fbpx
30.03.2020

Czy pracodawca w Niemczech może zwolnić pracownika podczas choroby?

Każdy, kto z powodu choroby jest nieobecny w pracy, zwykle ma wystarczająco zmartwień. Wiele osób pracujących w Niemczech zadaje sobie w takiej sytuacji pytanie, czy pracodawca może zwolnić pracownika podczas choroby?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy specjalistę od niemieckiego prawa pracy, Alexandra Brederecka, prawnika z Berlina. Ten odpowiedział nam, iż wśród społeczeństwa panuje jeszcze nadal błędne przekonanie, jakoby w takiej sytuacji nie można było dostać wypowiedzenia z pracy: „Ponieważ nie było to możliwe w NRD, błędne przekonanie jest nadal często powielane” – mówi prawnik.

Czy pracodawca w Niemczech może zwolnić pracownika podczas choroby?

W Niemczech pracownik może zostać zwolniony również podczas choroby. Nie istnieje prawo, które by tego zabraniało. W związku z tym nie ma możliwości, aby przedkładając zwolnienie lekarskie można było unikniąć zwolnienia. Z drugiej strony, pracodawcy nie muszą się obawiać zwolnienia kogoś podczas jego choroby.

Czy w Niemczech choroba może być powodem zwolnienia?

Zupełnie inną kwestią jest jednak to, czy zwolnienie z powodu choroby może być w Niemczech prawomocne.

W przypadku zwolnienia przez pracodawcę, w Niemczech znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed zwolnieniem (niem. Kündigungsschutzgesetz – KSchG). Ta mówi, iż pracodawca musi być w stanie uzasadnić podstawność zwolnienia. Jeśli nie istnieje istotny powód uzasadniający zwolnienie, np. nieodpowiednie zachowanie pracownika, to pracodawca nie może go zwolnić.

Wypowiedzenie z powodu choroby może nastąpić, jeśli pracownik jest albo trwale chory, niezdolny do pracy przez długi okres czasu, albo często zachorowuje na krótki okres czasu. Warunki, które muszą zostać spełnione w każdym z tych scenariuszy są różne. Przykładowo częste, krótkotrwałe choroby, które mogą prowadzić do zwolnienia, to choroby, w których pracownik nie był w stanie pracować średnio przez 60 dni roboczych rocznie w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony w firmie jeszcze tak długo, można zastosować krótszy okres czasu. Jeśli będzie miał miejsce tego typu przestój, to pracodawca w Niemczech może rozwiązać umowę o pracę.

Pracodawca musi udowodnić, że pracownik będzie często chorował również w przyszłości

W opisywanym wyżej scenariuszu pracodawca musi jednak również udowodnić, że pracownik nie tylko chorował tak często w przeszłości, ale będzie to miało miejsce również w przyszłości.

W praktyce wygląda to tak, że pracodawca daje wypowiedzenie pracy, a pracownik, który za wszelką cenę nie chce stracić pracy, odwołuje się od tej decyzji pracodawcy przed sądem. W takiej sytuacji pracodawca musi podczas procesu przedstawić, jak długo i jak często pracownik nie był w stanie pracować w przeszłości i stwierdzić, że tak będzie również w przyszłości. Pracownik ma wtedy możliwość zaprzeczenia temu. W tym celu musi on zwolnić swojego lekarza prowadzącego z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyjaśnić w odniesieniu do każdej niezdolności do pracy w przeszłości, o jaką chorobę chodziło.

Jeśli choroby, które miały miejsce w przeszłości, można przypisać chorobom, które zostały już zaleczone, takim jak na przykład złamany palec, złamany nos, stłuczenie uda, zerwanego więzadła i podobnym, wówczas jest jasne, że takie choroby nie muszą się koniecznie zdarzyć w przyszłości. W takiej sytuacji pracodawca przegrałby przed sądem.

Choroba przewlekła może być powodem zwolnienia z pracy w Niemczech

Jeśli natomiast wszystkie przebyte choroby odnoszą się do jednej choroby przewlekłej, takiej jak przykładowo dyskopatia, i jeśli pracownik jest w pracy stale zajęty podnoszeniem ciężkich przedmiotów, to jest prawdopodobne, że również w przyszłości należy się liczyć z odpowiednio długimi okresami nieobecności z powodu choroby. W tej sytuacji pracodawca byłby w stanie udowodnić, że pracownik będzie prawdopodobnie nieobecny w pracy także w przyszłości i wygrałby przed sądem.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o