W Niemczech stosunkowo mało osób decyduje się na oddanie swoich organów do transplantacji. Jakie są w ogóle przyczyny małego zainteresowania tematem? Jak działa legitymacja dawcy narządów? Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Niemiecki rząd chciałby zwiększyć gotowość Niemców do oddawania narządów do przeszczepów – w końcu u naszych zachodnich sąsiadów na listach oczekujących na nowe organy jest ok. 10.000 osób.

Legitymacja dawcy narządów – można wyrazić zgodę lub sprzeciw

Legitymacja dawcy narządów to oświadczenie woli osoby, która chciałaby, aby w razie jej śmierci mózgowej, przekazać jej organy do transplantacji.

Kasa chorych Barmer przeprowadziła ankietę wśród swoich członków. O opinię zapytano ok. 1000 osób. Jedno z pytań brzmiało: „Czy wiecie, że posiadając legitymację dawcy narządów można wyrazić nie tylko zgodę na pobranie organów, ale też sprzeciw”? Blisko 40% ankietowanych nie była tego świadoma.

Legitymacja dawcy daje jeszcze więcej możliwości, a mianowicie:

  • możecie się zgodzić na pobranie organów
  • możecie się sprzeciwić pobraniu organów
  • możecie się zgodzić na pobranie tylko konkretnych organów lub wykluczyć pobranie jakiegoś organu
  • możecie określić osobę, która w Waszym imieniu podejmie decyzję, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. Uwaga! Nie musi to być członek rodziny.

Legitymację dawcy narządów znajdziecie bezpłatnie w aptekach lub w wersji elektronicznej pod adresem: https://www.organspende-info.de/organspendeausweis/bestellen

To nieprawda, że dowód dawcy narządów ważny jest dopiero od 18. roku życia

Za małoletnich to rodzice decydują w wielu przypadkach, ale nie we wszystkich. Młodzież od 16. roku życia może w dowodzie obwieścić, że chce oddać swoje narządy do przeszczepu. Z kolei jak informuje Niemiecka Fundacja Transplantologii Organów (niem. Deutsche Stiftung Organtransplantation, w skrócie DSO), brak zgody na oddanie narządów można obwieścić w dowodzie już od 14. roku życia.

W Niemczech więcej organów się przeszczepia niż oddaje do przeszczepów

Niemcy są członkiem związku ośmiu państw, w których organizacja Eurotransplant reguluje kwestie przyznania organów. Eurotransplant to związek państw dzielących wspólną listę transplantacji narządów i poszukiwania narządów do transplantacji na terenie państw członkowskich Eurotransplantu, ściśle współpracujących ze sobą. Poza Niemcami, pozostałe państwa członkowskie to: Belgia, Chorwacja, Luxemburg, Holandia, Austria, Węgry i Słowenia. Zgodnie z danymi DSO, Niemcy uważane są w tym związku od lat za kraj importowy. W roku 2017 w Niemczech 2595 organów zostało pośmiertnie oddanych do transplantacji. Z tego 434 organy zostały przeszczepione biorcom spoza Niemiec. Z kolei w tym samym roku w Niemczech przeszczepiono 609 organów, które pochodziły od dawców z innego państwa należącego do Eurotransplant.

To, że w Niemczech oddaje się tak mało organów do przeszczepów, jest też winą klinik

W Niemczech oddaje się mniej narządów do transplantacji niż w pozostałych państwach należących do Eurotransplant. Jeśli myślicie, że jest to spowodowane brakiem gotowości Niemców do oddawania organów, to jesteście w błędzie. Źródło problemu tkwi w strukturach klinik transplantologicznych. Axel Rahmel, członek zarządu DSO uważa, że „zanim podjęte zostaną poważne medyczne kroki, powinno się więcej myśleć o oddaniu narządów i więcej o tym mówić. A w codziennym życiu kliniki niestety nie zawsze tak się dzieje.” Nie oznacza to, że kliniki świadomie nie zgadzają się na oddawanie organów. Prawdziwe powody to bardziej ogromna rozbudowa świadczonych usług w szpitalach, olbrzymia presja na stacjach intensywnej terapii i brak personelu.

Wielu Niemców jest skłonnych zgodzić się na wprowadzenie regulacji dot. nie wyrażenia zgody na oddanie narządów do przeszczepów

Jakie muszą być spełnione warunki przed oddaniem organów do transplantacji?

  • Dwóch specjalnie wyszkolonych w tym kierunku lekarzy musi niezależnie od siebie stwierdzić śmierć mózgową potencjalnego dawcy, a więc ostateczny i nieodwracalny zanik wszystkich funkcji kresomózgowia, móżdżku oraz pnia mózgu.
  • Zgoda zmarłego musi być przedłożona w formie dowodu dawcy narządów albo członkowie rodziny muszą się zgodzić na pobranie narządów, o ile nie ma takiego oświadczenia woli ze strony zmarłego.

W wielu krajach europejskich działa to trochę inaczej – chodzi tu o regulacje dot. sprzeciwu wobec pobrania narządów. Jeśli ktoś nie wyrazi sprzeciwu albo wyraźnie nie przekaże kwestii podjęcia decyzji w tej sprawie innej osobie, automatycznie uważany jest za potencjalnego dawcę organów. We wcześniej wspomnianej ankiecie kasy chorych Barmer, aż 58% osób z tysiąca ankietowanych było za wprowadzeniem takiego rozwiązania w Niemczech, 27% było przeciwnych a 15% było niezdecydowanych lub nie podali oni żadnej odpowiedzi.

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika