Więcej >>

  Praca w Niemczech

  Kwarantanna w Niemczech: Wszystko o nowych zasadach!

  Jeżeli planujesz podróż z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec:

  1. Ustal do jakiego kraju związkowego w Niemczech jedziesz. W Niemczech jest 16 krajów związkowych (landów) i to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny.
  2. Zapoznaj się z regułami dotyczącymi obowiązkowej kwarantanny w docelowym landzie. Od 9 listopada 2020 r. we wszystkich landach (oprócz Meklemburgii – Pomorza Przedniego) obowiązują ujednolicone zasady dotyczące kwarantanny, jak i ujednolicone grupy osób wyłączone z obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka. Zapoznaj się z informacjami w sekcji pytania i odpowiedzi (poniżej). WAŻNE! Niektóre landy wprowadziły w swoich rozporządzeniach różnice w stosunku do ujednoliconych zasad, w szczególności jeżeli chodzi o grupy osób wyłączonych z obowiązku odbywania kwarantanny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia w Niemczech.
  3. Zarejestruj elektronicznie swój przyjazd do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.deDane podane podczas rejestracji zostaną przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował stosowanie się do przepisów dotyczących kwarantanny. WAŻNE! Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy tylko osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach ruchu przygranicznego do 24 godz. oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych). Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.
  4. Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

  Kwarantanna w Niemczech – nowe zasady

  Praca w Niemczech

  Od 9 listopada 2020 r.  we wszystkich krajach związkowych (poza Meklemburgią – Pomorzem Przednim) obowiązują ujednolicone zasady kwarantanny. Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka.

  Aktualna lista krajów i obszarów, z których po przyjeździe do Niemiec należy wykonać test oraz udać się na kwarantannę jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha. Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka od 24 października 2020 r.

  Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do miejsca przeznaczonego na kwarantannę podanego w elektronicznej rejestracji podróży na stronie www.einreiseanmeldung.de. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Istnieje możliwośc skrócenia kwarantanny, gdy po 5 dniach od jej rozpoczęcia przedstawisz w swoim urzędzie ds. zdrowia negatywny wynik testu na koronariwusa. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

  WAŻNE! Jeżeli w ciągu odbywania kwarantanny zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19, bezzwłocznie zgłoś się do urzędu ds. zdrowia lub lekarza rodzinnego.

  Pamiętaj, że to właściwy urząd ds. zdrowia decyduje o zwolnieniu z kwarantanny.

  Oto kto nie podlega w Niemczech kwarantannie!

  Według ogólnych, nowych zasad kwarananny przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

  • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
  • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
  • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin:
   • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
   • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
    • pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
    • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;
    • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
   • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
  • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrektora szkoły oraz negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
   • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
   • osoby pracujące w służbie zdrowia;
   • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
   • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
   • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
  • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
   • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
    • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
    • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
    • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
    • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
   • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
   • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
  • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
  • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
  • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

  Jeżeli należysz do grupy osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny po przedstawieniu negatywnego wyniku testu, to test musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha i być wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Aktualnie wymogi spełniają testy PCR. Wynik testu powinien być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim oraz powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie.

  Jeżeli w ramach obowiązujących zasad jesteś zwolniony z odbywania kwarantanny z uwagi np. na pobyt krótszy niż 24 godz. w strefie ryzyka lub w Niemczech należy to wiarygodnie udokumentować – np. poprzez bilety lotnicze, bilety kolejowe lub smsy od operatora sieci przy przekraczaniu granicy.

  Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z sekcją “Pytania i odpowiedzi” poniżej.

  Kwarantanna w Niemczech – sytuacja w poszczególnych krajach związkowych

  Badenia-Wirtembergia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Bawaria

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.  WAŻNE! Osoby przyjeżdżające co najmniej raz w tygodniu do Bawarii w celach zawodowych, handlowych lub pobierania nauki muszą raz w tygodniu kalendarzowym wykonać test na obecność koronawirusa i okazać go właściwym władzom. Wynik testu musi być w j. angielskim, francuskim lub angielskim. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą.

  Berlin

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  WAŻNE! Do 20 listopada w Berlinie NIE są zwolnione z obowiązku kwarantanny te osoby, które wjeżdżają do 72 godz. na obszar podwyższonego ryzyka w celu odwiedzin najbliższej rodziny i wracają do Berlina. Zwolnienie z kwarantanny w przypadku odwiedzin rodziny do 72 godzin obowiązuje tylko, gdy odwiedza się rodzinę w Berlinie.

  Od 21 listopada (sobota) wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia, która zwalnia z kwarantanny również osoby wjeżdżające na obszar podwyższonego ryzyka w celu odwiedzin rodziny (pierwszego oraz drugiego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Oznacza to, że mieszkając w Berlinie można odwiedzić najbliższą rodzinę w Polsce do 72 godz. i skorzystać ze zwolnienia z obowiązku kwarantanny po powrocie.

  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia w Berlinie. Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Berlinie.

  Brandenburgia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.  WAŻNE! Osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Brandenburgii do 5 dni są zwolninie z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

  Osoby chcące wykonać test po przyjeździe do Brandenburgii powinny zwrócić się do właściwego urzędu ds. zdrowia lub do swojego lekarza rodzinnego.

  Brema

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Dolna Saksonia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Hamburg

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Osoby chcące wykonać bezpłatny test mogą zwracać się do centrum testowania na Hauptbahnhof lub do swojego lekarza.

  Hesja

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Meklemburgia-Pomorze Przednie

  WAŻNE! Obowiązują ciągle stare zasady kwarantanny. Oznacza to, że z obowiązku kwarantanny zwolnione są tylko konkretne grupy osób (głównie pracownicy i uczniowie transgraniczni). Więcej informacji w sekcji Meklemburgia – Pomorze Przednie. Nie jest znana data od kiedy przepisy zostaną dostosowane do regulacji w reszczie krajów związkowych.

  Nadrenia Północna-Westfalia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WAŻNE! Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym przy podróżach do 24 godz. dotyczy tylko Belgii, Luksemburga i Niderlandów. Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Nadrenia-Palatynat

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Kraj Saary

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. Szczegóły na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

  Saksonia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  WAŻNE! Od 17.11 zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny podlegają osoby, których pobyt w Saksonii lub w kraju graniczącym z Niemcami wynosi do 12 godzin, a nie jak w zasadach ogólnych do 24 godzin. Ponadto, taki pobyt nie może służyć zakupom, prywatnemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych oraz innych formach spędzania czasu wolnego.

  WAŻNE! Osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Saksonii lub na obszar podwyższonego ryzyka nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt nie przekracza 72 godzin, a nie jak w zasadach ogólnych do 5 dni. W przypadku takiej podróży rozporządzenie zwalnia z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

  Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii.

  Saksonia-Anhalt

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii-Anhalt.

  Szlezwik-Holsztyn

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WAŻNE! Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym przy do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii. W landzie nie są zwolnione z obowiązku kwarantanny również te osoby, które wjeżdżają do 72 godz. na obszar podwyższonego ryzyka w celu odwiedzin najbliższej rodziny i wracają do Szlezwiku-Holsztyna. Zwolnienie z kwarantanny w przypadku odwiedzin rodziny do 72 godzin obowiązuje tylko, gdy odwiedza się rodzinę w Szlezwiku-Holsztynie. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Turyngia

  Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

  W celu uzyskania informacji, gdzie można wykonać test po przyjeździe, należy zwrócić się do właściwego urzędu ds. zdrowia.

  Kwarantanna w Niemczech – pytania i odpowiedzi

  Czy muszę rejestrować swój wjazd do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de

  Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec, która przebywała w obszarze podwyższonego ryzyka 10 dni przed wjazdem do Niemiec, powinna elektronicznie zgłosić swój przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Elektroniczna rejestracja podróżnych zastępuje papierowe karty lokalizacji podróżnych oraz obowiązek zgłoszenia się do właściwego urzędu ds. zdrowia po przyjeździe do Niemiec. Dane podane podczas rejestracji zostaną przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował stosowanie się do przepisów dotyczących kwarantanny. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

  Tylko w przypadku problemów technicznych można korzystać z papierowych kart lokalizacji podróżnych, które należy oddać podczas kontroli granicznej lub przesłać bezpośrednio po przyjeździe do Niemiec do właściwego urzędu ds. zdrowia. Więcej informacji oraz papierowe formularze rejestracji podróżnych w języku angielskim i niemieckim można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

  Obowiązek elektronicznej rejestracji podróżnych wynika z zarządzenia Federalnego Ministra Zdrowia. Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach ruchu przygranicznego do 24 godz. oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

  W przypadku wątpliwości czy należy dokonać elektronicznego zgłoszenia podróży należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka i pracuję w Niemczech. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, gdy podróżujesz do Niemiec codziennie (pobyt w Niemczech do 24 godzin w ramach ruchu przygranicznego) lub podróżujesz do Niemiec regularnie (co najmniej raz w tygodniu). Jeżeli podróżujesz raz w tygodniu, to poproś swojego pracodawcę lub zleceniodawcę o odpowiednie zaświadczenie.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Muszę przyjechać służbowo do Niemiec np. na trzy dni. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, gdy przyjedziesz w pilnych celach zawodowych, których nie można przełożyć na mniej niż 5 dni. Powinieneś posiadać przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy oraz negatywny wynik testu (PCR) w języku angielskim, niemieckim lub francuskim wykonany 48 godzin przed wjazdem. Negatywny wynik testu powinieneś przesłać do właściwego urzędu ds. zdrowia.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, czy taki test jest konieczny i tak np. Brandenburgia i Saksonia nie wymagają posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku pilnego wjazdu w celach służbowych lub kształcenia. W Saksonii taki pobyt może jednak trwać do 72 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Polsce i chcę przyjechać do Niemiec np. na zakupy. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  ​​​​​Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje gdy przyjedziesz do Niemiec na mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Chcę przyjechać do Niemiec odwiedzić rodzinę. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według nowych zasad nie dotyczy osób, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin członków rodziny (pierwszego stopnia), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub wjeżdżają w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy ich pobyt nie przekracza 72 godzin.

  W przypadku przyjazdu na okres powyżej 72 godzin w celu zwolnienia z kwarantanny może być wymagany negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR) w języku angielskim, niemieckim lub francuskim wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Negatywny wynik testu powinieneś przesłać do właściwego urzędu ds. zdrowia.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Niemczech i chcę pojechać do Polski. Czy po powrocie obowiązuje mnie kwarantanna?

  ​​​​​Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje gdy będziesz w Polsce mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego.

  Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w Niemczech. Chcę pojechać do obszaru podwyższonego ryzyka odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy po powrocie do Niemiec obowiązuje mnie kwarantanna?

  Kwarantanna według nowych zasad nie dotyczy osób, które odwiedzają najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Jednak w takim przypadku Twój pobyt w obszarze podwyższonego ryzyka nie może przekroczyć 72 godzin. Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i niektóre landy zwalniają tylko z kwarantanny, osoby odwiedzające najbliższą rodzinę w Niemczech. Skontaktuj się ze swoim urzędem ds. zdrowia w Niemczech czy po powrocie będziesz podlegać kwarantannie.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Jestem kierowcą zawodowym i chcę jechać do Niemiec. Czy muszę udać się na kwarantannę po wjeździe do Niemiec? 

  Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, jeżeli zachowujesz odpowiednie standardy higieny i reżim sanitarny oraz wjeżdżasz do Niemiec na mniej niż 72 godziny. Nie musisz posiadać negatywnego wyniku testu przed wjazdem.

  Czy jest możliwość, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku kwarantanny po wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka? 

  Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku kwarantanny zgodnie z odpowiednimi przepisami landowymi, to takie zwolnienie możesz uzyskać tylko we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Niemczech nie mogą występować w imieniu polskich obywateli o zwolnienie z kwarantanny, jak i dokonywać wykładni niemieckich przepisów.

  W jaki sposób rozumieć zachowanie odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego?

  Dokładne informacje o odpowiednich standardach higieny i reżimu sanitarnego uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

  Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 

  To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. WAŻNE! Od 2 do 30 listopada hotele nie będą przyjmowały turystów.

  W jaki sposób udowodnić, że byłam/-em w obszarze podwyższonego ryzyka?

  Za potwierdzenie podróży z obszaru podwyższonego ryzyka może służyć karta pokładowa, bilet kolejowy lub autobusowy, potwierdzenie noclegu w hotelu w obszarze podwyższonego ryzyka. Jeżeli podróżujesz własnym samochodem, często wystarczy oświadczenie, że przyjechałaś/-eś z obszaru podwyższonego ryzyka.

  Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?

  Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu i przedłużyć kwarantannę.

  Wynik mojego testu był pozytywny. Jak długo muszę przebywać w kwarantannie?

  Laboratorium ma obowiązek przekazania informacji o pozytywnym wyniku testu do właściwego urzędu ds. zdrowia. Podczas kwarantanny należy stosować się do zaleceń urzędu ds. zdrowia. Kwarantanna w takim przypadku może trwać do 10 dni. Należy pamiętać, że urząd ds. zdrowia może zlecić powtórzenie wykonania testu lub przedłużyć kwarantannę.

  Po wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec nie zgłosiłam/-em swojego przyjazdu do urzędu ds. zdrowia, mimo że nie należę do grupy osób, których nie dotyczy obowiązek kwarantanny. Czy grozi mi kara?

  Łamanie przepisów dotyczących kwarantanny może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą do 25 000 EUR.

  Będę jechać przez Niemcy przejazdem (np. samochodem z Holandii do Polski, ląduję z Hiszpanii na niemieckim lotnisku i jadę dalej autobusem do Polski). Czy podlegam kwarantannie w Niemczech?

  Nie. We wszystkich krajach związkowych osoby podróżujące w tranzycie (przejazdem), są zwolnione z obowiązku wykonywania testu i związanej z tym kwarantanny. Podróż tranzytowa powinna się odbywać bez zbędnych postojów i noclegów. W przypadku podróży tranzytowej nie ma obowiązku wcześniejszej elektronicznej rejestracji podróży.

  Jeżeli lecisz do Niemiec samolotem i dalej udajesz się do Polski drogą lądową, skontaktuj się z przewoźnikiem. W przypadku gdy przewoźnik będzie przed wejściem na pokład samolotu wymagał potwierdzenia elektronicznej rejestracji, podaj w karcie lokalizacji podróżnego, że znajdujesz się w tranzycie.

  Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych testów i kwarantanny?

  Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

  Meklemburgia – Pomorze Przednie

  Jakie zasady obowiązują w Meklemburgii – Pomorzu Przednim? 

  Przy wjeździe na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego należy poddać się 14-dniowej kwarantannie. Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie 5-7 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku.

  23.10 rząd krajowy polecił wydać władzom powiatowym odpowiednie zarządzenia ogólne, które umożliwią podróże transgraniczne dla wybranych grup osób. W takim przypadku pracowników/uczniów przekraczających regularnie granicę obowiązuje codzienne składanie oświadczeń o braku objawów zachorowania na COVID-19 pracodawcy/dyrekcji szkoły i obowiązek wykonania testu raz na tydzień (tylko osoby pełnoletnie).

  Podróżując należy posiadać zaświadczenie o pracy/nauce. Jeżeli przerwa w podróżach trwa dłużej niż 2 tyg. (np. urlop) należy wykonać test. Zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny są podróże w celu odwiedzin najbliższej rodziny (pokrewieństwo pierwszego stopnia, małżonkowie, partnerzy), opieki nad osobami pod kuratelą lub w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego. Treść zarządzeń opublikowanych przez powiaty (stan na 26.10): Ludwigslust-ParchimMecklemburgische SeenplatteNordwestmecklenburg, powiat Rostock, miasto Rostock (brak informacji), SchwerinVorpommern-GreifswaldVorpommern-Rügen.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Chcę przyjechać do Meklemburgii – Pomorza Przedniego odwiedzić rodzinę. Nie należę do grupy osób, której nie dotyczy obowiązek wykonywania testu i kwarantanny według przepisów danego landu. Mam zamiar wykonać test przed wjazdem. Czy mogę to zrobić? Jaki test w Polsce jest uznawany? 

  Tak. Obowiązek wykonania testu oraz kwarantanny nie oznacza zakazu wjazdu do Meklemburgii-Pomorza Przedniego dla osób z obszarów podwyższonego ryzyka. Niemieckie urzędy ds. zdrowia uznają negatywne wyniki testu PCR, wykonanego najwcześniej 48 godz. przed wjazdem do Niemiec.  Do negatywnego wyniku testu powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie. Pamiętaj, że wynik testu musi być w języku niemieckim lub angielskim. Następnie zgłoś swój przyjazd na www.einreiseanmeldung.de oraz do właściwego urzędu ds. zdrowia. Poinformuj w swoim zgłoszeniu, że posiadasz negatywny wynik testu. W Meklemburgii – Pomorzu Przednim test należy powtórzyć po 5-7 dniach. O zakończeniu kwarantanny decyduje właściwy urząd ds. zdrowia.

  WAŻNE! Od 2 do 30 listopada hotele nie będą przyjmowały turystów.

  Czy mogę wjechać z Polski na teren Meklemburgii – Pomorza Przedniego na mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego i nie podlegać kwarantannie? 

  Na 09.11.2020 r.  takie przepisy w Meklemburgii – Pomorzu Przednim nie obowiązują. Nie jest znana data dostosowania przepisów w Meklemburgii – Pomorzu Przednim.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Jeżdżę codziennie (raz w tygodniu/co kilka dni) do pracy w Meklemburgii – Pomorzu Przednim. Czy muszę mieć jakieś zaświadczenie od pracodawcy, żeby nie podlegać kwarantannie?

  W niektórych landach pracownicy przekraczający granicę i dojeżdżający do pracy są zwolnieni z obowiązku wykonywania testu i z kwarantanny. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą i ustal z nim, czy regulacje kraju związkowego zwalniają z obowiązku wykonywania testu lub kwarantanny oraz czy potrzebujesz ewentualne zaświadczenie od pracodawcy. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Jestem kierowcą zawowodowym i pracuję w Niemczech. Czy muszę wykonać test i udać się na kwarantannę? 

  Prawie we wszystkich krajach związkowych istnieją przepisy, które zwalniają osoby pracujące w przedsiębiorstwach transportowych z obowiązku wykonywania testu i z kwarantanny. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą i ustal z nim, czy regulacje kraju związkowego zwalniają z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny oraz czy potrzebujesz ewentualne zaświadczenie od pracodawcy. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

  Czy jest możliwość, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny po wjeździe do Meklemburgii – Pomorza Przedniego z obszaru podwyższonego ryzyka? 

  Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku testu i kwarantanny zgodnie z odpowiednimi przepisami landowymi, to takie zwolnienie możesz jedynie uzyskać we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech.

  Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych testów i kwarantanny?

  Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny w Meklemburgii – Pomorzu Przednim uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

  źródło: www.bundesregierung.de, www.gov.pl

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  ILS – Institut für Lernsysteme – zamów bezpłatny katalog z wszystkimi kursami oferowanymi przez ILS i zdobądź dodatkowe kwalifikacje na wybranym przez siebie kierunku! Np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (Altenbetreuung – Betreuungskraft), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista JAVA (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych!

  154 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  154 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dawid

  W miejscu gdzie pracuje dzisiaj szef oświadczył że faktycznie było podejrzenie koronawirusa u jednego z pracowników, który wrócił kilka dni wcześniej ze strefy zagrożenia ale testu nie mial zrobionego, a że poczuł się lepiej to wrócił do pracy…. poza tym uznał że nawet jakby test wyszedł pozytywny to przez jednego chorego na “taką tam grypę” nie zamknie firmy bo musimy produkować.

  Karolina

  No i dobrze mówi

  Daria

  A jak ktoś jest na kwarantannie w Polsce ktora się kończy w sobotę A w niedzielę wyjeżdża do Niemiec bo od poniedzialku do pracy A dziecko do szkoły czy kwarantanne też musi mieć ??

  darek

  podpinam sie do pytania

  Robert

  Kwarantanna 2 tyg w Niemczech

  Pendler

  Zaświadczenie z sanepidu w Polsce o odbytej kwarantannie ma nas zwalniać z kwarantanny w Niemczech

  Mateusz

  Pendler z kąd masz takie info?
  Bo jestem akurat w takiej sytuacji
  Czy Niemcy uznają Polską kwarantannę?

  Danek

  Jak uzyskałeś takie info ? Z jakiego Niemieckiego źródła ?

  garus.pawel@gmail.com

  Zaświadczenie że odbył do soboty w Polsce i nie musi w de

  Krzysztof

  A jak długo ten przepis ma obowiązywać. ? Od 10 kwietnia do? Jest jakaś data ze zniósł ten przepis? Może ktoś wie?

  Robert

  Do odwołania ,nie ma terminu końca

  Mariusz

  A co z tranzytem przez Niemcy muszę dostać się do Holandia, też podlegam kwarantannie.

  kama

  czytajcie ze zrozumieniem, wyraznie pisze , nie dotyczy tych którzy tranzytem jadą przez Niemcy

  robert

  napisano ” osoby, które przebywały poza granicami Niemiec nie dłużej niż 48 godzin, “, czyli , jeśli pojadę do np Holandii i wrócę tego samego dnia, to nie mam obowiązku kwarantanny ?

  Lukas

  Czyli osoby jadące do pracy sezonowej nie mają kwarantanny? Ale to musze miec jakies zaswiadczenie wjezdzajac do niemiec?

  michal

  Mam jechac do pracy na 2 tygodnie. Co wtedy z kwarantanna???

  MARCIN

  Czy ktoś się orientuję,jadąc do Polski na urlop pod koniec kwietnia,w PL kwarantanna,powrót do DE kwarantanna,czy potrzebuję jakieś dokumeny? Mam papier że pracuę i mogę się przemieszczać w miejscu zameldowania w moim landzie w DE.

  Lukas

  Jechalem do Polski i mialem dokument ze na magazynie spozywczym pracowalem i straz graniczna powiedziala mi ze ten dokument po prostu dla nich juz jest nie wazny i kwarantanna w Pl 2 tyg kontrol policji raz dziennie i aplikacja kwarantanna.

  Viola

  Czyli dalej nie wiadomo czy kierowca busa 9 osobowego może wjechać bez kwarantanny? Różnie można interpretować.

  Anna

  Czy kawarantanna dotyczy również osób pracujących w opiece

  Danek

  Czy ktoś ma potwierdzone info czy jeśli ktoś odbył kwarantannę w PL i jedzie do DE musi znowu siedzieć 14 dni ? Mi kończy się kwarantanna w piątek a w sobotę chce wracać do Niemiec.

  Olo

  Wszyscy 14 dni

  Jacek

  do 48h testy przed wjazdem po niemiecku lub angielsku pokazesz i kwarantanny miec nie bedziesz w przeciwnym wypadku TAK!!!

  Olo

  Budowlanka też ma kwarantannę

  Edyta

  witam jade po kogos odebrac go na parking do niemiec i zaraz wracamy , to jak mam sie odniesc do kwarantanny ? po powrocie dostaje w polsce tak ?

  Jacek

  NIE 100 % .

  Staniśław

  A jak jest przejazdem przez Niemcy w samochodzie osobowym bo mamy wyjerzdżać w cztery osoby czy to jest legalne

  Seba

  Stanisławie skonkretyzuj to pytanie bo jest niejasne… przejeżdżasz przez Niemcy i kogoś po drodze w Niemczech zabierasz ? i jak jest Twój cel podróży ?

  Lala

  Mam takie pytanie dlaczego niektóre osoby przejechały do Niemiec i mówią ze nikt ich nie sprawdzał i nie maja żadnej kwarantanny a wjechali już po 10 kwietnia kogo słuchać? Bo musze jechac do Niemiec a nie wiem w końcu czy będzie mnie tam obowiązywać 2 tygodniowa kwarantanna

  Jacek

  teraz tak od 24.10.2020 r.

  stanisław

  Jedziemy z Polski do Niemiec do pracy jako pracownicy sezonowi i będziemy jechali w cztery osoby samochodem osobowym

  Ewelina

  Mój mąż wyjeżdża19 kwietnia do Niemiec też musi mieć kwaratanne ? Pracuje w budownictwie

  Mateusz

  Wjechałem 13 do Niemiec nie zgłosiłem kwarantanny i 18 dostałem list ze zdj kiedy przekraczałem granice i ze od 18 mam kwarantannę oraz kara 2.800 € za obowiązkowe niezgłoszenie się na kwarantannę , na ta chwile mam jeszcze ponad tydzień na zapłatę i nie ma opcji obejście przepisu oraz siedzę 5 dzień w domu 😡
  To co piszą na różnych forach o karach się potwierdziło

  Ilona

  Nie wierzę.. Którą granicę przekraczałeś , miejscowość ? Może akurat aparat strzelił ci fotę za prędkość i oni sobie to poskładali..? Na jakich tablicach jechałeś i z jakiego landu jesteś ?

  Izabela

  Pracujesz jako kto i na jakich warunkach

  Ilona

  Ściema jak większość komentarzy tutaj, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Po co piszecie takie bzdury, żeby zrobić zamieszanie ???

  Tomek

  Dlaczego zdjęcia nie dałeś że masz do zapłacenia jakoś karę? A jakbyś busem jechał z przewoźnikiem to w jaki sposób niby byś miał mieć zrobione zdiecie? Pokaż zdiecie że masz karę do zapłacenia i nie siej glupot

  Agnieszka

  Niewiem co pijesz czy bierzesz ale odstaw To!!!
  Po co pisać takie kłamstwa???
  Zacznij pisać może bajki dla dzieci.

  Jacek

  musisz zaplacic nic nie wskurasz nie radze nie placic !!!! na adwokata szkoda kasy bo jawnie zlamales przepis ustawy !!!!!

  GOŚĆ 123

  A co w sytuacji jak jedziesz do pracy do Niemiec a nie masz żadnej umowy poświadczajacej zatrudnienie? Przekroczy się granicę?

  Luna

  Dołączam się do pytania

  Frutga

  Nikt nie sprawdza tak jak na polskim przejsciu, normalnie jedziesz

  Jacek

  TAK !

  Ania

  Witam, czy osoba pracujaca w Niemczech na umowe o prace tez podlega kwarantannie jak wroci z Polski?

  Jacek

  TAK !!!wczesniejnie od 24.10.20 TAK !!!

  Ania

  Witam
  czy jezeli pracuje w Niemczech i mam umowe to jak wracam z Polski obowiazuje mnie kwarantanna

  Monika

  Wjezdzajac do Niemiec wszyscy idą na kwarantanne nawet Niemcy ,oprócz kierowców,dyplomatów i sezonowych szparagi,truskawki itp. Obowiązuje do 4maja.

  JĘDZA

  Orientuje sie ktoś czy jadac do De do meza (dwa dni) obowiązuje mnie tam kwarantanna?

  Ilona

  Odwiedziny partnera plus pobyt do 5 dni – kwarantanna nie obowiązuje .

  JĘDZA

  Ale w Polsce juz obowiązuje?

  Ilona

  Niestety w Polsce nie… Tam dyktatura dla wszystkich bez wyjątku …

  Marcin

  Nie piszcie glupot,nie prawdy,proszę wejść na ambasade polski w De i przeczytać.

  JĘDZA

  Marcinie podaj link

  Jacek

  TAK !!

  Zosia

  Jak się zgłosić na ta kwarantannę w Niemczech jeśli ktoś nie umie języka można to zrobić przez emaila?

  Agusia

  No własnie tez jestem ciekawa ..

  Jacek

  NIE !!

  Gracjan Wolny

  Witam mam pytanie bo zaczyna wszystko być meczace. Mianowicie muszę pojechać do Polski biorąc urlop i przesiedziec tam ta kwarantannę. Po zakończeniu kwarantanny wracam do Niemiec a pracuje w Holandii czy wtedy też mnie kwarantanna kolejna obowiązuje?

  Jacek

  NIE !!! Poniewaz jediesz tranzytem lepiej jak bedziesz mial papier z holende3skiej firmy ze tam pracujesz !

  Arek

  Witam , Chciałbym pomóc tym którzy maja dylemat . Pojechałem do PL odbyłem kwarantane teraz wróćiłem do De i szukałem dokumentu jak w ogóle zgłosić sie na taka kwarantanne . Na infolini powiedziano mi ze kazdy musi zarejestrowac się kto przyjechał do De. W przeciwnym razie mozna dostac mandat , a jak słyszałem pare osób już dostało . Poniżej przesyłam Link do strony aby zgłosić sie na kwarantanne , To sie tyczy tylko Bawarii !! !!!! w tym formularzu opiszcie ze ktoś z was odbył kwarantanne w PL i na tej podstawie ktoś oceni czy musisz odbyc tutaj czy nie… Czytaj więcej »

  Jacek

   tools.rki.de  musisz poda kod poctowy tam gdzie przebywasz ,dostaniesz adres gdzie zglosisz sie na testy ,w AOK-a ni placisz !!!powodzenia

  Sebastian

  Witam, czy po wczorajszym posiedzeniu rządów landów, zapadła jakaś nowa decyzja odnośnie kwarantann? Czy nadal obowiązuje data do 3-go maja? Nigdzie nie mogę znależć info na ten temat, dzwoniłem do landtagu w Dusseldorfie, tam mi powiedzieli, że na chwiłe obecną tzn wczoraj godzina 18, do 3-go maja, ale czy będzie przedłużona to nie wiedzą. W Robert Koch Institut to w ogóle nic nie wiedzą. Jeśli Admin ma jakieś konkretne info z możliwością podania źródła to bardzo proszę o informację.

  Jacek

  3maja nic sie nie zmienilo

  Marcin

  Mam pytanko.
  Czy mogę wyjechać do Niemiec tylko aby skorzystać z tamtejszego lotniska?
  Od nas się nie da do UK dostać.

  Jacek

  TAK !

  Izabela

  Chce zapytać czy nie orjentujecie się czy jak bendzie wyglądało to w lipcu mieszkam w Polsce a mam chłopaka w Niemczech plany są na jego pobyt w Polsce na urlop 2020 w lipcu czy bendzie możliwy jak to wygląda czy zostanie wpuszczony czy kwarantanna bendzie potrzebna jak to wygląda na granicy a na lotnisku czy potrzeba jakies dokumenty poradźcie coś

  Mirek

  Proszę o informację . Czy muszę zgłosić się i odbyć kwarantanne gady powodem wjazdu do Niemiec jest powrót do miejsca zamieszkania z partnerką życiową . Nie jestem tam zameldowany . Czy trzeba ten fakt w jakiś sposób dokumentować ? Pracuję w Polsce . Do dnia wprowadzenia tego obowiązku praca umożliwiała mi przebywanie tydzień w Niemczech i tydzień w Polsce

  Marcin

  Witam. Jak z terminem kwarantanny dotyczacej Bremen ? Gdyz dzis mija termin podany w artykule powyzej. Jest przedluzona czy anulowana ?

  Grzegorz

  Kiedy pojawią się jakieś nowe informacje czy przedłużane będzie kwarantanna w landzie Nadrenia Północna Westfalia?

  Maa

  Na stronie http://www.land.nrw.de przedłużona do 30.05

  Artur

  Witam, a jak z kwarantanną w hesji obowiazuje do 10.05.2020 czy jest przedłużona?

  Pawel

  Pytanie i prozba czy. Ktos się. Orjentuje co do kewrantanny w hessji jest. Do10 maja czy cos się. Zmienilo. Prozba do. Moderatora tego. Forum jak beda jakieś. Woadomosci na temat kwatantanny pisz. Z gury dziękuję

  Adam

  Witam,

  Partnerka mieszkająca w Polsce planuje odwiedzić mnie w Niemczech, możecie doradzić jak to się odnosi to tego fragmentu z artykułu”kwarantanna nie dotyczy : odwiedziny partnera życiowego nie mieszkającego z podróżującą osobą” ? Czy musimy przechodzić kwarantanne w takim przypadku?

  Kasia

  Też mnie to interesuje,chciałabym męża odwiedzic.

  Gość666

  Witam czy ktoś się orientuję czy kierowca zawadowy jest również zwolniony z kwarantanny w Niemczech?

  Sebastian

  Witajcie ktoś ma może info czy nadal w dolnej saksoni będzie kwarantanna? Jak wygląda sytuacja po powrocie do Polski czytałem, że na granicy pokazuje się umowę o pracę i brak kwarantanny w Polsce. Pozdrawiam

  Artek

  Berlin przedłużył do 05 czerwca informacje z gov.pl

  Artek

  Brandenburgia 5 czerwiec

  Pawel

  Admin mam pytanie hesja do 10 maja to jest pewne na 100 proceprocent to w poniedzialek bez zadnych obaw mozna jechac. Prywatnym samochodem dzieki za odpowiedz

  Vanders

  Witam
  Jak w schlezwig holsten kwarantanna do odwołania. Czy jeśli w całych Niemcach zniosą jest możliwe że tam posoztanie?
  Pytanie drugie niektóre landy znadzaja się na 72 h poza granicami czy możecie się dowiedzieć na ile godzin pozwala s-h?

  Piotrr

  sh i hamburg 48h

  Ania

  A czy gdy wrócę do DE po 46 godzinach to czy muszę się gdzieś zgłaszać tutaj w DE do sanepidu czy ośrodka zdrowia? Jak w ogóle ustalane jest to, czy faktycznie byłam do 48 godzin?

  gosc

  Hesja do 05.06 info pewne za strona Ministerum Hessen

  Ania

  Ok, czyli jeśli wróciłam po 46 godzinach do DE to nie musze sie nigdzie zglaszac?

  Radosław

  czy wiadomo kiedy w bayernie zniosą całkowicie kwarantanne ?

  Beata

  Witam i ja mam Problem mieszkam w niemczech Mama moja jest zemna w de od zeszlego roku poniewaz nie jest w stanie sama funkcjonowac ,w pl mamy sprawe o ubezwlasnowolnienie 26.05 i nie wiem czy moge jechac do pl na sprawe ba 5 dni i powrut do de mame mialam zameldowac u ciebie w de ,ostatni raus bylismy w pl w lutym tego roku bo jezdzilismy z mama co dwa miesiaca na kontrolna wizyte do lekarza i po leki

  Grzechu

  wiadomo cos jak w mecklenburg vorpommen?

  Marcin

  Wiadomo do kiedy w Dolnej Saksonii będzie przedłużenie kwarantanny?

  pawel

  mam pytanie do admina majac firme samo zadrudnienie w polsce to jak wyglada kwaranatanna w de musze odbyc kwarantanne czy nie

  Sara

  Czyli jak u mnie jest kwarantanna do 10 maja (do dziś) i tego nie przedłuża to na spokojnie mogę jechać do polski ?

  Marcin

  Na 100% przedłużą, wszystkie landy już przedłużyły tylko kwestia do kiedy

  Sara

  A na terenie Niemiec nie ma czegoś takiego ze przygraniczni za okazaniem umowy mogą wjechać do Niemiec ? Tak jak jest w PL?

  Sebastian

  Z jakiego źródła są te informacje? Jako jedyna strona piszecie do 5czerwca w Hessen

  Sebastian

  Ok dzięki, czyli jak będę chciał jutro wyjechać do pracy tam (mam gewerbe) to kwarantanna musi być?

  Żaneta

  Z jakiej strony wiadomości na temat kwarantanny z regionu Bawarii ?

  KKK

  Co z Dolna Saksonią ???

  Mario

  Z jakiego źródła info na temat Dln. Saksonii?

  Kika

  A ja dzwoniłam do Konsulatu Polskiego w Hamburgu i jak narazie informacji o przedłużeniu kwarantanny w Dolnej Saksonii nie maja – Pani z sekretariatu ma mi dać znać jeśli znajdzie oficjalne potwierdzenie przedłużenia kwarantanny

  Kika

  Faktycznie przedłużono kwarantannę w Dolnej Saksonii (Pani z Konsulatu oddzwoniła wczoraj z taka informacja) To jest wiadomość z wczoraj.
  Zas dziś uslyszałam informacje ze sąd wydał zakaz kwarantanny w Dolnej Saksonii po powrocie z zagranicy. Proszę sprawdźcie ta informacje.

  Józek

  Skąd informacje o Dolnej Saksoni?

  Katarzyna

  Czy o płn Westfalii coś wiadomo

  Katarzyna

  Co z płn Westfalia na stronie gov kwarantanna do 10.05 u was info że 30.05

  Katarzyna

  A z jakiej strony macie oficjalne info, szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje

  Katarzyna

  Skąd info o płn Westfalii szef każe wracać twierdząc że kwarantanna nie istnieje. A ja nie mogę nic potwierdzonego znaleźć

  Simon

  Witam,
  Dane te są już przedłużeniem początkowego założenia zniesienia kwarantanny z Polską?
  Czas liczy się od momentu kontroli na granicy (czas wolny) powrót na przejście graniczne przed upływem 48h lub 72h Co jeśli takowej kontroli nie będzie na granicy w stronę Niemiec? Jak mogę udowodnić, że przejechałem w tym czasie?

  154
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x