W Niemczech wycofuje się popularny fotoradar: Oto co to oznacza dla kierowców!

  Od miesięcy przedmiotem krytyki jest w Niemczech fotoradar Leivtec XV3. Leivtec XV3 to urządzenie do mobilnego monitorowania prędkości. Eksperci byli w stanie udowodnić, że w przypadku Leivtec XV3 mogą wystąpić odchylenia w pomiarach. Zgodnie z tym, odchylenia występują, gdy mierzony pojazd wjechał bokiem w ramę pola pomiarowego.

  W konsekwencji tych ustaleń producent zwrócił się do władz o zaprzestanie używania urządzenia pomiarowego do oficjalnych pomiarów oraz poinformował właściwe organy nadzoru. Oprócz tego firma rozpoczęła własne testy, których wyniki są jeszcze w toku.

  Co to oznacza dla toczących się postępowań w sprawach zagrożonych karą grzywny?

  W chwili obecnej nie jest jeszcze jasne, jak organy odpowiedzialne za wymierzanie kary grzywny lub sądy zareagują i ocenią nową sytuację. Z punktu widzenia wielu niemieckich prawników dotychczasowe postępowania karne powinny być umarzane lub oskarżeni powinni zostać uniewinniani.

  Ze względu na zasadę państwa prawa, jedynie wiarygodne dowody mogą stanowić podstawę do skazania za wykroczenie przekroczenia prędkości. Ponieważ nawet producent urządzenia LEIVTEC XV3 doszedł do wniosku, że nie można wykluczyć niedopuszczalnych odchyleń pomiarowych, mobilne urządzenie do pomiaru prędkości nie może być wykorzystywane jako dowód.

  Co to oznacza dla zakończonych postępowań w sprawach zagrożonych karą grzywny?

  Wznowienie postępowania, które zostało prawomocnie zakończone, jest w Niemczech możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Ze względu na jasność prawa nawet błędny, ale prawomocny wyrok nie może być co do zasady uchylony. Wznowienie postępowania może jednak przełamać tę moc prawną.

  § 85 ust. 2 OWiG stanowi, że wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie administracyjne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nałożono grzywnę w wysokości powyżej 250,00 euro, a od uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu grzywny nie upłynęło więcej niż trzy lata.

  Niemiecki ustawodawca zezwala na wznowienie prawomocnych orzeczeń – tj. prawomocnych mandatów karnych urzędu karnego lub orzeczeń sądowych – zgodnie z § 85 ust. 1 OwiG w związku z § 359 nr 5 StPO, “jeżeli ujawnione zostaną nowe fakty […], które […] nadają się do uzasadnienia uniewinnienia oskarżonego […]”. Naszym zdaniem, nowe ustalenia dotyczące nierzetelności fotoradaru mogą w zasadzie nadawać się do wznowienia prawomocnego postępowania. Nie wiadomo jeszcze, jak w tej sprawie wypowiedzą się sądy.

  Co to oznacza dla przyszłych administracyjnych postępowań w sprawie wykroczeń?

  Można założyć, że mobilny miernik prędkości LEIVTEC VX3 nie będzie obecnie używany w Niemczech, zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego wiosną 2021 roku nie powinno być nowych zdjęć fotoradarowych modelu LEIVTEC XV3.

  Czy dotyczy to również innych fotoradarów?

  Obecnie nie ma ustaleń dotyczących innych urządzeń pomiarowych. Istnieje jednak szereg zatwierdzonych urządzeń pomiarowych, które funkcjonują w sposób technicznie porównywalny.

  Należą do nich wszystkie laserowe urządzenia pomiarowe, które obliczają prędkość za pomocą impulsów laserowych zgodnie z metodą czasu ścieżki, takie jak:

  • LEIVTEC XV2
  • Jenoptik LaserPatrol
  • Jenoptik TraffiPatrol / XR
  • Marksman LTI 20.20
  • Riegl FG21-P

  Kto ponosi koszty postępowania? Kto ponosi koszty biegłego?

  Zasadniczo Skarb Państwa musi ponieść koszty postępowania i niezbędne wydatki danej osoby, jeżeli zostanie ona uniewinniona w postępowaniu sądowym lub jeżeli postępowanie w sprawie grzywny zostanie umorzone. Jeżeli natomiast zapadnie wyrok skazujący, koszty ponosi osoba zainteresowana.

  W przeszłości wydatki na uzyskanie prywatnych ekspertyz z reguły nie podlegały zwrotowi. Uzasadniono to tym, że interesy osoby zainteresowanej w postępowaniu mandatowym były już dostatecznie chronione przez zasadę wszechstronnego wyjaśnienia, prawo do składania wniosków dowodowych oraz zasadę wątpliwości “in dubio pro reo”. Na szczęście ostatnie orzecznictwo wskazuje na tendencję do szerokiego zwrotu kosztów biegłych, jeśli opinia biegłego ma związek przyczynowy z decyzją.

  Jeśli posiadasz ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym, pokryje ono koszty sporządzenia ekspertyzy.

  źródło: www.anwalt.de

  Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  188,277FaniLubię
  5,205ObserwującyObserwuj

  Na start w Niemczech

  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x