Więcej >>

  Schufa

  Koronawirus w Niemczech: Pytania i odpowiedzi na temat kwarantanny oraz testów na koronawirusa!

  Schufa Niemcy

  Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najważniejsze pytania wokół kwarantannny oraz obowiązkowych testów na koronawirusa w Niemczech!

  Kto musi przejść obowiązkową kwarantannę po wjeździe na teren Republiki Federalnej Niemiec?

  Każda osoba wjeżdżająca na teren Republiki Federalnej Niemiec i przebywająca w obszarze ryzyka w ciągu 14 dni przed wjazdem do Niemiec jest zobowiązana po wjeździe do domu lub do innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i odizolować się tam na 14 dni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ktoś tylko przejechał przez obszar ryzyka i tam nie przebywał. Odpowiedzialny organ ds. zdrowia monitoruje obowiązek przeprowadzenia kwarantanny.

  Rozporządzenie w sprawie obowiązku kwarantanny jest wydawane przez kraje związkowe na ich własną odpowiedzialność i we własnym zakresie. Na stronach poszczególnych krajów związkowych można znaleźć więcej informacji na temat kwarantanny w danym kraju związkowym.

  Z jakich krajów są w Niemczech uznawane są wyniki testów na koronawirusa? 

  Test musi być przeprowadzony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie wymienionym przez Instytut Roberta Kocha na stronie www.rki.de/covid-19-tests. Jeżeli wynik testu jest przeprowadzany przy wjeździe, test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Niemiec.

  Czy po wjeździe do Niemiec z obszaru ryzyka muszę sam zgłosić się do urzędu zdrowia (niem. Gesundheitsamt)?

  Każda osoba, która przebywała na obszarze ryzyka w ciągu 14 dni przed wjazdem, musi zgłosić się do właściwego organu ds. zdrowia i podać adres, pod którym przebywa. Urzędy zdrowia można znaleźć za pomocą wyszukiwarki RKI: tools.rki.de.

  Czy podróżni z obszarów ryzyka muszą przejść jeden lub dwa testy?

  Podróżni z obszarów ryzyka, którzy nie mogą przedłożyć testu na koronawirusa, muszą się mu poddać przy wjeździe na teren Niemiec na wniosek właściwych władz.

  Negatywny wynik testu może być odzwierciedleniem stanu pacjenta na dany moment (infekcja mogła wdać się krótko przed wyruszeniem do Niemiec i nie zostanie wychwycona przez test). W związku z tym zaleca się powtórzenie testu 5 do 7 dni po wykonaniu pierwszego. Powtórne badanie może być zlecone w indywidualnych przypadkach przez urząd zdrowia lub właściwe organy służby zdrowia.

  Jakie są konsekwencje pozytywnego wyniku testu na koronawirusa w Niemczech?

  Pozytywny wynik testu na koronawirusa oznacza, że dana osoba musi pozostać w izolacji przez 10 dni.

  Jakie są konsekwencje negatywnego wyniku testu?

  W większości krajów związkowych negatywny wynik testu oznacza, że kwarantanna domowa nie jest dłużej konieczna. W niektórych krajach związkowych konieczne jest jednak powtórzenie testu po kilku dniach.

  Niezależnie od wyniku badania, jeżeli typowe objawy COVID-19 (np. krótki oddech lub utrata zapachu lub smaku) wystąpią w ciągu 14 dni od powrotu z obszaru ryzyka, należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiedzialny urząd zdrowia. Niejasne objawy powinny – nawet jeśli test był negatywny – być niezwłocznie omówione z lekarzem.

  Gdzie mogą być badane osoby wjeżdżające do Niemiec?

  Jeśli to możliwe, podróżni z obszarów ryzyka powinni poddać się testom na lotnisku i w portach.

  Jeśli test nie jest tam możliwy, może go również przeprowadzić lekarz pierwszego kontaktu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu. Służba medyczna pod numerem 116 117 poinformuje dokładnie o miejscu, w którym może zostać przeprowadzony test.

  Czy test na koronawiursa w Niemczech jest bezpłatny?

  Możliwość bezpłatnych testów dla osób podróżujących z obszarów nieobjętych ryzykiem zakończyła się pod koniec okresu wakacyjnego, mianowicie 15 września 2020 r. Osoby, które w przeciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenach uznanych za obszary ryzyka, mogą w Niemczech wykonać bezpłatny test na koronawirusa w ciągu dziesięciu dni od powrotu do Niemiec.

  Jak sprawdza się, kto jest zobowiązany do poddania się testowi na koronawirusa?

  Podróżni z obszarów ryzyka są zobowiązani do zgłoszenia się do właściwego urzędu zdrowia niezwłocznie po powrocie do Niemiec oraz do udzielenia informacji o ewentualnych objawach i poddanie się testowi na koronawirusa.

  Jednak przed przybyciem na teren Niemiec z obszaru ryzyka, w samolotach, statkach, pociągach i autokarach należy wypełnić tzw. karty wyjazdowe. Karty te zawierają między innymi informacje o objawach i istniejących wynikach badań, jeśli został już przeprowadzony test na koronawirusa. Karty wyjazdowe są zbierane i przekazywane urzędowi ds. zdrowia w miejscu zamieszkania lub przeznaczenia podróżnych w Niemczech (o ile nie został już zarejestrowany negatywny wynik testu). Te lokalne władze przeprowadzają następnie kontrole na miejscu w celu monitorowania kwarantanny.

  W jaki sposób egzekwowany jest obowiązek badań – czy możliwe są badania obowiązkowe?

  W Niemczech nie planuje się obowiązkowych testów. Jednak każdy, kto jako podróżny przybywający z obszaru ryzyka nie zaakceptuje testu na żądanie w ciągu 14 dni od powrotu z obszaru ryzyka, musi liczyć się z karą grzywny.

  W jaki sposób dział zdrowia publicznego dowiaduje się, że ktoś uzyskał pozytywny wynik badań i musi zostać poddany kwarantannie?

  W przypadku badań, które są przeprowadzane w Niemczech, istnieje tak zwany wymóg zgłoszenia laboratoryjnego. Oznacza to, że laboratoria w Niemczech muszą zgłaszać pozytywne wyniki testów na koronawirusa do właściwego działu zdrowia publicznego.

  Jak dział zdrowia publicznego dowiaduje się o negatywnym wyniku testu? Czy lekarz zgłasza to do urzędu zdrowia? Czy osoba badana otrzymuje pokwitowanie i sama zgłasza się do działu zdrowia publicznego?

  Negatywne wyniki badań nie są zgłaszane przez laboratoria władzom sanitarnym. W związku z tym negatywny wynik testu musi zostać udowodniony przez podróżnych przybywających z obszaru ryzyka za pomocą zaświadczenia o badaniu wydanego przez lekarza na wniosek właściwego organu ds. zdrowia lub innej instytucji określonej przez dany kraj.

  Jak są przeprowadzane kontrole przy wjeździe do Niemiec samochodem lub pociągiem?

  Właściwe organy mogą przeprowadzać kontrole na miejscu w pobliżu granicy. Mogą one przekazać dane podróżnych organom służby zdrowia w miejscu przeznaczenia (przynajmniej w przypadku nie posiadania przez kontrolowaną osobę negatywnego wyniku testu).

  W jaki sposób podróżni z obszarów ryzyka dowiadują się, że muszą wykonać test?

  Podróżni przybywający z obszarów ryzyka są informowani o zobowiązaniach przez przewoźników (np. w pociągu lub w samolocie) w ruchu międzynarodowym. Ponadto Federalne Centrum Oświaty Zdrowotnej będzie udzielało informacji o obowiązku przeprowadzania badań, a na drogach w pobliżu granicy, na lotniskach, w portach i na dworcach kolejowych znajdują się tablice informacyjne.

  Czy istnieją sankcje? Jak one konkretnie wyglądają?

  W przypadku naruszenia wyżej wymienionych obowiązków zgłaszania, akceptowania testów na koronawirusa lub krajowej kwarantanny, odpowiedzialne władze lokalne mogą nałożyć wysokie grzywny.

  Od kiedy obowiązuje nowy obowiązek przeprowadzania testów na koronawirusa w Niemczech?

  Obowiązek przeprowadzania testów wszedł w życie 8 sierpnia 2020 r. i dotyczy osób wjeżdżających do kraju z obszarów ryzyka.

  Dlaczego podróżni z innych obszarów nie muszą być w Niemczech testowani?

  Zgodnie z ustawą o ochronie przed zakażeniami, obowiązek przeprowadzania badań może dotyczyć jedynie wjazdów z obszarów, w których rząd federalny uważa, że istnieje zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Rząd federalny stale sprawdza, które obszary mają być klasyfikowane jako obszary ryzyka. Aktualna lista obszarów ryzyka jest publikowana przez Instytut Roberta Kocha.

  Kto jest w Niemczech zwolniony z kwarantanny?

  Wśród osób, które wjeżdżają na teren Niemiec z obszaru ryzyka i nie posiadają negatywnego wyniku testu na koronawirusa, istnieją wyjątki w odniesieniu do obowiązkowej kwarantanny. Oto które osoby nie muszą poddawać się w Niemczech kwarantannie:

  • Osoby podróżujące w ramach ruchu granicznego do 24 godzin pobytu w obszarze ryzka
  • Osoby dojeżdżające do pracy lub dojeżdżające do pracy przygranicznej, które w sposób możliwy do udowodnienia wjeżdżają na obszar ryzyka lub go opuszczają ze względu na pracę/studia lub szkolenie, pod warunkiem że wracają do miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu, oraz że w sposób możliwy do udowodnienia przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny
  • Pasażerowie tranzytowi, pod warunkiem że opuszczają obszar ryzyka na najszybszej trasie
  • Powracający z wizyt z powodów rodzinnych (w tym krewnych pierwszego stopnia) trwających do 72 godzin
  • Pracownicy w transporcie towarów i materiałów, transport osób oraz osoby niezbędne do opieki zdrowotnej do 72 godzin pobytu
  • Wysokiej rangi dyplomaci, przedstawiciele parlamentów i rządów do 72 godzin pobytu na obszarze ryzyka przy zachowaniu odpowiednich koncepcji ochrony i higieny
  • Specjalne zasady mają zastosowanie do pracowników sezonowych stosujących surowe środki higieny i środki zapobiegania kontaktom poza grupą roboczą

  źródło: www.bundesgesundheitsministerium.de, www.bundesregierung.de

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  ILS – Institut für Lernsysteme – zamów bezpłatny katalog z wszystkimi kursami oferowanymi przez ILS i zdobądź dodatkowe kwalifikacje na wybranym przez siebie kierunku! Np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (Altenbetreuung – Betreuungskraft), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista JAVA (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych!

  3 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  3 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Krzysiek

  Czy podane wyjątki obowiązują we wszystkich krajach związkowych? Czy, niektóre kraje związkowe mogły zaostrzyć regulacje?

  Franki

  Dzień dobry,
  a jak się ma sytuacja w przypadku:

  1. Osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i świadczących regularne usługi na rzecz firmy niemieckiej? Czy one są również zwolnione z odbywania kwarantanny?
  2. Osób świeżo delegowanych do pracy w Niemczech (z podpisaną już umową o pracę). Czy tu również można mówić o wyjątku?

  Kraj związkowy: Badenia-Wirtembergia.
  Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

  lukasz

  Podłączam się do wątku.

  3
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x