne wyłączenia określono w par. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

  23 stycznia 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Rady Ministrów zwalniająca z obowiązku kwarantanny osoby wjeżdżające do Polski transportem zbiorowym, jeżeli posiadają ze sobą negatywny wynik testu. Ackeptowany jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2 (każdy rodzaj testu) licząc 48 godzin od momentu wyniku tego testu. W trakcie przekraczania granicy należy okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu w języku polskim lub w języku angielskim.

  Informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach w Polsce można uzyskać na stronie www.gov.pl/koronawirus.

 • źródło: www.bundesregierung.de, www.gov.pl

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

  184 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  184 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dawid

  W miejscu gdzie pracuje dzisiaj szef oświadczył że faktycznie było podejrzenie koronawirusa u jednego z pracowników, który wrócił kilka dni wcześniej ze strefy zagrożenia ale testu nie mial zrobionego, a że poczuł się lepiej to wrócił do pracy…. poza tym uznał że nawet jakby test wyszedł pozytywny to przez jednego chorego na “taką tam grypę” nie zamknie firmy bo musimy produkować.

  Karolina

  No i dobrze mówi

  Kamil

  No i bardzo mądry ten szef 😊 oby więcej takich ludzi jak on!

  Daria

  A jak ktoś jest na kwarantannie w Polsce ktora się kończy w sobotę A w niedzielę wyjeżdża do Niemiec bo od poniedzialku do pracy A dziecko do szkoły czy kwarantanne też musi mieć ??

  darek

  podpinam sie do pytania

  Robert

  Kwarantanna 2 tyg w Niemczech

  Pendler

  Zaświadczenie z sanepidu w Polsce o odbytej kwarantannie ma nas zwalniać z kwarantanny w Niemczech

  Mateusz

  Pendler z kąd masz takie info?
  Bo jestem akurat w takiej sytuacji
  Czy Niemcy uznają Polską kwarantannę?

  Danek

  Jak uzyskałeś takie info ? Z jakiego Niemieckiego źródła ?

  garus.pawel@gmail.com

  Zaświadczenie że odbył do soboty w Polsce i nie musi w de

  Krzysztof

  A jak długo ten przepis ma obowiązywać. ? Od 10 kwietnia do? Jest jakaś data ze zniósł ten przepis? Może ktoś wie?

  Robert

  Do odwołania ,nie ma terminu końca

  Mariusz

  A co z tranzytem przez Niemcy muszę dostać się do Holandia, też podlegam kwarantannie.

  kama

  czytajcie ze zrozumieniem, wyraznie pisze , nie dotyczy tych którzy tranzytem jadą przez Niemcy

  robert

  napisano ” osoby, które przebywały poza granicami Niemiec nie dłużej niż 48 godzin, “, czyli , jeśli pojadę do np Holandii i wrócę tego samego dnia, to nie mam obowiązku kwarantanny ?

  Lukas

  Czyli osoby jadące do pracy sezonowej nie mają kwarantanny? Ale to musze miec jakies zaswiadczenie wjezdzajac do niemiec?

  michal

  Mam jechac do pracy na 2 tygodnie. Co wtedy z kwarantanna???

  MARCIN

  Czy ktoś się orientuję,jadąc do Polski na urlop pod koniec kwietnia,w PL kwarantanna,powrót do DE kwarantanna,czy potrzebuję jakieś dokumeny? Mam papier że pracuę i mogę się przemieszczać w miejscu zameldowania w moim landzie w DE.

  Lukas

  Jechalem do Polski i mialem dokument ze na magazynie spozywczym pracowalem i straz graniczna powiedziala mi ze ten dokument po prostu dla nich juz jest nie wazny i kwarantanna w Pl 2 tyg kontrol policji raz dziennie i aplikacja kwarantanna.

  Viola

  Czyli dalej nie wiadomo czy kierowca busa 9 osobowego może wjechać bez kwarantanny? Różnie można interpretować.

  Anna

  Czy kawarantanna dotyczy również osób pracujących w opiece

  Danek

  Czy ktoś ma potwierdzone info czy jeśli ktoś odbył kwarantannę w PL i jedzie do DE musi znowu siedzieć 14 dni ? Mi kończy się kwarantanna w piątek a w sobotę chce wracać do Niemiec.

  Olo

  Wszyscy 14 dni

  Jacek

  do 48h testy przed wjazdem po niemiecku lub angielsku pokazesz i kwarantanny miec nie bedziesz w przeciwnym wypadku TAK!!!

  Olo

  Budowlanka też ma kwarantannę

  Edyta

  witam jade po kogos odebrac go na parking do niemiec i zaraz wracamy , to jak mam sie odniesc do kwarantanny ? po powrocie dostaje w polsce tak ?

  Jacek

  NIE 100 % .

  Staniśław

  A jak jest przejazdem przez Niemcy w samochodzie osobowym bo mamy wyjerzdżać w cztery osoby czy to jest legalne

  Seba

  Stanisławie skonkretyzuj to pytanie bo jest niejasne… przejeżdżasz przez Niemcy i kogoś po drodze w Niemczech zabierasz ? i jak jest Twój cel podróży ?

  Lala

  Mam takie pytanie dlaczego niektóre osoby przejechały do Niemiec i mówią ze nikt ich nie sprawdzał i nie maja żadnej kwarantanny a wjechali już po 10 kwietnia kogo słuchać? Bo musze jechac do Niemiec a nie wiem w końcu czy będzie mnie tam obowiązywać 2 tygodniowa kwarantanna

  Jacek

  teraz tak od 24.10.2020 r.

  stanisław

  Jedziemy z Polski do Niemiec do pracy jako pracownicy sezonowi i będziemy jechali w cztery osoby samochodem osobowym

  Ewelina

  Mój mąż wyjeżdża19 kwietnia do Niemiec też musi mieć kwaratanne ? Pracuje w budownictwie

  Mateusz

  Wjechałem 13 do Niemiec nie zgłosiłem kwarantanny i 18 dostałem list ze zdj kiedy przekraczałem granice i ze od 18 mam kwarantannę oraz kara 2.800 € za obowiązkowe niezgłoszenie się na kwarantannę , na ta chwile mam jeszcze ponad tydzień na zapłatę i nie ma opcji obejście przepisu oraz siedzę 5 dzień w domu 😡
  To co piszą na różnych forach o karach się potwierdziło

  Ilona

  Nie wierzę.. Którą granicę przekraczałeś , miejscowość ? Może akurat aparat strzelił ci fotę za prędkość i oni sobie to poskładali..? Na jakich tablicach jechałeś i z jakiego landu jesteś ?

  Izabela

  Pracujesz jako kto i na jakich warunkach

  Ilona

  Ściema jak większość komentarzy tutaj, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Po co piszecie takie bzdury, żeby zrobić zamieszanie ???

  Tomek

  Dlaczego zdjęcia nie dałeś że masz do zapłacenia jakoś karę? A jakbyś busem jechał z przewoźnikiem to w jaki sposób niby byś miał mieć zrobione zdiecie? Pokaż zdiecie że masz karę do zapłacenia i nie siej glupot

  Agnieszka

  Niewiem co pijesz czy bierzesz ale odstaw To!!!
  Po co pisać takie kłamstwa???
  Zacznij pisać może bajki dla dzieci.

  Jacek

  musisz zaplacic nic nie wskurasz nie radze nie placic !!!! na adwokata szkoda kasy bo jawnie zlamales przepis ustawy !!!!!

  GOŚĆ 123

  A co w sytuacji jak jedziesz do pracy do Niemiec a nie masz żadnej umowy poświadczajacej zatrudnienie? Przekroczy się granicę?

  Luna

  Dołączam się do pytania

  Frutga

  Nikt nie sprawdza tak jak na polskim przejsciu, normalnie jedziesz

  Jacek

  TAK !

  Ania

  Witam, czy osoba pracujaca w Niemczech na umowe o prace tez podlega kwarantannie jak wroci z Polski?

  Jacek

  TAK !!!wczesniejnie od 24.10.20 TAK !!!

  Ania

  Witam
  czy jezeli pracuje w Niemczech i mam umowe to jak wracam z Polski obowiazuje mnie kwarantanna

  Monika

  Wjezdzajac do Niemiec wszyscy idą na kwarantanne nawet Niemcy ,oprócz kierowców,dyplomatów i sezonowych szparagi,truskawki itp. Obowiązuje do 4maja.

  JĘDZA

  Orientuje sie ktoś czy jadac do De do meza (dwa dni) obowiązuje mnie tam kwarantanna?

  Ilona

  Odwiedziny partnera plus pobyt do 5 dni – kwarantanna nie obowiązuje .

  JĘDZA

  Ale w Polsce juz obowiązuje?

  Ilona

  Niestety w Polsce nie… Tam dyktatura dla wszystkich bez wyjątku …

  Marcin

  Nie piszcie glupot,nie prawdy,proszę wejść na ambasade polski w De i przeczytać.

  JĘDZA

  Marcinie podaj link

  Jacek

  TAK !!

  Zosia

  Jak się zgłosić na ta kwarantannę w Niemczech jeśli ktoś nie umie języka można to zrobić przez emaila?

  Agusia

  No własnie tez jestem ciekawa ..

  Jacek

  NIE !!

  Gracjan Wolny

  Witam mam pytanie bo zaczyna wszystko być meczace. Mianowicie muszę pojechać do Polski biorąc urlop i przesiedziec tam ta kwarantannę. Po zakończeniu kwarantanny wracam do Niemiec a pracuje w Holandii czy wtedy też mnie kwarantanna kolejna obowiązuje?

  Jacek

  NIE !!! Poniewaz jediesz tranzytem lepiej jak bedziesz mial papier z holende3skiej firmy ze tam pracujesz !

  Olaf

  Jedziesz tranzytem-nie chorujesz.Zostajesz w.Niemczech jadąc z Polski-chorujesz.Ciekawi gakt,kto wymyśla te bzdury i ubolewać nad rozumem.tych,którzy dawają się nabierać na.tego typu brednie wyssane.z.palca i mające na.celu duskryminacje tylko okreslonuch grup ludzi,którzy z góry są skazani na.zastraszanie i nękanie.

  Arek

  Witam , Chciałbym pomóc tym którzy maja dylemat . Pojechałem do PL odbyłem kwarantane teraz wróćiłem do De i szukałem dokumentu jak w ogóle zgłosić sie na taka kwarantanne . Na infolini powiedziano mi ze kazdy musi zarejestrowac się kto przyjechał do De. W przeciwnym razie mozna dostac mandat , a jak słyszałem pare osób już dostało . Poniżej przesyłam Link do strony aby zgłosić sie na kwarantanne , To sie tyczy tylko Bawarii !! !!!! w tym formularzu opiszcie ze ktoś z was odbył kwarantanne w PL i na tej podstawie ktoś oceni czy musisz odbyc tutaj czy nie… Czytaj więcej »

  Jacek

   tools.rki.de  musisz poda kod poctowy tam gdzie przebywasz ,dostaniesz adres gdzie zglosisz sie na testy ,w AOK-a ni placisz !!!powodzenia

  Sebastian

  Witam, czy po wczorajszym posiedzeniu rządów landów, zapadła jakaś nowa decyzja odnośnie kwarantann? Czy nadal obowiązuje data do 3-go maja? Nigdzie nie mogę znależć info na ten temat, dzwoniłem do landtagu w Dusseldorfie, tam mi powiedzieli, że na chwiłe obecną tzn wczoraj godzina 18, do 3-go maja, ale czy będzie przedłużona to nie wiedzą. W Robert Koch Institut to w ogóle nic nie wiedzą. Jeśli Admin ma jakieś konkretne info z możliwością podania źródła to bardzo proszę o informację.

  Jacek

  3maja nic sie nie zmienilo

  Marcin

  Mam pytanko.
  Czy mogę wyjechać do Niemiec tylko aby skorzystać z tamtejszego lotniska?
  Od nas się nie da do UK dostać.

  Jacek

  TAK !

  Izabela

  Chce zapytać czy nie orjentujecie się czy jak bendzie wyglądało to w lipcu mieszkam w Polsce a mam chłopaka w Niemczech plany są na jego pobyt w Polsce na urlop 2020 w lipcu czy bendzie możliwy jak to wygląda czy zostanie wpuszczony czy kwarantanna bendzie potrzebna jak to wygląda na granicy a na lotnisku czy potrzeba jakies dokumenty poradźcie coś

  Mirek

  Proszę o informację . Czy muszę zgłosić się i odbyć kwarantanne gady powodem wjazdu do Niemiec jest powrót do miejsca zamieszkania z partnerką życiową . Nie jestem tam zameldowany . Czy trzeba ten fakt w jakiś sposób dokumentować ? Pracuję w Polsce . Do dnia wprowadzenia tego obowiązku praca umożliwiała mi przebywanie tydzień w Niemczech i tydzień w Polsce

  Marcin

  Witam. Jak z terminem kwarantanny dotyczacej Bremen ? Gdyz dzis mija termin podany w artykule powyzej. Jest przedluzona czy anulowana ?

  Grzegorz

  Kiedy pojawią się jakieś nowe informacje czy przedłużane będzie kwarantanna w landzie Nadrenia Północna Westfalia?

  Maa

  Na stronie http://www.land.nrw.de przedłużona do 30.05

  Artur

  Witam, a jak z kwarantanną w hesji obowiazuje do 10.05.2020 czy jest przedłużona?

  Pawel

  Pytanie i prozba czy. Ktos się. Orjentuje co do kewrantanny w hessji jest. Do10 maja czy cos się. Zmienilo. Prozba do. Moderatora tego. Forum jak beda jakieś. Woadomosci na temat kwatantanny pisz. Z gury dziękuję

  Adam

  Witam,

  Partnerka mieszkająca w Polsce planuje odwiedzić mnie w Niemczech, możecie doradzić jak to się odnosi to tego fragmentu z artykułu”kwarantanna nie dotyczy : odwiedziny partnera życiowego nie mieszkającego z podróżującą osobą” ? Czy musimy przechodzić kwarantanne w takim przypadku?

  Kasia

  Też mnie to interesuje,chciałabym męża odwiedzic.

  Gość666

  Witam czy ktoś się orientuję czy kierowca zawadowy jest również zwolniony z kwarantanny w Niemczech?

  Sebastian

  Witajcie ktoś ma może info czy nadal w dolnej saksoni będzie kwarantanna? Jak wygląda sytuacja po powrocie do Polski czytałem, że na granicy pokazuje się umowę o pracę i brak kwarantanny w Polsce. Pozdrawiam

  Artek

  Berlin przedłużył do 05 czerwca informacje z gov.pl

  Artek

  Brandenburgia 5 czerwiec

  Pawel

  Admin mam pytanie hesja do 10 maja to jest pewne na 100 proceprocent to w poniedzialek bez zadnych obaw mozna jechac. Prywatnym samochodem dzieki za odpowiedz

  Vanders

  Witam
  Jak w schlezwig holsten kwarantanna do odwołania. Czy jeśli w całych Niemcach zniosą jest możliwe że tam posoztanie?
  Pytanie drugie niektóre landy znadzaja się na 72 h poza granicami czy możecie się dowiedzieć na ile godzin pozwala s-h?

  Piotrr

  sh i hamburg 48h

  Ania

  A czy gdy wrócę do DE po 46 godzinach to czy muszę się gdzieś zgłaszać tutaj w DE do sanepidu czy ośrodka zdrowia? Jak w ogóle ustalane jest to, czy faktycznie byłam do 48 godzin?

  gosc

  Hesja do 05.06 info pewne za strona Ministerum Hessen

  Ania

  Ok, czyli jeśli wróciłam po 46 godzinach do DE to nie musze sie nigdzie zglaszac?

  Radosław

  czy wiadomo kiedy w bayernie zniosą całkowicie kwarantanne ?

  Beata

  Witam i ja mam Problem mieszkam w niemczech Mama moja jest zemna w de od zeszlego roku poniewaz nie jest w stanie sama funkcjonowac ,w pl mamy sprawe o ubezwlasnowolnienie 26.05 i nie wiem czy moge jechac do pl na sprawe ba 5 dni i powrut do de mame mialam zameldowac u ciebie w de ,ostatni raus bylismy w pl w lutym tego roku bo jezdzilismy z mama co dwa miesiaca na kontrolna wizyte do lekarza i po leki

  Grzechu

  wiadomo cos jak w mecklenburg vorpommen?

  Marcin

  Wiadomo do kiedy w Dolnej Saksonii będzie przedłużenie kwarantanny?

  pawel

  mam pytanie do admina majac firme samo zadrudnienie w polsce to jak wyglada kwaranatanna w de musze odbyc kwarantanne czy nie

  Sara

  Czyli jak u mnie jest kwarantanna do 10 maja (do dziś) i tego nie przedłuża to na spokojnie mogę jechać do polski ?

  Marcin

  Na 100% przedłużą, wszystkie landy już przedłużyły tylko kwestia do kiedy

  Sara

  A na terenie Niemiec nie ma czegoś takiego ze przygraniczni za okazaniem umowy mogą wjechać do Niemiec ? Tak jak jest w PL?

  Sebastian

  Z jakiego źródła są te informacje? Jako jedyna strona piszecie do 5czerwca w Hessen

  Sebastian

  Ok dzięki, czyli jak będę chciał jutro wyjechać do pracy tam (mam gewerbe) to kwarantanna musi być?

  Żaneta

  Z jakiej strony wiadomości na temat kwarantanny z regionu Bawarii ?

  KKK

  Co z Dolna Saksonią ???

  Mario

  Z jakiego źródła info na temat Dln. Saksonii?

  Kika

  A ja dzwoniłam do Konsulatu Polskiego w Hamburgu i jak narazie informacji o przedłużeniu kwarantanny w Dolnej Saksonii nie maja – Pani z sekretariatu ma mi dać znać jeśli znajdzie oficjalne potwierdzenie przedłużenia kwarantanny

  Kika

  Faktycznie przedłużono kwarantannę w Dolnej Saksonii (Pani z Konsulatu oddzwoniła wczoraj z taka informacja) To jest wiadomość z wczoraj.
  Zas dziś uslyszałam informacje ze sąd wydał zakaz kwarantanny w Dolnej Saksonii po powrocie z zagranicy. Proszę sprawdźcie ta informacje.

  Józek

  Skąd informacje o Dolnej Saksoni?

  Katarzyna

  Czy o płn Westfalii coś wiadomo

  Katarzyna

  Co z płn Westfalia na stronie gov kwarantanna do 10.05 u was info że 30.05

  Katarzyna

  A z jakiej strony macie oficjalne info, szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje

  Katarzyna

  Skąd info o płn Westfalii szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje. A ja nie mogę nic potwierdzonego znaleźć

  Simon

  Witam,
  Dane te są już przedłużeniem początkowego założenia zniesienia kwarantanny z Polską?
  Czas liczy się od momentu kontroli na granicy (czas wolny) powrót na przejście graniczne przed upływem 48h lub 72h Co jeśli takowej kontroli nie będzie na granicy w stronę Niemiec? Jak mogę udowodnić, że przejechałem w tym czasie?

  177,574FaniLubię
  5,205ObserwującyObserwuj

  Na start w Niemczech

  Przydatne linki

  Niemieckie ubezpieczenia

  184
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x