Wszystko o egzaminach i certyfikatach językowych w Niemczech – część druga

  W części drugiej naszego poradnika dotyczącego niemieckich certyfikatów językowych przyjrzymy się kolejnym ważnym niemieckim certyfikatom. Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z częścią pierwszą, to tutaj znajdziecie link do niej: Wszystko o egzaminach i certyfikatach językowych w Niemczech – część pierwsza.

  Egzaminy i certyfikaty językowe TELC GmbH TELC (The European Language Certificates)

  TELC GmbH oferuje ujednolicone egzaminy i certyfikaty językowe dostosowane do poziomu i wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i orientujące się według sześciu poziomów biegłości językowych. TELC ma ofercie łącznie 22 egzaminy i certyfikaty z języka niemieckiego przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób poszukujących zatrudnienia, migrantów, osób ubiegających się o obywatelstwo niemieckie oraz chcących podjąć kształcenie zawodowe lub studia, między innymi o specjalności medycznej i pielęgniarskiej.

  TELC GmbH jako jedyna instytucja na rynku oferuje egzaminy specjalnie dla migrantów oraz egzaminy językowe na poziomach B2 i C1 dla lekarzy z zagranicy pragnących podjąć pracę w niemieckiej służbie zdrowia.

  Egzaminy na poziomie A1

  • Start Deutsch: egzamin składa się z trwającej 65 minut części pisemnej (Słuchanie 20 minut, Czytanie 45 minut) oraz z części ustnej trwającej 11 minut. Część ustna jest zdawana natychmiast po ukończeniu części pisemnej.
  • telc Deutsch A1 für Zuwanderer: do osiągnięcia tego poziomu biegłości potrzebnych jest 100-150 godzin. Część pisemna trwa 70 minut (Słuchanie i Czytanie, Część Gramatyczna, Pisanie), część ustna 15 minut.
  • telc Deutsch A1 Junior jest przeznaczony dla dzieci w wieku 12 lat. Część pisemna egzaminu trwa 40 minut (Słuchanie 10 minut, Słuchanie i Pisanie 30 minut), część ustna trwająca 15-20 minut jest organizowana jako egzamin w parach.

  Egzaminy na poziomie A2

  • Start Deutsch 2 do osiągnięcia tego poziomu biegłości językowej koniecznych jest 250-300 godzin lekcyjnych. Część pisemna trwa 70 minut (Słuchanie 20 minut, Czytanie i Pisanie 50 minut), część ustna jako egzaminach w parach trwa 15 minut.
  • telc Deutsch A2+Beruf: część pisemna egzaminu trwa 120 minut (Czytanie i Struktury Gramatyczno-Leksykalne 60 minut, Słuchanie 30 minut, Pisanie 30 minut), część ustna jako egzamin w parach trwa 15 minut.
  • telc Deutsch A2 Schule: egzamin jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-16 lat, do osiągnięcia tego poziomu biegłości dzieci i młodzież potrzebuje 300-400 godzin lekcyjnych. Część pisemna trwa 80 minut (Struktury Gramatyczno-Leksykalne 15 minut, Słuchanie 20 minut, Czytanie 30 minut, Pisanie 15 minut). Część ustna egzaminu może odbyć się zarówno w tym samym dniu jaki i w innym terminie, trwa 10 minut i jest organizowana jako egzamin w parach.

  Egzaminy na poziomie A2-B1

  • Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 to egzamin przeznaczony dla migrantów, którzy potrzebują certyfikatu poświadczającego znajomość języka w celu uzyskania obywatelstwa niemieckiego. Odbywa się on na zakończenie kursu integracyjnego. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje aspekty życia codziennego i społecznego (urząd, praca zawodowa, zakupy, zdrowie, dzieci, media, mieszkanie itp.). Część pisemna trwa 100 minut (Słuchanie 25 minut, Czytanie 45 minut, Pisanie 30 minut). Część ustna jak egzamin w parach trwa 16 minut i odbywa się zazwyczaj w tym samym dniu, co część pisemna.
  • Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 Jugendintegrationskurs to egzamin przeznaczony dla migrantów poniżej 27 roku życia. Zakres tematyczny dotyczy problemów ludzi młodych, przebieg i czas trwania egzaminu jest identyczny, jak w przypadku osób dorosłych.

  Egzaminy na poziomie B1

  • Telc Deutsch B1 / Zertifikat Deutsch to egzamin poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie potrzebnym do uzyskania obywatelstwa niemieckiego. Pisemna część egzaminu trwa 150 minut (Czytanie 90 minut, Słuchanie 30 minut, Pisanie 30 minut). Część ustna może odbywać się w tym samym lub w następnym dniu i jest organizowana jako egzamin w parach, przy czym każdy z kandydatów ma 20 minut na przygotowanie.
  • telc Deutsch B1+ Beruf to egzamin językowy o zawodowym zakresie tematycznym. Przebieg i czas trwania egzaminu jest identyczny, jak w przypadku egzaminu Zertifikat Deutsch.
  • Deutsch für Jugendliche (Schule) jest egzaminem dla młodzieży do 17 roku życia, którego zakres tematyczny dotyczy problemów i zainteresowań ludzi młodych. Jego przebieg i czas trwania są identyczne, jak w przypadku egzaminu Zertifikat Deutsch.

  Egzaminy na poziomie B1-B2

  • telc Deutsch B1·B2 Beruf to egzamin językowy dla osób potrzebujących certyfikatu językowego w celach zawodowych. Część pisemna trwa 120 minut (Słuchanie 25 minut, Czytanie i Struktury Językowe 60 minut, Pisanie 45 minut). Część ustna jest organizowana jako egzamin w parach i trwa 16 minut, może odbyć się w tym samym dniu, co egzamin pisemny, lub w dniu następnym.
  • telc Deutsch B1·B2 Pflege jest egzaminem dla osób pracujących w zawodach pielęgniarskich. Część piseman trwa 115 minut (Słuchanie 25 minut, Czytanie i Struktury Językowe 60 minut, Czytanie 30 minut). Część ustna trwa 16 minut i może odbywać się w tym samym lub w następnym dniu i jest organizowana jako egzamin w parach, przy czym każdy z kandydatów ma 20 minut na przygotowanie.

  Egzaminy na poziomie B2

  • telc Deutsch B2 to egzamin poświadczający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie zaawansowanym. Część pisemna trwa 140 minut (Czytanie 90 minut, Struktury Gramatyczno-Leksykalne 20 minut, Słuchanie 20 minut, Pisanie 30 minut), część ustna jako egzamin w parach trwa 15 minut i może odbywać się bezpośrednio po egzaminie pisemnym lub w następnym dniu.
  • telc Deutsch B2+ Beruf to egzamin dla osób o zaawansowanej znajomości języka niemieckiego starających się o certyfikat językowy o profilu zawodowym. Część pisemna trwa 180 minut (Czytanie 60 minut, Pisanie 60 minut, Słuchanie 30 minut, Struktury Gramatyczne), kandydaci mają też 20-minutową przerwę. Część ustna jako egzamin w parach trwa 20 minut i może odbywać się bezpośrednio po egzaminie pisemnym lub w następnym dniu. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie.
  • telc Deutsch B2 Medizin Zugangsprüfung jest egzaminem przeznaczonym dla lekarzy z tłem migracyjnym i ma na celu sprawdzenie znajomości języka w sytuacjach życia zawodowego i codziennego. Specjalny nacisk jest kładziony na słownictwo codzienne i specjalistyczne związane z wykonywaniem zawodu lekarza, sytuacje w gabinecie lekarskim i w szpitalu. Część pisemna egzaminu trwa 110 minut (Słuchanie 30 minut, Czytanie 40 minut, Struktury Gramatyczne 10 minut, Pisanie 30 minut). Część ustna składa się z dwóch części, jest organizowana jako egzamin w parach i trwa łącznie 22 i ½ minuty. Egzamin może odbywać się bezpośrednio po egzaminie pisemnym lub w następnym dniu. Pierwsza część to symulacja rozmowy z pacjentem, po zakończeniu której kandydat ma 2 i ½ minuty czasu na przygotowanie się do drugiej części egzaminu ustnego.

  Egzaminy na poziomie B2-C1

  • telc Deutsch B2·C1 Beruf, część pisemna egzaminu trwa 170 minut (Słuchanie 40 minut, Czytanie50 minut, Struktury Gramatyczne 20 minut, Pisanie 60 minut) z 20-minutową przerwą przed częścią „Pisanie”. Część ustna organizowana jako egzamin w parach składa się z trzech części i trwa łącznie 20 minut. W drugiej części egzaminu ustnego kandydat prezentuje temat przygotowany w domu.
  • telc Deutsch B2·C1 Medizin jest egzaminem przeznaczonym dla lekarzy z tłem migracyjnym potrzebujących certyfikatu językowego poświadczającego znajomość struktur leksykalnych z dziedziny medycyny i sytuacji zawodowych w gabinecie lekarskim i szpitalu. Pisemna część egzaminu trwa 180 minut (Słuchanie 40 minut, Czytanie 50 minut, Struktury Gramatyczne 20 minut, Pisanie 60 minut), dla kandydatów przewidziana jest przerwa o długości 20 minut. Przed częścią pisemną (egzamin w parach) przewidzianych jest 10 minut na przygotowanie. Część ustna trwa 45 minut. Po pierwszej części egzaminu (przeprowadzenie anamnezy lub wywiad z pacjentem) kandydaci mają 5 minut na przygotowanie się do drugiej części.
  • telc Deutsch B2·C1 Medizin Fachsprachprüfung: pisemna część egzaminu trwa 80 minut (Słuchanie 30 minut, Czytanie 40 minut, Struktury Gramatyczne 10 minut). Część ustna składa się z trzech części i obejmuje anamnezę (Anamnese, 20 minut), wypis ze szpitala (Kurzarztbrief) i przedstawienie pacjenta podczas wizyty (Patientenvorstellung).

  Egzaminy na poziomie C1

  • telc Deutsch C1 to egzamin na poziomie zaawansowanym dla osób dysponujących wysoką biegłością językową. Część pisemna trwa 220 minut (Czytanie 90 minut, Słuchanie 40 minut, Pisanie 70 minut), kandydaci mają 20 minutową przerwę. Część ustna jako egzamin w parach lub w grupach trzyosobowych trwa 16 lub 24 minuty i może odbywać się bezpośrednio po egzaminie pisemnym lub w następnym dniu. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie.
  • telc Deutsch C1 Beruf to egzamin dokumentujący znajomość języka niemieckiego w zakresie zawodowym. Przebieg i czas trwania egzaminu jest identyczny, jak w przypadku egzaminu telc Deutsch C1.
  • telc Deutsch C1 Hochschule to egzamin przeznaczony dla osób pragnących podjąć studia wyższe w Niemczech. Przebieg i czas trwania egzaminu jest identyczny, jak w przypadku egzaminu telc Deutsch C1.

  Egzaminy na poziomie C2

  • telc Deutsch C2 to egzamin poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym to rodzimego użytkownika języka (Muttersprachlerniveau). Część pisemna trwa 250 minut (Czytanie 80 minut, Słuchanie 60 minut, Pisanie 90 minut) łącznie z 20-minutową przerwą. Część ustna to egzamin pojedynczy i trwa 15 minut. Może odbywać się bezpośrednio po egzaminie pisemnym lub w następnym dniu. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie.

  Egzaminy telc są oferowane przez licencjonowane placówki nauki języków obcych na całym świecie.

  Egzaminy z języka niemieckiego Izby Przemysłowo-Handlowej IHK Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

  Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa oferuje egzamin językowy i certyfikat „Wirtschaftsdeutsch international” potwierdzający znajomość niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin ten można zdać bezpośrednio przy Zagranicznej Izbie Handlowej (AHK Auslanshandelskammer) lub w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych kooperujących z AHK. Do egzaminu mogą przystąpić osoby indywidualne, które ukończyły 18 rok życia. AHK oferuje także możliwość egzaminów grupowych dla pracowników firm. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 100, do zdania egzaminu potrzebne są 51 punkty (51%). Egzamin PWD oferowany jest też w formie digitalnej, to znaczy, że istnieje też możliwość zdania części pisemnej na komputerze w licencjonowanym centrum egzaminacyjnym.

  Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 180 minut i obejmuje rozumienie tekstu czytanego (4 zadania, 75 minut), rozumienie ze słuchu (3 zadania, 60 minut), wypowiedź pisemna (1 zadanie, 45 minut). Część ustna trwa 20 minut i zawiera trzy zadania, a kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do wypowiedzi na zadane tematy. Zadanie pierwsze trwa trzy minuty i polega na przedstawieniu własnej osoby według katalog pytań, przy czym komisja egzaminacyjna może stawiać dodatkowe pytania. Zadanie drugie to ustna prezentacja fikcyjnej firmy na podstawie diagramu oraz tematyczna dyskusja z egzaminatorami. Na to zadania przewidzianych jest 7 minut. Trwające 10 zadanie trzecie to dyskusja z jednym z egzaminatorów mająca na celu zaprezentowanie własnego punktu widzenia oraz argumentacji na podany temat.

  Egzaminy i certyfikaty językowe TestDaF

  Egzamin TestDaF jest przeprowadzany na całym świecie w 96 krajach w 450 oficjalnie licencjonowanych placówkach egzaminacyjnych 6 razy w roku. Wyjątkiem są Chiny, gdzie egzamin ten odbywa się jedynie trzy razy do roku.

  Egzaminy i certyfikaty językowe TestDaF są skierowane do osób, które dysponują zaawansowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym. Do tego grona zaliczają się:

  • osoby, które zamierzają podjąć studia wyższe w Niemczech,
  • studenci i studentki, którzy w kraju pochodzenia muszą poświadczyć znajomość języka (np. celem złożenia podania o stypendium lub wzięcia udziału w wymianie studenckiej),
  • naukowcy planujących pobyt naukowy na jednym z uniwersytetów lub szkół wyższych w Niemczech i potrzebujących oficjalnego certyfikatu językowego poświadczającego zaawansowaną znajomość języka na poziomie akademickim,
  • osoby szukające pracy w zawodach akademickich i potrzebujących do tego celu certyfikatu językowego,
  • studenci i studentki objęci zagraniczną wymianą akademicką, którzy przebywają w Niemczech i chcieliby na końcu pobytu zdobyć certyfikat językowy dokumentujący ich osiągnięcia w zakresie nauki języka podczas wymiany studenckiej.

  Stypendyści w programach wymiany akademickiej DAAD mają możliwość otrzymania dofinansowania do opłaty egzaminacyjnej.

  Wyniki egzaminu TestDaF są przyporządkowane do trzech poziomów językowych:

  • TestDaF-Niveautufe 3 (TDN 3) – odpowiada poziomowi B2.1
  • TestDaF-Niveautufe 4 (TDN 4) – odpowiada poziomowi B2.2/C1.1
  • TestDaF-Niveautufe 5 (TDN 5) – odpowiada poziomowi C1.1/C1.2

  Do podjęcia studiów w Niemczech konieczne jest uzyskanie wyniku TDN 4 lub powyżej. Kandydaci mogą zgłosić się do egzaminu w portalu internetowym. Po dokonaniu zameldowania otrzymają oni oficjalne pismo z potwierdzeniem dopuszczenia ich do egzaminu. Wyniki egzaminu zostaną opublikowane w portalu online, sześć tygodni po ich publikacji kandydaci otrzymają oficjalne certyfikaty pocztą.

  Zakres tematyczny egzaminu dotyczy ogólnych treści w kontekście uniwersyteckich. Część pisemna egzaminu TestDaF trwa 160 minut i zawiera:

  • Czytanie (60 minut), trzy części z łącznie 30 zadaniami o zakresie tematycznym dotyczącym życia studenckiego, fragmenty tekstów dziennikarskich i z czasopism fachowych o różnych stopniach trudności.
  • Słuchanie (40 minut), trzy części z 25 zadaniami obejmujące dialog z życia codziennego na uniwersytecie, fragment wywiadu radiowego z 3-4 uczestnikami, fragment wykładu lub wywiadu z ekspertem,
  • Pisanie (60 minut), w pierwszej części kandydaci muszą dokonać pisemnej interpretacji danych statystycznych na podstawie diagramu lub tabeli, w drugiej części muszą przedstawić własny punkt widzenia i jego uzasadnienia na zadany temat.

  Część ustna trwa łącznie 35 minut i zawiera siedem zadań o różnym stopniu trudności symulujących sytuacje, z którymi kandydaci będą mieć do czynienia na uniwersytecie. Przykładowe zadania to prowadzenie dyskusji w grupie studentów, opisanie grafiki podczas seminarium, przedstawienie własnego punktu widzenia lub hipotezy i przeprowadzenie argumentacji na zadany temat.

  TestDaF nie jest egzaminem modularnym, co oznacza, że do jego zdania konieczne jest uzyskania pozytywnego wyniku we wszystkich częściach składowych egzaminu. W przypadku niezdania egzaminu można go powtarzać dowolną ilość razy. Eksperci szacują, że do osiągnięcia pożądanego poziomu biegłości językowej i zdania egzaminu potrzebnych jest łącznie 700 do 1000 godzin lekcyjnych (45 minut). Poniżej 700 godzin kandydat może mieć problemy ze sprostaniem jego wymogom.

  Egzamin językowy DSH

  Egzamin językowy DSH, czyli Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, to standardyzowany, i akredytowany uniwersytecki egzamin językowy poświadczający zaawansowaną znajomość języka niemieckiego na konieczną do podjęcia studiów wyższych. Egzaminy DSH są organizowane decentralistycznie, w związku z czym zgłoszenie do egzaminu jest możliwe wyłącznie w organizującej go szkole wyższej.

  Kandydaci na studia na niemieckiej uczelni muszą uzyskać wynik egzaminu wyższy niż 66%, co odpowiada poziomowi DSH 2. Kandydaci, którzy osiągną wynik DSH 3 zostaną dopuszczeni na każdy kierunek, łącznie z medycyną, psychologią lub prawem.

  UWAGA: Uniwersytet Stuttgart jako jedyny uniwersytet w Niemczech nie akceptuje certyfikatu językowego DSH!

  Terminy i szkoły organizujące można znaleźć tutaj: Terminy egzaminów DSH w Niemczech.

  Poziomy DSH kształtują się następująco:

  • poziom DSH 1 (57%-66%) => B2
  • poziom DSH 2 (67%-81%) => C1
  • poziom DSH 3 (>82%) => C2

  Egzamin DSH składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa do 210 minut (długość egzaminu jest ustalana przez organizującą go szkołę wyższą) i obejmuje:

  • Słuchanie (do 60 minut): zrozumienie przeczytanego w normalnym tempie tekstu o długości 5500-7000 znaków. Kandydaci robią notatki w trakcie czytania, na podstawie których muszą streścić usłyszany tekst lub odpowiedzieć na pytania typu Multiple Choice.
  • Czytanie (do 60 minut): przeczytanie i opracowanie tekstu o długości 30-60 wersów, do którego może zostać dołączona ilustracja lub diagram. Kandydaci otrzymają różnego rodzaju zadania, które muszą zostać rozwiązane na podstawie tekstu.
  • Struktury gramatyczne języka akademickiego (do 30 minut): zadanie gramatyczne dotyczące specyfiki języka używanego na uniwersytetach.
  • Pisanie (do 60 minut): opracowanie zadanego tematu i napisanie tekstu o długości 200-250 słów.

  Część ustna trwa 20 minut wraz z dodatkowymi 15-20 minutami na przygotowanie wypowiedzi. W trakcie przygotowania kandydaci otrzymają krótki tekst, grafikę, diagram, nagranie lub film i muszą na tej podstawie przygotować się do trwającej 20 minut dyskusji z przedstawicielami komisji egzaminacyjnej. Dyskusja ta może mieć charakter egzaminu indywidualnego, w parach lub w małych grupach do trzech osób. Pytania egzaminatorów dotyczą zadanego tematu, ale mogą także wybiegać poza ten temat i zawierać pytania dotyczące wybranego kierunku studiów.

  Egzaminy DSH można zdać wyłącznie w wybranych szkołach wyższych w Niemczech. Raz zdany egzamin jest ważny bez ograniczeń. Niezdany egzamin można powtarzać dowolną ilość razy. Cena egzaminu wynosi od 40 do 170 euro.

  Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  188,277FaniLubię
  5,205ObserwującyObserwuj

  Na start w Niemczech

  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x