Czy w Niemczech najemcy mogą cofnąć wypowiedzenie umowy najmu?

0
1553

Jeśli mieszkacie w Niemczech i nie chcecie kontynuować najmu mieszkania, powinniście być tego pewni. Jeśli bowiem wypowiedzenie umowy wpłynie do wynajmującego, wtedy nie może ono zostać cofnięte przez tylko jedną ze stron.

Jeśli więc rezygnujecie z mieszkania, to faktycznie musicie się chcieć z niego wyprowadzić. W przypadku kiedy najemca mimo wcześniejszej chęci opuszczenia mieszkania, chciałby jednak kontynuować najem, a wynajmujący jeszcze nie wynajął mieszkania komuś innemu, wtedy należy wspólnie znaleźć rozwiązanie, z którego obie strony będą zadowolone. Z reguły zawierana jest wtedy po prostu nowa umowa najmu – na dotychczasowych lub nowych warunkach. Najemca musi się liczyć z ew. podwyżką opłat.

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu, mamy do czynienia z jednostronną deklaracją woli, która powinna dotrzeć do wynajmującego. Jej anulowanie możliwe jest tylko wtedy, jeśli anulacja nastąpi jednocześnie z wypowiedzeniem lub wcześniej. Wycofanie wypowiedzenia przez najemcę nie jest możliwe, gdy wynajmujący już je otrzymał. Tak zadecydował Trybunał Federalny 24 czerwca 1998 r. (Az.: XII ZR 195/96).

Najemca a wynajmujący – różne okresy wypowiedzenia mieszkania w Nimeczech?

Jeśli chodzi o termin wypowiedzenia umowy najmu, to najemców i wynajmujących obowiązują w Niemczech różne regulacje. Najemcy mogą wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony z wyprzedzeniem 3-miesięcznym. Czas wynajmu mieszkania nie ma tu znaczenia.

W przypadku wynajmujących, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z wyprzedzeniem 3-miesięcznym, jeśli czas trwania wynajmu wynosił 5 lat lub mniej. Jeśli mieszkanie wynajęte było przez dłuższy czas niż 5 lat, wtedy okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Jeśli z kolei najemca mieszkał w mieszkaniu dłużej niż 8 lat, wtedy wynajmujący musi przestrzegać okresu wypowiedzenia wynoszącego 9 miesięcy.

W starych umowach najmu, zawartych przed jesienią 2001, często widnieje zapis, że po 10 latach wynajmujący musi przestrzegać 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Taki zapis nadal jest prawomocny i jeśli widnieje w umowie, to wynajmujący musi się go trzymać. Natomiast najemcy mogą wypowiedzieć umowę, nawet starą, zawsze z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Warto dodać, że niemiecka umowa najmu może zawierać korzystniejsze warunki dla najemcy, niż przewidziane ustawą. Jeśli w umowie widnieje zapis o miesięcznym lub nawet 14-dniowym terminie wypowiedzenia, wtedy jest to wiążące dla najemcy. Z kolei odwrotnie tak to nie działa. Wynajmujący musi przestrzegać okresu wypowiedzenia określonego w ustawie – nie można go skrócić na jego korzyść zapisem w umowie najmu.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

    Praca w Niemczech

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Napisz komentarz!
    Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika