Nie każdy może sobie pozwolić na urlop w środku lata, kiedy upały są największe. Niektórzy mają to szczęście, że pracują w pomieszczeniach klimatyzowanych, dzięki czemu nie odczuwają tak bardzo wysokich temperatur panujących na zewnątrz. Niestety nie wszyscy mają możliwość pracowania w tak przyjaznym otoczeniu. Jednak jak gorąco może być w miejscu pracy?

Prawa pracowników w Niemczech podczas upałów

W celu ochrony pracowników powołano w Niemczech do życia między innymi rozporządzenie w sprawie miejsc pracy (niem. die Arbeitsstättenverordnung). Rozporządzenie to zawiera wprawdzie regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy, lecz brak w nim informacji o dopuszczalnych temperaturach. Rozporządzenie to jest jednak skonkretyzowane w dyrektywie o miejscu pracy [die Arbeitsstätten-Richtlinien]. Zgodnie z dyrektywą 6/1,3 temperatura w pomieszczeniu pracy nie powinna przekraczać 26 stopni Celsjusza. Dyrektywa nie dotyczy miejsc pracy, w których z założenia panują wysokie temperatury (np. huty).

Problem w tym, że dyrektywa ma jedynie charakter polecający. W związku z tym według decyzji Wyższego Sądu Krajowego w Hamm nie znajduje ona zastosowania w każdej sytuacji (Wyższy Sąd Krajowy Hamm, wyrok z dnia 18.10.1994, sygnatura akt 7 U 132/93). W tym wypadku należy dodatkowo posiłkować się Niemiecką Normą Przemysłową (niem. DIN – Deutsche Industrie-Norm) 1946. Ta stwierdza, iż w przypadku temperatury powietrza w wysokości 32 stopni Celsjusza, temperatura w pomieszczeniu pracy nie może przekraczać 26 stopni Celsjusza. Różnica temperatury powietrza i w pomieszczeniu pracy może zatem wynosić maksymalnie 6 stopni Celsjusza, co ma na celu zapobieżenie „szokowi termicznemu”.

Jakie prawa przysługują pracownikom w Niemczech w przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury?

Podwyższona temperatura w pomieszczeniu pracy nie oznacza automatycznie, że pracownik może zaprzestać pracy lub robić dłuższe przerwy. W tym wypadku pracodawca musi zadbać o to, by temperatura nie wzrosła zbyt mocno. Może to uczynić poprzez montaż klimatyzacji, żaluzji lub postawienie wentylatorów. Tylko w sytuacjach ekstremalnie wyjątkowych, np. kiedy temperatura w miejscu pracy przekroczy 35 stopni Celsjusza, a pracodawca nie podejmuje żadnych kroków, aby ją obniżyć, zaprzestanie pracy jest uzasadnione i można pójść do domu.

Czy w Niemczech pracodawca musi podczas upałów zapewnić pracownikom napoje?

Jeśli chodzi o zapewnienie pracownikom napojów, to w Niemczech nie istnieje regulacja prawna nakazująca pracodawcy ich dostarczenie. Wyjątek stanowią zawody, w których praca z założenia odbywa się w wysokich temperaturach, np. pracownicy drogowi czy hut.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  2 KOMENTARZE

  1. A co w sytuacji pracy w zimnie? Praca z żywnością tego wymaga w moim przypadku, ale pracuję w pomieszczeniu gdzie jest 3-8 stopni. Na pauze wychodzę do pomieszczenia gdzie latem jest ok 25 stopni. Czy są jakiekolwiek regulacje odnośnie niskiej temp. W miejscu pracy?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika