fbpx
23.02.2020

Czy w Niemczech można zostać zwolnionym z pracy z powodu choroby?

Często spotykanym poglądem jest twierdzenie, że w Niemczech nie jest możliwe wypowiedzenie stosunku pracy z powodu choroby pracownika. Jest jednak inaczej. Niemieckie prawo dopuszcza możliwość takiego wypowiedzenia, jest to tzw. wypowiedzenie dotyczące osoby pracownika.

W jakich okolicznościach można zwolnić w Niemczech pracownika z powodu choroby?

Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik, który zachoruje może być z tego powodu zwolniony. Zapadnięcie na daną chorobę, czy niezdolność do wykonywania określonych czynności zwiazane z chorobą mogą stanowić podstawę wypowiedzenia tylko w określonych wypadkach.

W przypadku, gdy dany pracownik, aby wykonywać swój zawód potrzebuje określonych umiejetności,  którymi jednak z powodu choroby przestał dysponować, pracodawca może stwierdzić, iż jego dalsze zatrudnianie jest niemożliwe.

Nie będzie podstawą do zwolnienia zachorowanie przez pracownika budowlanego na grypę, natomiast  problem może stanowić jego nieobecność spodowana częstymi zachorowaniami. Jeżeli prognoza dotycząca jego zdolności do pracy jest negatywna, pracodawca może rozważyć zwolnienie takiego pracownika. Należy jednak mieć na uwadze, że pracownik może być nieobecny w pracy z powodu choroby przez 6 tygodni w roku. Nieobecność ta nie musi być ciągła, lecz mogą to być różne nieobecności w danym roku, najważniejsze by nie przekraczały 6 tygodni. Tym niemniej w wyjątkowych przypadkach możliwe jest postawienie negatywnej prognozy także wcześniej, np. gdy wiadomo, że pracownik z powodu danej choroby nie będzie już w stanie wykonywać danej pracy. W zawiązku z powyższym każdy przypadek zwolnienia z pracy z powodu choroby pracownika musi być rozpatrzony indywidualnie.

Kto według niemieckiego prawa nie może zostać zwolniony z pracy z powodu choroby?

Istnieje także grupa osób, którym nie można wypowiedzieć stosunku pracy z powodu choroby, są to przede wszystkim kobiety w ciąży, a także kobiety do czterech miesięcy po porodzie (§ 9 I 1 MuSchG).  Także osoby niepełnosprawne są objęte specjalną ochroną. W przypadku, gdy są one zatrudnione dłużej niż sześć miesięcy, można wypowiedzieć im stosunek pracy dopiero po uzyskaniu zgody urzędu ds. Integracji (§85 SGB IX).

Wypowiedzenie musi być doręczone w formie pisemnej, tak aby adresat mógł w normalnych warunkach zapoznać sie z jego teścią, np. umieszczone w skrzynce pocztowej. Jeżeli pracownik znajdował sie w szpitalu w czasie doręczenia mu wypowiedzenia w jego miejscu zamieszkania, moment doręczenia przesuwa się na dzień jego powrotu do domu.

Moment doręczenia jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony pracownika przed wypowiedzeniem. Z chwilą doręczenia zaczyna biec trzytygodniowy termin, przysługujący na złożenie pozwu do sądu pracy przeciwko nieprawidłowemu wypowiedzeniu stosunku pracy.

Jeżeli pracownik nie złoży pozwu do sądu w terminie trzech tygodni od doręczenia mu wypowiedzenia, wypowiedzenie uzyska moc prawną. Warto zatem po otrzymaniu wypowiedzenia niezwłocznie skorzystać z pomocy prawnika. Osoby mało zamożne mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

1 KOMENTARZ

  1. Dzień dobry, mój mąż dostał wypowiedzenie pracy od naszej agencji (niemiecka agencja), wypowiedzenie dostał gdyż ma złamaną rekę, wcześniej był również chory- zbyt dużo chorobowego. Poinformowany został 20.06, a list dotarł dnia następnego tj. 21.06. Wypowiedzenie jest do 31.07. Nasz pracodawca poinformował nas ze jeśli do końca wypowiedzenia będzie wszystko w porządku/ mąż będzie zdolny do pracy to poszukają mu nowej pracy (Jak na razie do 31.07 jest pracownikiem agencji). Agencja dostała od nas chorobowe męża, przekazała je do kasy chorych/naszej ubezpieczalni. Mam pytanie – czy mąż powinien się udać do kasy chorych, czy nadal i do kiedy jest ubezpieczony? Nie za bardzo wiemy jak to funkcjonuje, zdarzyła nam się pierwszy raz taka sytuacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika